ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 10.8.2011

Basic information

Settlement: Chrudim

Repository: Regionální muzeum v Chrudimi

Idno: 12580

Title: Latinský graduál

Date of Origin: 1530

písařská dílna Jana Táborského, datace na foliu 2r dole (Kouba 1999)

Contents

Text Language: latina

Author: Jan Táborský

1v-2r "Registrum" Jana Táborského

2v - 24v Kyrie + Gloria

25v - 44r Sanctus + Agnus

45r - 69v zpěvy ke svátkům pro čas od adventu do svátku posvěcení chrámu

71r - 85v zpěvy od svátku Obrácení sv. Pavla do sv. Kateřiny

86r - 136v od officia o apoštolích k officiu za zemřelé

137r - 227v Prosae (prózy, sekvence)

228r - 247v Patrem (zpěvy Creda)

248r - 307v Cantiones (latinské duchovní písně)

308r - 344v Cantilenae (písně, moteta)

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

344 ff.

Note

62 cm x 40 cm

Music Notation

čtyřlinková černá menzurální notace, pětilinková černá chorální notace

Decoration Description

Decoration Note

15 iniciál, z toho 13 iniciál s figurálními výjevy

vegetabilní bordury - akantové rozviliny, listy, květy, barevnost růžová, modrá, zelená, místy bílé a červené detaily, zdobení plátkovým zlatem

2v: iniciála Kyrie Zmrtvýchvstání, Kristus stojí před otevřeným sarkofágem, levý okraj: vegetabilní bordura

25v: iniciála Sanctus Trůnící Bůh Otec, v levé ruce drží jablko, pravou zvedá se vztyčeným ukazovákem, levý okraj: vegetabilní bordura

48v: Rangelorum Zvěstování Panny Marie, levý okraj: vegetabilní bordura

53v: Puer natus Narození Páně, levý okraj: vegetabilní bordura

55r: Ecce Klanění tří králů, pravý okraj: vegetabilní bordura

56v: Resurrexi Zmrtvýchvstání, Kristus stojí před zavřeným sarkofágem, vlevo za sarkofágem spící voják, levý okraj: vegetabilní bordura

59v: Viri Nanebevstoupení Krista, levý okraj: vegetabilní bordura s dříkem

61r: Spiritus Smrt Panny Marie, Marie klečí uprostřed, okolo stojí apoštolové, pravý okraj: vegetabilní bordura

63v: Benedicta Trůnící Bůh Otec, v levé ruce drží jablko, pravou zvedá se vztyčeným ukazovákem, levý okraj: vegetabilní bordura

65r: Cibavit Kristus ve vinném lisu, pravý okraj: vegetabilní bordura

69v: Terribilis Chrám, levý okraj: vegetabilní bordura

73r: Suscepimus Obřezání Páně, pravý okraj: vegetabilní bordura

81v: Gaudeamus Korunování Panny Marie, levý okraj: vegetabilní bordura

137r: G... Démon leviathan s plameny šlehajícími z úst vlevo, napravo se modlí věřící, pravý okraj: vegetabilní bordura

248r: Ave ornamentální iniciála, pravý okraj: vegetabilní bordura

Binding Description

Binding

dřevěné desky potažené kůží a zdobené slepotiskem, na nárožích a uprostřed desek mosazné kování

Additional

Citation List

Bibliographic Citation

Graham, Barry Frederic Hunter, Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620, Brepols Publishers, Turnhout 2006.

Bibliographic Citation

Chytil, Karel, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu chrudimském, Archeologická kommisse při české akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1900, s. 118.

Bibliographic Citation

Konrád, Karel: Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. 1. sv. XV. věk a dějiny literátských bratrstev, Praha 1893, 174, 184, 189, 194, 233-4, 240.

Bibliographic Citation

Kouba, Jan: Chrudimské graduály v dějinách české a evropské hudby. In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti, Chrudim 1999, s. 13-27.

Bibliographic Citation

Linda, Jaromír - Fidlerová, Alena - Bekešová, Martina, Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, díl I/2 H-J, Karolinum, Praha 2003, s. 651-652.

Bibliographic Citation

Mikanová, Eva, Hudební Chrudim v 15.-18. století, In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti, Chrudim, 1999, s. 28-37.

Bibliographic Citation

Orel, Dobroslav: Jana Táborského proza o Mistru Janovi z Husince, in: Bratislava, roč. 1932, s. 202.

Bibliographic Citation

Rybička, Antonín, O starožitnostech a umělcích chrudimských, in: Časopis českého muzea, 1848, s. 415-435, 484-509, 592-611.

Bibliographic Citation

Uhlířová, Jana: Chrudimský graduál z roku 1530 a rozbor repertoáru jeho kancionálové části, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta, Brno 2006.

Bibliographic Citation

Uhlířová, Jana: Chrudimské graduály z let 1530 a 1570 - analýza vztahu a proměny jejich repertoáru, Magisterská diplomová práce, Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Brno 2008.

Bibliographic Citation

Židek, Tomáš: Přínos kulturní Chrudimi české hudbě: skladatelské osobnosti s městem spojené, in: Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim, Chrudim 2009, s. 15.