ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XII.E.17

Title: Kronika tak řečeného Dalimila - fragment latinského překladu

Place of Origin: severovýchodní Itálie (Bologna?, Benátky?, Padova?)

Date of Origin: 1330-1340Not before: 1330; Not after: 1340

Contents

Content Item No. 1

Locus: 1r-12v (1r - 12v)

Title: Kronika tak řečeného Dalimila - fragment latinského překladu

Incipit: Dux Hostivit post hec decessit

Explicit: Si perdes aliquid, non permittam te in nullo.

Content Item No. 1.1

Locus: 1r

Title: Capitulum 25.

Incipit: Dux Hostivit post hec decessit

Explicit: secundam sancte Marie supra Pragam a magna porta statim in via.

Content Item No. 1.2

Locus: 2r

Title: Capitulum 26.

Incipit: ...Oportet te hoc tuo gladio comprobare

Explicit: Hodie in hac nigri monachi missas cantant et huic monasterio in Ungaria Zaborz dicunt.

Chybí začátek.

Content Item No. 1.3

Locus: 9r-9v (9r - 9v)

Title: Capitulum 27.

Incipit: Postea Borzivoy de mundo decessit

Explicit: Isti ducisse volentes complacere promiserunt hoc perpetrare.

Content Item No. 1.4

Locus: 9v

Title: Capitulum 28.

Incipit: Sancta Ludmila ducem gubernabat et cum curia sua in Tethino residebat

Explicit: Sic isti pagani se dyabolo subiecerunt et sanctam Ludmilam deo transmiserunt.

Content Item No. 1.5

Locus: 11r-11v (11r - 11v)

Title: Capitulum 29.

Incipit: Drahomirz se de filio intromisit et a sapientibus de iure querebat

Explicit: Huic camerario Podwein nomen erat, hic in devocione ducem percuciebat.

Content Item No. 1.6

Locus: 12r

Title: Capitulum 30.

Incipit: ... Et dum Wratislaus prope ducem Wenceslaum vidit

Explicit: in omni bono se secum reconciliavit...

Chybí začátek i konec.

Content Item No. 1.7

Locus: 8r

Title: Capitulum 39.

Incipit: ...cum argento emiserant.

Explicit: Hoc factum est a nativitate filii dei anno post millesimum quartum.

Chybí začátek.

Content Item No. 1.8

Locus: 8v, 7r, 7v (7r - 8r)

Title: Capitulum 40.

Incipit: In illo tempore accidit, quod dux Ulricus venabatur

Explicit: si filia cesaris non excogitasset cicius super meniis stare...

Chybí konec.

Content Item No. 1.9

Locus: 10v

Title: Capitulum 42.

Incipit: Dux Ulricus apud Postoloprt venabatur.

Explicit: Et quando dux de Bozena filium habuit, hunc Brzeczislaum nominavit.

Content Item No. 1.10

Locus: 5r-5v (5r - 5v)

Title: Capitulum 44.

Incipit: Post hec dux volens vindicare avum suum

Explicit: cum cuius morte multum honoris deperiit.

Content Item No. 1.11

Locus: 5v

Title: Capitulum 45.

Incipit: Alter cesar volens a Boemis Polonie thesauros rehabere

Explicit: Si perdes aliquid, non permittam te in nullo.

Chybí konec.

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Pergamen.

Extent

12 ff.

Dimensions

Height: 24,5 cm

Width: 17,5 cm

Collation

Listy pocházejí ze dvou neúplně dochovaných kvinternů. První tvoří dnešní folia (prázdné závorky označují chybějící listy): (), 1, (), 2, 9, 4, 11, (), 12, (). Druhou představují listy 8, 7, (), 10, (), (), 3, (), 6, 5. Dnes je rukopis svázán do jedné složky.

Layout Description

Layout

Collumns: 1

Text je psán v jednom sloupci, max. 36 řádek na stránce. Řadu listů vyplňují pouze dvojice iluminací.

Decoration Description

Decoration Note

1v: Svatopluk v přestrojení za mnicha před králem Arnulfem a dvorem. Levou rukou ukazuje patrně na svou ženu, podle Dalimilovy kroniky sestru krále Arnulfa žijící na jeho dvoře. 1v: Svatopluk za přihlížení Arnulfa a jeho dvora bojuje s královým rytířem. 2v: Drahomíra dává Tunnovi a Gomonovi koně a stříbro, aby zabili sv. Ludmilu. Tunna a Gomon před sv. Ludmilou a sv. Václavem. 2v: Sv. Ludmila se zpovídá a připravuje na smrt. Tunna a Gomon vyrážejí dveře komnaty a rdousí sv. Ludmilu. 3r: Břetislav se svou družinou přijíždí do kláštera ve Schweinfurtu, aby unesl Jitku. 3r: Břetislav unáší Jitku a bojuje spolu se svou družinou s klášterními konvrši. 3v: Německý král obklopen rytíři předává Jitce svůj stolec, aby jej postavila v Boleslavi. 3v: Německý král předává Břetislavovi štít s (plamennou) orlicí. Břetislavovi družiníci zapalují vesnici jako znak svého příchodu podle privilegia daného německým králem. 4r: Počátky křesťanství v Čechách: kníže sv. Václav, před ním kněží. Hromadný křest dětí. Mše. 4r: Sv. Václav peče hostie pro mši a pomáhá při přípravě mešního vína. 4v: Sv. Václav a jeho sluha přinášejí vdovám dřevo z lesa. 4v: Sv. Václav se v noci modlí, za ním krvavé stopy. Sv. Václav učí své sluhy, jeden z nich ho bičuje. Sv. Václav zouvá boty Podivenovi. 6r: Německý král (Jindřich III.) se uprostřed vojska radí s knížaty před bojem s Čechy. 6r: Kníže Břetislav se uprostřed vojska radí s družiníky, Chodové kácejí stromy. 6v: Bitva mezi Čechy a Němci (u Brůdku, 1040). 6v: Saské vojsko loupí a pálí v Čechách. Břetislav nechává oslepit Prkoše a useknout mu ruce a nohy. 8r: Kníže Oldřich s družinou na lovu. 8r: Kníže Oldřich si klestí cestu k hradu Přimda a vstupuje do něj. 10r: Oldřich na lovu potkává Boženu, kněz je oddává. 10r: Oldřich při návratu z lovu přivádí Boženu do svého hradu. 11v: Kníže sv. Václav se zlatým křížem na čele uprostřed svého vojska, jeho sluha předává list Radslavovu poslovi. 11v: Zlický kníže Radslav uprostřed svého vojska, posel mu přináší list. 12r: Německý král (Jindřich I.) na sněmu očekává příchod krále Václava a přikazuje knížatům neuvolnit mu místo při jeho příchodu. 12r: Německý král (Jindřich I.) vida, že opozdivší se Václav se svatozáří je doprovázen anděly, mu sám uvolňuje místo. 12v: Sv. Václav na sněmu sedí na místě německého krále (Jindřicha I.), kněz mu předává rámě sv. Víta. 12v: Sv. Václav přiváží relikvii do Prahy a předává ji ve dveřích kostela biskupovi.

Decoration Note

5r: Ornamentální iniciála P s výběhy s rostlinnými motivy a zlatými koulemi. 8v: Ornamentální iniciála I s výběhy s rostlinnými motivy a zlatými koulemi. 9r: Ornamentální iniciála P s výběhy s rostlinnými motivy a zlatými koulemi. 9v: Ornamentální iniciála S s výběhy s rostlinnými motivy a zlatými koulemi. 10v: Ornamentální iniciála D s výběhy s rostlinnými motivy a zlatými koulemi. 11r: Ornamentální iniciála D s výběhy s rostlinnými motivy a zlatými koulemi. Na f. 5v a 7v nebyly iniciály provedeny.

Decoration Note

Výzdoba je dílem tří iluminátorů.

Binding Description

Binding

Rukopis je vevázán do listu pergamenu.

History

Origin

Not before: 1330; Not after: 1340

Podle iluminátorské výzdoby je vznik rukopisu kladen do severovýchodní Itálie. Předpokládá se možnost, že objednatelem rukopisu byl Karel IV. nebo Jan Lucemburský.

Certainty: high.

Acquisition

Rukopis byl pro NK ČR zakoupen 17. 3. 2005 v aukci aukční síně Drouot-Richelieu v Paříži.

Additional

Citation List

Bibliographic Citation

Title: Précieux manuscrits, livres anciens et modernes. Aukční katalog Drouot-Richelieu, aukce 17. 3. 2005.

Place of Publishing: Paris

Date: 2005

Scope of Citation: pagesč. 60, s. 18-22