ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: 27.8.2003 (Datum poslední editace.)

Change: 1.1.2005AiP Beroun s.r.o. (Původní DOBM záznam konvertován do MASTER.)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XVI.B.18

Title: TIRSCH, Ignác

Title: CODEX PICTORICUS MEXICANUS

Date of Origin: 2. pol. XVIII. stol. (pravděpodobně kol. 1762)

Nová hnědá polokožená vazba z roku 1993. Provenience: původní stará signatura perem - XVI.B.19 a razítka knihovny z 19. a 20. stol.

Contents

Text Language: DE

Author: TIRSCH, Ignác

Physical Description

rukopis

Object Description

Support Description

Extent

47 ff., f. 47 čisté.

Note

33 x 48,5 cm. Rozměry folií nestejné, většinou cca 31 x 47 cm (přesné rozměry uvedeny v popise každého folia), nestejně rovně seříznuté.

Decoration Description

47 ilustrací (46 kolorovaných kreseb, 1 perokresba). Náčrtky tužkou, kontury často většinou perem (černě, červeně, modře), vlastní kresby vodovými barvami. Ojediněle na rubu skizzy tužkou či v případě náčrtku oltáře kostela sv. Jakuba perem. Popisky v němčině a španělštině, většinou spolu s ilustrací, někdy z nedostatku místa na rubu folia.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 5.5.2004

Citation List

Bibliographic Citation

Bibliografie - Prameny a edice

Bibliographic Citation

Baegert, Johann Jacob: Nachrichten von der Amerikanischen Halbinsel Californien, mit einem zweyfachen Anhang falscher Nachrichten. Mannheim 1771.

Bibliographic Citation

Baegert, Juan Jacobo: Noticia de la península americana de California, con una introducción de Paul Kirchhoff, traducción de Pedro Heindrichs. México 1942.

Bibliographic Citation

Barco, Miguel: Historia natural y crónica de la Antigua California. Edición y estudio preliminar de Miguel León-Portilla. México 1973.

Bibliographic Citation

Miguel del Barco: Noticia de California. Rukopis - Biblioteca Nazionale Central Vittorio Emmanuele II, Roma, sign. Mss. gesuitici 1413-1414.

Bibliographic Citation

Tirsch, Ignác: Codex Pictoricus Mexicanus. Rukopis, Národní knihovna České republiky, sign. XVI B 18.

Bibliographic Citation

The Drawings of Ignacio Tirsch. A Jesuit Missionary in Baja California. Narrative by Doyce B. Nunis, Jr. Translation by Elsbeth Schulz-Bischof. Los Angeles 1972.

Bibliographic Citation

Binková, Simona-Kašpar, Oldřich: La aportación de los materiales bohémicos para el estudio de la historia y cultura de América Latina (Los dibujos de Ignacio Tirsch). In: Annals of the Náprstek Museum 14, 1987, p. 105-150.

Bibliographic Citation

Bibliografie - Literatura

Bibliographic Citation

Binková, Simona: Historia de las relaciones entre Bohemia y México en los siglos XVII y XVIII. Fuentes guardadas en los archivos y bibliotecas mexicanos. In: Ibero-Americana Pragensia 18, 1984, p. 67-93.

Bibliographic Citation

Binková, Simona: La población indígena del noroeste de México y el empeño civilizador en los relatos de los jesuitas bohémicos (siglos XVII-XVIII). In: Suplemento de Anuario de Estudios Americanos, Sevilla 1991, tomo XLVIII, núm. 2, s. 119-122.

Bibliographic Citation

Binková, Simona: La problemática de la etnicidad en el Noroeste novohispano y la actitud de los misioneros jesuitas de Bohemia, siglos XVII y XVIII. In: Ibero-Americana Pragensia 25, p. 171-176.

Bibliographic Citation

Eineder, Georg: The ancient paper-mills of the former Austro-Hungarian empire and their watermarks. Hilversum Holland 1960.

Bibliographic Citation

González Rodríguez, Luis: El Noroeste novohispano en la época colonial. México 1994.

Bibliographic Citation

Kašpar, Oldřich: Im Zeichen des Kreuzes. Jesuiten der Böhmischen Ordenprovinz in der neuen Welt im 17. und 18. Jahrhundert. In: Imagination aus der Welt des Mittelalters 2, 1992, p. 2-8.

Bibliographic Citation

Kašpar, Oldřich: Zámořské objevy a jejich ohlas v českých zemích. Praha 1992.

Bibliographic Citation

Kašpar, Oldřich: Prameny k dějinám zámořských objevů a dobývání Nového světa ve fondu Národní knihovny v Praze. Praha 1992.

Bibliographic Citation

Kašpar, Oldřich: Fuentes para el estudio de las actividades de los misioneros checos, moravos y silesios de la Compañía de Jesus en la Nueva España en los siglos XVII y XVIII conservadas en Archivo General de la Nación de México. In: Ibero-Americana Pragensia 29, 1995, p. 157-165.

Bibliographic Citation

Kašpar, Oldřich: Los Jesuitas Checos en la Nueva España 1678-1767. México, Universidad Ibero-Americana 1991.

Bibliographic Citation

Kašpar, Oldřich - Fechtnerová, Anna: Checos, Moravos y Silesios en el Nuevo Mundo en los siglos XVII y XVIII. Registro Bio-Bibliográfico. In: Annals of the Náprstek Museum 15, 1988, p. 165-180.

Bibliographic Citation

Zuman, František: České filigrány XVIII. století. Část I.-II. Praha 1932.