ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 22.10.2001)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Hradec Králové

Repository: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Idno: Hr-14 (II A 13b)

Title: Graduál český - letní část

Date of Origin: 1592-1604

Provenience: původně majetek literátského bratrstva při kůru chrámu sv. Ducha v Hradci Králové

Contents

Text Language: LA

Author: Matěj Litoměřický (písař)

Author: Matouš Radouš (iluminátor)

Author: Jiří Rychnovský (skladatel)

Physical Description

vazba nepůvodní, dřevěné desky potažené kůží s vtlačenými ornamenty, ozdobné kování.

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

64 x 43 cm (desky), 60 x 41,5 cm (folio)

344 ff

Music Notation

Chorální a mensurální notace. Na foliu pravidelně devět pětilinkových osnov, klíče c, f, nota choralis rhombica, typus exactus II; černá mensurální notace II; bílá mensurální notace III

Jeden hlavní písař (Matěj Litoměřický) a 1 písař doplňků.

Decoration Description

10 celostránkových obrazů

10 obrazů na okrajích

10 miniatur v iniciálách

bordury s rozvilinami, zoomorfními a figurálními motivy

2v: celostránkový obraz - Seslání Ducha svatého

3r: iniciála D (Seslání Ducha svatého)

spodní okraj - Žatva Boží, donátor neznámý

30v: celostránkový obraz - Kříž s Ježíšem na Arše úmluvy, Křest Kristův, donátor Václav Plácel z Elbinku

31r: iniciála W (Večeře s učedníky v Emauzích)

spodní okraj - Andělé u Lota, Abrahám hostí anděly

bordura - rozvilina, zoomorfními motivy

65v: celostránkový obraz - Poslední večeře, donátor Jiří Vokáč

66r: iniciála D (Pojídání beránka)

spodní okraj - Melchisedechova oběť

bordura - rozvilina, zoomorfní motivy

99v: celostránkový obraz - Křest Kristův a Pokoušení Krista, donátor Jan Rybka Černikovský, Tobiáš Dačický (písař)

100r: iniciála D (Zachariáš v chrámě)

spodní okraj - Stětí Jana Křtitele

bordura - rozvilina, kartuš (Narození Jana Křtitele)

106v: celostránkový obraz - Bičování apoštolů a Mučení sv. Petra, donátor Taubenberger z Taubenbergu (?)

107r: iniciála N (sv. Petr)

spodní okraj - Vysvobození sv. Petra ze žaláře

bordura - rozvilina, kartuš (sv. Pavel)

118v: celostránkový obraz - Rozeslání apoštolů, donátor Arnolt z Dobroslavína

119r: iniciála R (sv. Jakub)

spodní okraj - Stětí sv. Jakuba

bordura - rozvilina, zoomorfní a figurální motivy (sv. Jakub a sv. Petr)

161v: celostránkový obraz - Kristus na hoře Olivetské

162r: iniciála T (? figurální výjev)

spodní okraj - Donátor před Ukřižovaným, donátor Jan Hubecius

bordura - rozvilina

196v: celostránkový obraz - Apokalypsa (Michael bojující s drakem)

197r: iniciála C (poprsí Krista)

spodní okraj - Krajina s Jakobovým snem a donátory, donátor Jiří Klepsatel z Mühlhausenu se ženou a dítětem,

bordura - rozvilina, zoomorfní motivy

226v: celostránkový obraz - Stětí sv. Kateřiny, donátorka Kateřina z Radostic

227r: iniciála R (sv. Kateřina)

spodní okraj - Podobenství o pannách a lampách

bordura - rozvilina, dvě kartuše s postavami žen (světic?)

256v: celostránkový obraz - Literátské bratrstvo v hradeckém chrámu sv. Ducha, ve skupině donátor Jan Libocký z Libé Hory

257r: iniciála H (Jakobův sen)

spodní okraj - Ježíšův přichod do Jericha

bordura - rozvilina, zoomorfní motiv

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 7.7.2003