ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 16.10.2002)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Olomouc

Repository: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Idno: K 14892

Title: Antifonář

Date of Origin: 80. léta XIV. století

Latinsky, kaligrafická gotická minuskula, rubrikace, marginální poznámky.

Contents

Title: Antifonář

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

46 x 32,5 cm

136 ff., f. 119 bis, f. 129 chybí

Music Notation

Rukopis notován.

2r-9v: Notace ve čtyřlinkové osnově, 9 osnov na stránce.

10r-136v: Průběžně v celém rukopise notace v pětilinkové osnově.

Decoration Description

Figurální iluminace:

10r: (X) Madona s Ježíškem, v pozadí sv. Josef, (bordura) Prorok.

18r: (E) Obětování Krista.

21r: (bordura) Zvěstování P. Marie.

45v: (T) Chrám, (bordura) Muž s korouhví.

47v: (A) Seslání Ducha svatého.

52r: (D) Nejsvětější Trojice.

55v: (X) Mše (Kněz při pozdvihování).

65r: (R) Sv. Jan Křtitel.

76v: (A) Sv. Markéta.

80r: (E) Marie Magdaléna.

84r: (U) P. Marie.

86v: (C) P. Marie.

Drolerie:

10r: Maska,

76v: Pták,

80r: Pták,

85r: Pták.

Ornamentální iniciály:

24v: Z,

74r: R,

90v: R.

Ornamentální bordury:

10r:

18r:

24v:

45v:

47v:

52r:

55v:

65r:

74r: (zbytek, většina vyříznuta)

76v:

80r:

85r:

86v:

90v:

Filigránové iniciály:

10r: X,

32v: A,

46r: B.

Kaligrafické iniciálky zdobené zhrublým filigránem a schematickým kresleným akantovým listem, písařské verzálky.

Filigrán doplňuje iniciály s plošnými jednobarevnými dříky. Je tvořen kroužky, polokroužky a akantoidy sestavenými do palmet a polopalmet a rozvilin. Je kreslen pečlivě, je však dosti schematický, akantoidové polopalmety začínají ztrácet svou autonomní platnost a přerůstají v hřebeny. Filigránová výzdoba je poměrně dobré řemeslné kvality, je však dosti schematická, což dokládá, že jde o manýristické dílo z doby, kdy vývojově již tento typ výzdoby nebyl nosný. Ještě schematičtější je filigrán zdobící černé kaligrafické iniciálky, jenž však často bývá nahrazen kresleným akantovým listem. Tyto florální motivy jsou zcela plošné, schematické, bez náznaku plasticity či lavírování. Malovaná ornamentika je tvořena iniciálami, jejichž dříky jsou pokryty dosti kresebným monochromním akantem; akanty jsou do dříků vloženy. Pozadí iniciál je většinou pokryto dekorativní tapetou. Iniciály jsou vloženy do pravoúhlých rámů s pozadím pokrytým plátkovým zlatem. Z iniciál vybíhají do bordur leckdy dosti dlouhé, ale plošné štíhlé, pružné vegetabilní rostlinné úponky a akanty s plochou listu prokreslenou bělobou. Přetáčejí se a zavíjejí do plošných nebohatých rozvilin. Jsou doplněny vosími hnízdy, zlatými kapkami a koulemi, občas květy a šiškami, výjimečně se uplatňují žerdě a drolerické motivy. V provedení dominuje pevná linka. Barevnost je živá, světlá. Ornamentální výzdoba je dobré řemeslné úrovně. Lidská postava je většinou drobná, kresebná, plošná, schematická, tělesné objemy jsou sotva naznačeny. Obličejová typika je schematická, inkarnát je tmavý, se zelenou podmalbou. Draperie je jednoduchá, plošná, lineární, tělesné objemy jsou pod ní skryty. Prostředí figurálních scén je většinou sotva naznačeno, pozadí je plošné pokryté dekorativní tapetou. Kvalita figurální výzdoby je sotva průměrné řemeslné úrovně. Výzdoba je však kvalitativně nejednotná; od většiny rukopisu se odlišuje úvodní miniatura na fol. 10r. Zde je postava větší, plastičtější, draperie je bohatší, tělesné tvary zcela nezakrývá. Obličejová typika je živější, kompozice zdařilejší. Kvalita této miniatury je podstatně vyšší, i když ani ona není nijak vynikající. Je zřejmé, že jde tedy o dílo nejméně dvou autorů, jejichž práce je ale podrobena jednotícímu pojetí, jak je zřejmé např. ze zcela jednotné ornamentiky. Jde tedy o práci jedné dílny, přičemž z ruky hlavního mistra pochází pouze zmíněná úvodní miniatura; ostatní jsou prací pomocníka. Po slohové stránce výzdoba vychází z tzv. nového slohu, překonává jej však obnovenou kresebností, Je tedy značně pozdější a v jistém smyslu i slohově pokročilejší. Do jisté míry je blízký druhý proud dobové české knižní malby, reprezentovaný dílem Mistra Antifonáře z Vorau a jeho žáků, zejména Mistra Pavlových epištol. Na druhé straně nemá rukopis nic společného s dvorskými rukopisy Václava IV. a krásným slohem; nepatří ani k jeho předstupňům.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 19.6.2003