ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 5.8.2003)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Olomouc

Repository: Vědecká knihovna v Olomouci

Idno: M IV 3

Title: Graduale de tempore ad usum Fratrum Minorum

Vazba: dřevěné desky, bílý kožený pokryv se slepotiskem, přes něj na hřbetu a na levé straně desek další pokryv z jemnější kůže s renesančním slepotiskem, zbytky pozdně gotického kování a dvou spon. Hřbet natřen hnědočervenou barvou. Ořízka stříkaná modročerveně.

Písmo: gotická minuskula. Text: černým inkoustem v jednom sloupci, rubrikace. Na fol. CXXI oříznut spodní okraj pergamenu. Mezi ff. CXLVIII a CXLIX vložen pruh pergamenu s notací. Poškozená ff. CCLXIII-CCLXV podlepena jiným popsaným pergamenem, fol. CCLXV i papírem.

Dřívější vlastník:

(podle záznamů knihovny) františkánský klášter v Uherském Hradišti.

O užívání graduálu v prostředí františkánského řádu, snad v klášteře v Uherském Hradišti svědčí kvadratická notace s mensurálními prvky, zmínky o "Fratres" v rubrikách a invokace "Sancte Bernardine" v litanii na Bílou sobotu. Ritus curiae Romanae. Na výzdobě kodexu se podíleli nejméně tři malíři, z nichž umělecky nejvýznamnější iluminátor je autorem několika ornamentálních a téměř všech figurálních iniciál (fol. Ir, XXVv, XXXVv, XCIv, CCXVIv, CCXXIIIr, CCLXIIr).

V některých jeho scénických zobrazeních se projevuje princip kompoziční redukce. Ten nabývá své extrémní podoby u ilustrace ke svátku Seslání Ducha svatého, kde se v prázdném interiéru chrámu vznáší malá holubice. Obvyklé postavy apoštolů a P. Marie zde byly zcela vypuštěny. Ilustrativně singulární je rovněž pozdějšími zásahy zkomolené zobrazení muže zabíjejícího mečem malé dítě, doprovázející antifonu na svátek Mláďátek. Antifonu třetí vánoční mše pak doprovází ikonograficky pozoruhodné a v moravské knižní malbě jinak neznámé zobrazení kojící P. Marie, inspirované snad ranými dřevořezy či šrotovými tisky.

Miniatury graduálu znamenají v rámci moravského regionu určité obohacení. Zejména velkorysý duktus citlivě vedených linií, definujících velké uzavřené siluety postav s úsporným vnitřním členěním drapérie a dále kolorit světle pastelových jemných polotónů, který podmiňuje nejen plošný charakter iluminací, ale je i hlavním nositelem lyrického ladění, uplatňujícího se zvláště sugestivně například ve večerní krajině s Olivetskou horou.

Hlavní iluminátor františkánského graduálu měl blízko k některým moderním proudům středoevropské knižní malby osmdesátých let 15. století, doloženým v díle Bertholda Furtmayera z Řezna, nebo k miniaturám bernardinského antifonáře Prokopa z Lublinu, vzniklého v Krakově, a to především v citlivé kresebnosti i typice velkých oválných obličejů dívčí Bohorodičky. Hlavnímu iluminátorovi graduálu asistovali dva pomocníci spíše rutinérsky řemeslných schopností, kteří provedli poměrně početné ornamentální iniciály.

Pro konkrétnější stanovení doby a místa vzniku postrádáme v graduálu spolehlivé indicie. Stylistika miniatur hlavního malíře časově vymezuje jeho činnost do osmdesátých let 15. století. Ještě obtížnější je pak snaha o lokalizaci. Nabízejí se zde styčné body s produkcí Olomouce a Brna, ale není možné vyloučit ani původ přímo v Uherském Hradišti. Navíc nelze přehlédnout skutečnost, že tato kategorie knižní produkce byla často vyhrazena vandrujícím malířům, kteří mohli přicházet i ze vzdálenější ciziny. Zvažováním afinit ke krakovskému antifonáři, vytvořenému rovněž pro františkány, se tak nabízí i alternativa malopolského původu hlavního iluminátora, jejíž ověření je jednou z dalších badatelsky otevřených možností.

Contents

Title: Graduale de tempore ad usum Fratrum Minorum

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

50 x 35 cm (knižní blok); 55 x 38 cm (desky)

279 ff. (recte: 280 ff.), dochováno celkem 278 ff.; Fol. I částečné, ff. XLVII a CLXXX chybí, mezi ff. CXLVIII a CXLIX perg. pruh s notací, zaměněna foliace u ff. CXCII a CXCI, fol. CCXXXVI bis, fol. CCXXXVII při foliaci vynecháno, za fol. CCLXV chybí listy.

Music Notation

Kvadratická notace s mensurálními prvky. Na fol. 266 rukou XVI. století notace odpovídající nejvíce medicejskému vydání římského graduálu.

Decoration Description

Perokresebné ozdobné iniciálky. Rubrikace. Použit i modrý a zelený inkoust, iniciálky někdy zvýrazněny žlutou barvou, často zdobené lidskými profily.

Figurální výzdoba na fol. XIXr, XXVv, XXXIIr, XXXVv, XCIv, CCXVIv, CCXXIIIr.

fol. VIIr: ornamentální zlacená iniciála "R"orate (60 x 45 mm).

fol. XIXr: malovaná figurální iniciála "H"odie (65 x 60 mm), Prorok.

fol. XXIr: malovaná ornamentální iniciála "D"ominus (65 x 60 mm).

fol. XXIIIr: malovaná a zlacená iniciála "L"ux (55 x 52 mm).

fol. XXVv: malovaná a zlacená iniciála "P"uer (62 x 85 mm), P. Maria kojící děcko, rozviliny.

fol. XXXIIr: malovaná a zlacená iniciála "E"x ore (58 x 53 mm), Vraždění neviňátka.

fol. XXXVv: malovaná a zlacená iniciála "E"cce (53 x 62 mm), Tři králové.

fol. XLv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "O"mnis (60 x 47 mm).

fol. XLIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "A"dorate (62 x 55 mm) s rozvilinami s veget.. motivy.

fol. XLVr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "C"ircumderunt (57 x 43 mm).

fol. XLVIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "E"x urge (63 x 55 mm).

fol. Lv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "E"sto (60 x 46 mm).

fol. LVIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "M"isereris (57 x 50 mm).

fol. LIXv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"nvocabit (53 x 48 mm).

fol. LXVIIIr: malovaná a zlacená.ornamentální iniciála "I" (63 x 48 mm).

fol. LXXIIIv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "O"culi (60 x 50 mm).

fol. LXXIXv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"udica (60 x 58 mm).

fol. XCr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "G"loria (61 x 55 mm).

fol. XCIIIv: malovaná a zlacená.iniciála "D"omine (86 x 94 mm), Kristus na hoře Olivetské.

fol. XCIXv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"udica (57 x 52 mm).

fol. CIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "N"os (60 x 57 mm).

fol. CLXXXVIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "R"esurrexi (150 x 142 mm) s rozvilinami s veget. motivy.

fol. CCIIIIv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "Q"uasi (60 x 52 mm).

fol. CCVIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"ubilate (56 x 48 mm).

fol. CCXr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "C"aritate (62 x 47 mm).

fol. CCXIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "V"ocem (59 x 48 mm).

fol. CCXVIv: malovaná a zlacená iniciála "V"iri (70 x 90 mm), Nanebevstoupení.

fol. CCXXIIIr: malovaná a zlacená iniciála "S"piritus (80 x 90 mm), Holubice Ducha svatého.

fol. CCXXXIIIIv: malovaná ornamentální iniciála "F"actus (65 x 50 mm).

fol. CCXXXVIr: malovaná ornamentální iniciála "R"espice (58 x 40 mm).

fol. CCXLr: malovaná ornamentální iniciála "D" (62 x 50 mm).

fol. CCXLIv: malovaná ornamentální iniciála "O"mnes (60 x 50 mm).

fol. CCXLIIIIr: malovaná ornamentální iniciála "E"cce (61 x 49 mm).

fol. CCLIr: malovaná ornamentální iniciála "P"rotector (63 x 53 mm).

fol. CCLIIr: malovaná ornamentální iniciála "I"nclina (56 x 55 mm).

fol. CCLIIIv: malovaná ornamentální iniciála "M"iserere (57 x 45 mm).

fol. CCLIIIIv: malovaná ornamentální iniciála "I"ustus (55 x 55 mm).

fol. CCLIXv: malovaná ornamentální iniciála "D"a (70 x 55 mm).

fol. CCLXIIr: malovaná ornamentální iniciála "I"n voluntate (58 x 54 mm).

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 5.8.2003