ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 1.10.2003)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Hradec Králové

Repository: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Idno: Hr-9 (II A 9)

Title: Rorátník český

Date of Origin: 1581 (viz přípis s datací a seznamem iniciátorů zhotovení rukopisu na f. 297v)

Jeden hlavní písař Matyáš Litoměřický (viz f. 297v).

Contents

Title: Rorátník český

Physical Description

původní vazba, dřevěné desky potažené kůží s vtlačenými ornamenty, zbytky ozdobného kování (spona), folia místy uvolněná z vazby, s poškozenými okraji, ff. 1r, 56v, 57r, 177v, 297v neúplná (odstraněná výzdoba)

Object Description

Support Description

Support

papír

Extent

Note

38,6 x 26,5 cm (desky), 36,4 x 26,4 cm (folia, f. 297 33 x 22 cm)

297 (recte 298) ff., f. 81 bis

Music Notation

Mensurální notace. Na foliu zpravidla šest pětilinkových osnov.

Decoration Description

Iniciály akantové, zasazené do rámů, miniatury, bordury s rostlinnými motivy, erby, jména a monogramy členů literátského bratrstva.

FS/Přední přídeští: kolorovaná rytina Seslání ducha svatého/Zvěstování s latinským textem mariánské modlitby Ave Maria gratia plena...

1r: (iniciála M) - vyříznuta, bordura (rozviliny), na dolním okraji štítek s miniaturou: Adam a Eva u Stromu poznání (Pokoušení Adama a Evy)

30r: iniciála P (akantový dekor, rozvilinová tapeta), bordura (rozviliny), štít /erb?/: křížem položená střela a klíč, v levém horním rohu zkřížené ostrve

56v: páska se jménem Jan Wokrauhlicky (Jan Okrouhlický, člen literátského bratrstva kostela sv. Anny, viz f. 297v)

57r: (iniciála V) - vyříznuta, bordura (rozviliny)

85r: iniciála P (akantový dekor, rozvilinová tapeta), bordura, na dolním okraji ve štítku miniatura: Poselství k Přemyslu Oráči s monogramem WG (zřejmě Václav Jiskra ze Sobince mladší)

114v: štítek se jménem Wondřey Karpissek (Ondřej Karpíšek, člen literátského bratrstva kostela sv. Anny, viz f. 297v), štít (erb?) se znakem sladovnického cechu s korunou

115r: iniciála R (akantový dekor, rozvilinová tapeta), bordura (rozviliny)

145v: iniciála P (akantový dekor, rozvilinová tapeta), bordura (rozviliny), na dolním okraji štít /erb?/, symbol řemesla nebo cechu (blíže neurčeno), monogram MP (zřejmě Matouš Plotišťský, člen literátského bratrstva kostela sv. Anny)

177v: na dolním okraji jméno Adam Wobědowski z SStiepanowa (Adam Vobědovský ze Štěpánova, písař soudu purkrabství hradeckého kraje, člen literátského bratrstva kostela sv. Anny)

178r: iniciála R (akantový dekor, rozvilinová tapeta), bordura (rozviliny)

204r: iniciála K s miniaturou: Kristův vjezd do Jeruzaléma, bordura, na dolním okraji štít /erb?/ se zkříženými střelami, křížem a monogramem IK (pravděpodobně Johanes Kudrna, srovnej f. 297v)

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 6.11.2003