ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 8.6.2004)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Mladá Boleslav

Repository: Okresní muzeum Mladá Boleslav

Idno: inv. č. 21691

Title: Graduál mladoboleslavský (Janíčka Zmilelého z Písku)

Date of Origin: počátek 16. století (cca 1509)

Contents

Title: Graduál mladoboleslavský (Janíčka Zmilelého z Písku)

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

70,5 x 45 cm

409 ff.

Music Notation

1r-407r: Chorální rhombická notace ve čtyřlinkové osnově, v závěru notová osnova připravena, ale nevyplněna.

Decoration Description

Hlavním iluminátorem rukopisu byl Janíček Zmilelý z Písku, který vytvořil figurální iniciály a výzdobu bordur. Kromě figurálních iniciál rukopis obsahuje velké množství kreseb obličejů, často různým způsobem znetvořených, zakomponovaných do jednotlivých drobných iniciál, které jsou často zdobeny i rostlinnými motivy. Méně často se takto objevují kresby zvířat nebo celých lidských postav. Tato výzdoba je v naprosté většině připisována dalšímu iluminátorovi.

1r: Figurální iniciála K (Kristus) s výběhy do bordur. V dalších iniciálkách kresby dvou lidských obličejů.

1v: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

2r: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

4r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

6v: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

9r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

10r: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

11v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

12v: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

14r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

15r: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

16r: V iniciálce X kresba dvou lidských obličejů.

16v: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

17v: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

18r: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

18v: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

19v: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů, v iniciálce G kresba jednoho.

20r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

22r: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

22v: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

23v: Figurální iniciála S (Bůh otec na trůně se zástupem andělů), v drolerii andělé, v jedné z nápisových pásek letopočet 1509.

26r: V iniciálce A kresba lidského obličeje.

26v: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

27r: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

29v: Iniciálka B s kresbou šaška.

30v: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

31r: V iniciálkách A a B kresba lidského obličeje.

32r: Ve zdvojené iniciálce S kresby dvou lidských obličejů.

33v: V iniciálkách A a S kresby dvou lidských obličejů.

35r: V iniciálce B kresba lidského obličeje.

36v: V iniciálce S kresba lidského obličeje.

37r: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

40v: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

41v: Ornamentální iniciála G s výběhem do bordury.

42r: Figurální iniciála A (Trůnící sv. Řehoř), bohatá droleriová výzdoba s lidskými postavami, zvířaty a ptáky.

42v: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

43r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

45r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

45v: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

46v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

47r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje, v iniciálkách P a L kresby lidských polopostav.

48r: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

48v: V iniciálkách B a V kresby lidských polopostav.

49r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

50r: V iniciálce D kresba lidského obličeje, v iniciálce E kresba dvou lidských obličejů.

52r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

53r: V iniciálkách C a V kresba lidského obličeje.

55r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

58r: Figurální iniciála P (Narození Krista s P. Marií a Josefem), v bohaté droleriové výzdobě P. Marie s Ježíškem a Kristův rodokmen, v iniciálce V kresba lidského obličeje.

59r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

65v: Figurální iniciála E (Křest Krista v Jordáně Janem Křtitelem, v pozadí anděl), droleriová výzdoba s postavami dvou šašků a rostlinnými motivy, v iniciála O kresba lidského obličeje.

66v: V iniciálce V kresba polopostavy s korunou.

68v: V iniciálce C zpola lidská, zpola zvířecí postava.

69v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

71r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

72r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

75r: V iniciálce I kresba lidského obličeje.

79r: Iniciála E s postavou šaška.

80v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

81r: Iniciálka Q s kresbou medvěda a opice.

85r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

85v: V iniciálce C kresba lidské polopostavy.

87r: V iniciálce C kresba lidské polopostavy.

90r: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

90v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

92r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

94r: V iniciálce P kresba lidského obličeje.

95v: V iniciálkách D (2x) kresba lidského obličeje.

97r: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

102v: V iniciálce A kresba lidského obličeje a hlavy nestvůry s ptačím zobákem.

104r: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

105r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

105v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

109v: V iniciálce B kresba lidského obličeje.

111v: V iniciálce C kresba obličeje šaška.

112r: V iniciálce B kresba lidského obličeje.

114v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

115v: V iniciálce C kresba lidského obličeje, na spodním okraji u iniciály H kresba obličeje mnicha s textem "Haha, monachus, veritas vincit".

119v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

122v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

126v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

132r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

134v: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

135v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

139r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

140r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

144r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

145r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

145v: V iniciálce R kresba lidského obličeje.

146r: Figurální iniciála R (Zmrtvýchvstání Krista), bohatá droleriová výzdoba s výjevem Kladení Krista do hrobu a Zjevení Krista Maří Magdaléně s rostlinnými motivy, motýly a ptáky.

147r: V iniciálce E kresba dvou lidských obličejů.

148r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

149v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

151r: V iniciálce X kresba zvířete (hada?).

152r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

154v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

157v: Iniciálka S s kresbou opice.

158v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

160r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

160v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

162r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

164v: U iniciálky E kresba jelena.

165r: V iniciálce H kresba lidské polopostavy.

169r: V iniciálce O kresba dvou šašků.

169v: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

170r: Figurální iniciála V (Nanebevstoupení Krista), droleriová výzdoba s rostlinnými motivy.

170v: V iniciálce A kresba dvou lidských obličejů.

171r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

172r: Oříznutím poškozená iniciálka s kresbou lidského obličeje.

172v: Část drolerie s rostlinnou výzdobou a kresbou ptáka, iniciála a větší část výzdoby vyříznuta.

173r: V iniciálce C kresba lidského obličeje, v iniciálce E kresba lidské polopostavy.

173v: Iniciálka V s kresbou anděla.

175v: V iniciálce D kresba lidského obličeje, iniciálka E s kresbou medvěda hrajícího na loutnu.

176r: Iniciálka S s kresbou opice hrající na dudy.

178v: Vyříznutá figurální iniciála B (Trůnící a žehnající Kristus), v částečně dochované droleriové výzdobě s rostlinnými motivy a zvířaty i kresba opice hrající na loutnu.

180v: Figurální iniciála C (Poslední večeře), v borduře rostlinná výzdoba (víno).

182r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

182v: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

184r: V iniciálce H kresba lidského obličeje.

188r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

189r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

195r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

196r: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

198r: V iniciálce O kresba lidské polopostavy.

199r: V iniciálce T kresba dvou lidských obličejů.

200r: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

200v: V iniciálce D kresba dvou lidských postav s cepy, nad jejich hlavami jména Janek a Havel.

201r: V iniciálce Q kresba lidské postavy s nápisovou páskou "Iluminator Janiczek Zmilely z Pyesku".

203r: V iniciálce P kresba lidského obličeje.

203v: V iniciálce D kresba lidského obličeje a nestvůry.

205r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

206v: V iniciálce D kresba lidské polopostavy.

207r: Figurální iniciála T (Sen Jakubův, v pozadí kostel), bohatá droleriová výzdoba s rvačkou, dalšími lidskými postavami (selské posvícení) a rostlinnými motivy. Její části vyříznuty.

208r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

209r: Figurální iniciála D (Sv. Ondřej), droleriová výzdoba s ptáky, kresbou obličeje a rostlinnými motivy, v iniciálce C kresba obličeje. Drobná část výzdoby vyříznuta.

214r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

214v: Figurální iniciála S (Obětování Krista v chrámu), v droleriové výzdobě dva šašci, ptáci a rostlinné motivy, v iniciálce M kresba lidského obličeje.

216r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

217v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

221r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

223v: V iniciálce N kresba lidského obličeje.

224v: Figurální iniciála D (Sv. Jan Křtitel), bordura s kresbou krajiny, ptákem a rostlinnými motivy.

225r: Iniciála B s kresbou jelena a laně.

226r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

226v: Figurální iniciála V (Sv. Petr), bordura s ptáky a rostlinnými motivy.

231v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

232v: V iniciálce P kresba dvou lidských obličejů.

234v: Figurální iniciála G (Smrt P. Marie), bordura z větší části odříznuta, v dochované části s rostlinnými motivy dva andělé hrající na lyru a loutnu.

236r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

237r: V iniciálce A kresba dvou lidských obličejů.

242v: Zlomek bordury s opicí a rostlinnými motivy (větší část spolu s iniciálou vyříznuta), v iniciálce D kresba lidského obličeje.

243v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

247v: Figurální iniciála S (Kamenování sv. Štěpána, zčásti v borduře), v borduře kromě součásti výjevu souvisejícího s iniciálou i jelen, pták a rostlinné motivy. V iniciálce V kresba lidského obličeje.

251r: V iniciálce C kresba lidské polopostavy.

253v: V iniciálce S kresba postavy hrající smyčcem na strunný nástroj.

258r: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

259r: Figurální iniciála I (Umučení sv. Šebestiána, zčásti v borduře). V borduře kromě střelců z kuší (součást výjevu souvisejícího s iniciálou) i ptáci a rostlinné motivy. Drobná část výzdoby vyříznuta.

260v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

261r: V iniciálce P kresba dvou lidských obličejů, v iniciálce D také, jedna z nich hraje na dudy.

262v: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

264v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

266r: Figurální iniciála S (Kněz zpovídá ženu), v borduře rostlinné motivy. V iniciálce P kresba lidského obličeje.

266v: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

269r: V iniciálce O kresba dvou lidských obličejů.

272r: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

272v: V iniciálce D kresba lidské polopostavy.

273v: Zbytek bordury s rostlinnými motivy a ženskou postavou (větší část výzdoby včetně iniciály vyříznuta). V iniciálce kresba lidského obličeje.

274r: V iniciálce E kresba lidského obličeje.

276r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

280v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

281v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

282v: Figurální iniciála S (P. Marie s Ježíškem), v borduře lidská postava, pták a rostlinné motivy.

283r: V iniciálce S kresba lidského obličeje.

289v: Ornamentální iniciála S. V iniciálce E kresba lidského obličeje.

290v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

291v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

294r: Figurální iniciála G (Spasitel sedící na trůně a žehnající), v borduře s rostlinnými motivy jelen, laň a ptáci.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 9.6.2004