ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 16.10.2002)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Olomouc

Repository: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Idno: R 59

Title: Misál

Date of Origin: 2. čtvrtina XIII. století

Dar preláta Msgr. Josefa Vyvlečky.

Contents

Title: Misál

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

32 x 22 cm

201 (recte 209) ff., f. 23, 65, 87, 140, 180, 201 bis, f. 91 ter. U f. 87 bis, 180 bis a 201 bis jde pouze o zbytky vyříznutých folií u hřbetu. Za f. 135 vložen drobný útržek popsaný písmem 15 století.

Music Notation

Téměř v celém rukopise drobné úryvky neumatické notace.

Decoration Description

Drolerie:

6r: Drak (2x), Pták (2x)

86r: Drak

Ornamentální iniciály:

4v: W

6r: A

11v: P

85r: R

98r: S

103v: D

124r: T

125r: D

143v: D

178r: G

Písařské verzálky. Výzdoba je výhradně ornamentální. Omezuje se na iniciály a do bordur nezasahuje. Je kreslená a plošně kolorovaná, nikoli malovaná. Iniciály mají zcela plošné dříky, často přepásané; výjimečně jsou dříky tvořeny rovněž plošnými kreslenými dračími těly. Pozadí iniciál je plošné, jednobarevné. Iniciály jsou položeny na rovněž plošná jednobarevná pravoúhlá pole. Vnitřní pole iniciál je řídce vyplněno plošnými kreslenými rostlinnými úponky stáčenými do poměrně velkých, ale chudých rozvilin, či splétanými do pletenců. Úponky jsou zakončeny listy, jejichž konce se přetáčejí s náznakem plasticity. Barevnost je tlumená, dominuje akord okru, světlé modré a tlumené červené. Výzdoba je značně schematická, sotva průměrné řemeslné úrovně; jde nejspíše o práci kaligrafa, nikoli profesionálního iluminátora. Po slohové stránce je značně neurčitá. Vychází ještě z obecného románského slohu středoevropského regionu, bez jakýchkoliv lokálních zvláštností, jenž spadá svým původem do Bavorska XII. století. Rukopis je však nepochybně mladší, pochází ze XIII. století, snad z jeho druhé čtvrtiny, jak nasvědčuje písmo i jakési zárodky kresleného filigránového ornamentu u některých verzálek. Na dobu svého vzniku je tedy výzdoba značně konzervativní; románský sloh však ve střední Evropě přetrvával hluboko do pozdějších dob. Z hlediska provenience se lze domnívat, že rukopis je moravského původu, jak nasvědčují některé svátky v kalendáři, a představuje tak okrajový (a pozdní) zjev zmíněného obecně středoevropského románského slohu.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 9.6.2004