ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: Osek 76

Alternative Name: Lekcionář Alberta Míšeňského

Title: Lectionarium officii Cisterciense. Pars hiemalis.

Place of Origin: Čechy

Date of Origin: konec 13. století (cca 1290)Not before: 1285; Not after: 1300

Contents

Content Item No. 1

Locus: 1va-195vb (1v - 195v)

Title: Lectionarium officii Cisterciense. Pars hiemalis.

Text Language: latinsky

Textově zcela totožné se vzorovým cisterciáckým lekcionářem. Viz R. Grégoire, L'homéliare cistercien du manuscrit 114 (82) de Dijon, in: Cîteaux. Commentarii cistercienses 28, 1977, s. 133-205 (P.I, P.III - č. 126-131, 1-37). Zde podrobný textový rozpis biblických i patristických lekcí. Shodují se i svátky. Navíc pouze čtení na Dominica Va post octavam Epiphaniae. Čtení IX-XII na Dominica post Circumcisionem Domini zde omylem opsáno již na ff. 50ra-51va (50r - 51v), tedy ještě před vlastním svátkem Obřezání Páně (Grégoire, P.I, č. 65 tedy vloženo mezi č. 57/58), čtení I-VIII pak na správném místě (ff. 57va-60ra (57v - 60r)). Většinou po 12 čteních na každý svátek (běžný úzus řádů s řeholí sv. Benedikta).

Citation List

Bibliographic Citation

Author: R. Grégoire

Title: L'homéliare cistercien du manuscrit 114 (82) de Dijon

Title: Cîteaux. Commentarii cistercienses

Scope of Citation: volume28

Date: 1977

Scope of Citation: pagess. 133-205

Content Item No. 1.1

Locus: 1va-121va (1v - 121v)

Title: Proprium de tempore

Content Item No. 1.1.1

Locus: 1va-6rb (1v - 6r)

Title: Dominica Ia in adventu Domini

Content Item No. 1.1.2

Locus: 6rb-10rb (6r - 10r)

Title: Dominica IIa

Content Item No. 1.1.3

Locus: 10rb-14rb (10r - 14r)

Title: Dominica IIIa

Content Item No. 1.1.4

Locus: 14rb-18ra (14r - 18r)

Title: Feria IVa

Content Item No. 1.1.5

Locus: 18ra-22va (18r - 22v)

Title: Feria Va

Content Item No. 1.1.6

Locus: 22va-27vb (22v - 27v)

Title: Feria VIa

Content Item No. 1.1.7

Locus: 27vb-34ra (27v - 34r)

Title: Sabbato

Content Item No. 1.1.8

Locus: 34ra-38ra (34r - 38r)

Title: Dominica IVa

Content Item No. 1.1.9

Locus: 38ra-41rb (38r - 41r)

Title: Vigilia Nativitatis Domini

Content Item No. 1.1.10

Locus: 41rb-41va (41r - 41v)

Rubric: Si vigilia Nativitatis Domini die dominica evenit

Content Item No. 1.1.11

Locus: 41va-48ra (41v - 48r)

Title: Nativitas Domini

Content Item No. 1.1.12

Locus: 48ra-49rb (48r - 49r)

Title: VIa die a Nativitate Domini

Content Item No. 1.1.13

Locus: 49rb-50ra (49r - 50r)

Rubric: Si dies dominica, hec erit duodecima lectio

Content Item No. 1.1.14

Locus: 50ra-51va (50r - 51v)

Title: Dominica post Circumcisionem Domini sic

Lect. IX-XII.

Content Item No. 1.1.15

Locus: 51va-54ra (51v - 54r)

Title: Dominica Ia post Nativitatem Domini

Content Item No. 1.1.16

Locus: 54ra-57va (54r - 57v)

Title: Circumcisio Domini

Content Item No. 1.1.17

Locus: 57va-60ra (57v - 60r)

Title: Dominica post Circumcisionem Domini

Lect. I-VIII.

Content Item No. 1.1.18

Locus: 60ra-65vb (60r - 65v)

Title: Epiphania Domini

Content Item No. 1.1.19

Locus: 65vb-67va (65v - 67v)

Title: Dominica infra octavam Epiphaniae

Content Item No. 1.1.20

Locus: 67va-71ra (67v - 71r)

Title: In octava Epiphaniae

Content Item No. 1.1.21

Locus: 71rb-75rb (71r - 75r)

Title: Dominica Ia post octavam Epiphaniae

Content Item No. 1.1.22

Locus: 75rb-79rb (75r - 79r)

Title: Dominica IIa

Content Item No. 1.1.23

Locus: 79rb-83ra (79r - 83r)

Title: Dominica IIIa

Content Item No. 1.1.24

Locus: 83ra-86rb (83r - 86r)

Title: Dominica IVa

Content Item No. 1.1.25

Locus: 86rb-88ra (86r - 88r)

Title: Dominica Va

Content Item No. 1.1.26

Locus: 88ra-92ra (88r - 92r)

Title: Dominica in Septuagesima

Content Item No. 1.1.27

Locus: 92rb-95va (92r - 95v)

Title: Dominica in Sexagesima

Content Item No. 1.1.28

Locus: 95va-99rb (95v - 99r)

Title: Dominica in Quinquagesima

Content Item No. 1.1.29

Locus: 99rb-103va (99r - 103v)

Title: Dominica in Quadragesima

Content Item No. 1.1.30

Locus: 103va-106rb (103v - 106r)

Title: Dominica IIa in Quadragesima

Content Item No. 1.1.31

Locus: 106rb-109ra (106r - 109r)

Title: Dominica IIIa in Quadragesima

Content Item No. 1.1.32

Locus: 109ra-112va (109r - 112v)

Title: Dominica in media Quadragesimae

Content Item No. 1.1.33

Locus: 112va-116rb (112v - 116r)

Title: Dominica passionis

Content Item No. 1.1.34

Locus: 116rb-119rb (116r - 119r)

Title: Dominica in palmis

Content Item No. 1.1.35

Locus: 119va-120rb (119v - 120r)

Title: Feria Va in Coena Domini

Rubrika Arnoldem Míšeňským vynechána, dopsána až o něco mladší rukou, 14. stol.

Content Item No. 1.1.36

Locus: 120rb-121ra (120r - 121r)

Title: Feria VIa magna

Content Item No. 1.1.37

Locus: 121ra-121va (121r - 121v)

Title: Sabbatum paschale

Content Item No. 1.2

Locus: 121va-195vb (121v - 195v)

Title: Proprium de sanctis

Content Item No. 1.2.1

Locus: 121va-126ra (121v - 126r)

Title: Andreas

Content Item No. 1.2.2

Locus: 126ra-128va (126r - 128v)

Title: Nicolaus

Content Item No. 1.2.3

Locus: 128va-132rb (128v - 132r)

Title: Lucia

Content Item No. 1.2.4

Locus: 132rb-136va (132r - 136v)

Title: Thomas

Content Item No. 1.2.5

Locus: 136va-142ra (136v - 142r)

Title: Stephanus

Content Item No. 1.2.6

Locus: 142ra-146rb (142r - 146r)

Title: Johannes Evang.

Content Item No. 1.2.7

Locus: 146rb-150vb (146r - 150v)

Title: Innocentum

Content Item No. 1.2.8

Locus: 150vb-153ra (150v - 153r)

Title: Thomas Becket

Lect. IX-XII neopsána a namísto toho na fol. 153ra rukou 14. stol. odkaz na stejná u svátku sv. Vincence: "quere de sancto Vincencio f."

Content Item No. 1.2.9

Locus: 153rb-156rb (153r - 156r)

Title: Silvester

Content Item No. 1.2.10

Locus: 156rb (156r)

Rubric: Lectiones de sancto Wilhelmo quere de sancto Nicolao

Zapsáno základní rukou, svátek zaveden 1218.

Content Item No. 1.2.11

Locus: 156rb-160rb (156r - 160r)

Title: Fabianus et Sebastianus

Content Item No. 1.2.12

Locus: 160rb-162vb (160r - 162v)

Title: Agnes

Text porušen a od konce lekce II až téměř do konce lekce VII chybí, neboť mezi ff. 160-161 byl původně uprostřed složky ještě dvoulist.

Content Item No. 1.2.13

Locus: 162vb-166vb (162v - 166v)

Title: Vincentius

Content Item No. 1.2.14

Locus: 166vb-170rb (166v - 170r)

Title: Conversio Pauli

Content Item No. 1.2.15

Locus: 170rb-175va (170r - 175v)

Title: Purificatio Mariae

Content Item No. 1.2.16

Locus: 175va-177rb (175v - 177r)

Title: Agatha

Content Item No. 1.2.17

Locus: 177rb-181ra (177r - 181r)

Title: Cathedra Petri

Content Item No. 1.2.18

Locus: 181ra-184ra (181r - 184r)

Title: Mathias

Content Item No. 1.2.19

Locus: 184ra (184r)

Rubric: In natali sancti Gregorii pape lectiones ... Quere in natali sancti Silvestri pape

Content Item No. 1.2.20

Locus: 184ra-188rb (184r - 188r)

Title: Benedictus

Content Item No. 1.2.21

Locus: 188rb-191vb (188r - 191v)

Title: Annuntiatio Mariae

Content Item No. 1.2.22

Locus: 192ra-195vb (192r - 195v)

Title: Ambrosius

Rubric: Explicit hyemalis pars

Content Item No. 1.3

Locus: 195vb (195v)

Colophon: Hoc opus Arnoldi Misnensis dextera scripsit. Ipse diu scribat et longo tempore vivat. Cum fuerit presto, liber iste mei memor esto.

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Pergamen.

Extent

195 (recte 196) ff., f. 56 bis.

Dimensions

Height: 49,5 cm

Width: 35 cm

Foliation

Foliace provedena tužkou ve 20. století, s jednou chybou - mezi ff. 56 a 57 jedno vynecháno.

Collation

Skladba: 10. IV (fol. 79) + III (fol. 85) + 9. IV (fol. 157) + III (fol. 163) + 4. IV (fol. 195). Mezi ff. 160 a 161 byl původně uprostřed složky ještě jeden dvoulist. Řada kustodů základní rukou na konci složek, uprostřed dolního okraje, Ius - XXVus (na konci 16. složky na fol. 125v bylo původně XVIIus, vyradováno a opraveno správně na XVIus).

Condition

Spodní okraje listů dosti zažloutlé a špinavé od častého listování. Knižní blok rozvolněn a hřbet je již poškozen. Některé uvolněné části kování r. 1999 nově připevněny k deskám v restaurátorské dílně NK.

Layout Description

Layout

Collumns: 2

Psáno ve dvou sloupcích, zrcadlo 34,7-35,4 x 21,1-21,5 cm. Linkováno inkoustem o 32 řádcích.

Hand Description

Note

Písmo: 1 ruka, Arnoldus Misnensis (jméno písaře v kolofónu na fol. 195v), gothica formata, XIII. ex. Texty rubrik si písař nejprve drobným písmem napsal svisle na přehyby folií (po následném svázaní se tedy ocitly v místech šití, aby nerušily), vždy zhruba v té výšce folia, kde měla být rubrika, následně pak na vynechaná místa v textu doplnil červeně příslušné rubriky.

Decoration Description

Decoration Note

Figurální iniciály: 1va (1v) - N(EMO), v. 10ř., prorok Izaiáš u psacího pultu; 41va (41v) - P(RIMO TENPORE), v. 20ř., Narození Krista; 54ra (54r) - U(eniens), v. 11ř., Obřezání Páně; 60ra (60r) - S(VRGE), v. 11ř., v horním poli polopostava Marie s žehnajícím dítětem, ve spodním Klanění tří králů; 142ra (142r) - Q(uia in pectore), v. přes 13ř., Kristus se sv. Janem v objetí; 146rb (146r) - Z(elus), v. 10ř., Vraždění neviňátek; 150vb (150v) - S(iquis vult), v. 8ř., z horního pole vyklánějící se P. Marie s jehlou v ruce, v dolním poli sv. Tomáš Becket, před nímž leží jeho poškozený řeholní hábit (šedý); 153rb (153r) - S(ervus), v. 9ř., v horním poli papež sv. Silvestr se dvěma biskupy, dole trojice biskupů; 156rb (156r) - P(salmus), v. 17ř., Mučení sv. Šebestiána; 160rb (160r) - S(ervus), v. 10ř., v horním poli sv. Anežka Římská, dole pak k ní prosící řeholnice v šedém hábitu a černém závoji, nad její hlavou bíle nápis "AGNES"; 166vb (166v) - U(erba), v. přes 12ř., Obrácení sv. Pavla; 170rb (170r) - H(ODIERNUS dies), v. 11ř., Představení v chrámu k Očišťování P. M.; 175va (175v) - M(edia nocte), v. 9ř., Umučení sv. Agáty; 177rb (177r) - D(ixit), v. 11ř., Trůnící sv. Petr obklopený biskupy; 181ra (181r) - A(it Dominus), v. 23ř., sv. Matěj; 184ra (184r) - F(uit), v. přes 16ř., Sedící sv. Benedikt, vyučující řeholníky; 188rb (188r) - I(ngressus angelus), v. 14ř, v horní Bůh Otec mezi anděly, sesílající Ducha svatého, v dolní části Zvěstování P. Marie, po stranách polopostavy proroků; 192ra (192r) - M(agnum bonum), v. 10ř., Žehnající sv. Ambrož. Původně byly všechny figurální iniciály chráněny pruhy červeného hedvábí, zachovaného pouze u inic. na fol. 54ra, jinde jen stopy po stezích v pergamenu nad iniciálami.

Decoration Note

Na počátcích lekcí k ostatním svátkům celkem 31 mimořádně kvalitních malovaných ornamentálních iniciál, o výšce 6-19ř. (ff. 6rb (6r), 10rb (10r), 18ra (18r), 34ra (34r), 51va (51v), 57va (57v), 65vb (65v), 67va (67v), 71rb (71r), 75rb (75r), 79rb (79r), 83ra (83r), 86rb (86r), 88ra (88r), 92rb (92r), 95va (95v), 99rb (99r), 103va (103v), 106rb (106r), 109ra (109r), 112va (112v), 116rb (116r), 119va (119v), 120rb (120r), 121ra (121r), 121va (121v), 126ra (126r), 128va (128v), 132rb (132r), 136va (136v), 162vb (162v)), některé se zoomorfními prvky (draci, draví ptáci). Vedle zalomené iniciály I(oseph cum sedecim esset annorum, pascebat gregem) na fol. 106rb (106r) u lekce s počátkem vyprávění o patriarchovi Josefovi (Gen 37, 2-5) vyobrazen asi sv. Josef (!) jako mladý tesař, přetínající sekyrkou dřík iniciály. U inic. B(eatus) na fol. 126ra (126r) ptáčník.

Decoration Note

Iluminace lze datovat před či kolem r. 1290 a jde o práci nejméně dvou iluminátorů z pražské dílny, v níž o něco dříve vznikla výzdoba Františkánské bible (KNM, XII B 13).

Decoration Note

Písařská výzdoba: Červené, modré a červenomodré iniciálky s bohatou filigránovou výzdobou (výška 2-3 řádky), červené a modré lombardy, červené nadpisy.

Binding Description

Binding

Not before: 1275; Not after: 1300

Vazba: původní soudobá; silné dřevěné desky, nezdobený pokryv ze světle hnědé kůže (jircha z vepřovice). Původní hranové a středové kování a nárožnice nedochováno (v kůži pod novým kováním patrné jeho obrysy a zbytky hřebíčků). Na obou deskách bylo původně středové kruhové kování o průměru 11,5 cm; na přední desce je dnes dochováno o něco novější ze silného mosazného plátu s průměrem 16 cm, s vyrytým opisem ve vnějším kruhu "SUB ANNO NATIVITATIS DOMINI MCCCIIX" a ve vnitřním kruhu "POST MALUS DIVES (DIE?) MENSIS IUNII XVI", na zadní desce chybí i toto a je nahrazeno v pořadí zde již třetím o průměru jen 7,5 cm, z již tenčího mosazného plechu. Patrně roku 1308 vazba opatřena i novými okrouhlými nárožnicemi (výseč o 12 cm) a hranovým kováním z mosazného plechu, zdobeným jednoduchým rytým geometrickým ornamentem. Uprostřed nárožnic a středového kování pak masivní lité mosazné pukly, které kování fixují v silné desce. Na spodních okrajích obou desek a na jejich okrajích u hřbetu vždy po dvou opěrných nožičkách. Stopy po dvou deskových dírkových sponách (na přední desce zachované dva kovové trny). Některé uvolněné části kování r. 1999 nově připevněny k deskám v restaurátorské dílně NK. (Certainty: high.) (Evidence: conjecture.)

History

Origin

Not before: 1285; Not after: 1300

Čechy. Dvě kaligrafické provenienční poznámky jednou rukou a stejnou formou na spodních okrajích ff. 1v-2r a ff. 194v-195r, vždy jedno písmeno červeně a jedno modře: "LIBER STELLE SANCTE MARIE" (XIII. ex., převažují unciální tvary písmen, výška písmen 1 cm). Rukopis, který dnes stojí na sign. Osek 76 není původní ztracená letní část tohoto lekcionáře, ale část zimní, která byla od svého vzniku až do 2. světové války uložena na místě, pro které byly oba svazky nejspíše již pořízeny, tedy v hornolužickém ženském cisterciáckém klášteře Marienstern (dnes součást Panschwitz-Kuckau, kraj Kamenz). Jak se domníval již Friedl (1928), byl tento lekcionář objednán pro mariensternský klášter nejspíše Bernardem III. z Kamenice, jedním z jeho fundátorů, jehož sestry Amabilia a Anežka měly být prvními dvěma abatyšemi mariensternského kláštera (založen 1248 vdovou po Bernardu II. a jejími dětmi; do cist. řádu inkorporován 1264). Provedení rozsáhlé výzdoby pak bylo zadáno pražské iluminátorské dílně.

Certainty: high.

Acquisition

Klášter Marienstern 10 svých nejcennějších rukopisů za 2. světové války deponoval v nadřízeném cisterciáckém klášteře v Oseku, kam sestry z Mariensternu na sklonku války uprchly. Spolu s oseckými rukopisy se tak do Národní knihovny dostalo po válce i 10 rukopisů z Mariensternu. Devět jich bylo vráceno zpátky německému klášteru, ale zimní část lekcionáře byla považována za původní rukopis Osek 76. Teprve později se zjistilo, že letní část lekcionáře se ztratila a kodex vlastně též pochází z Mariensternu. Zůstal však v dnešní Národní knihovně a byl postaven na signaturu své ztracené druhé části.

Additional

Administrative Information

Custodial History

Custodial Event

Některé uvolněné části kování r. 1999 nově připevněny k deskám v restaurátorské dílně NK a celý kodex uložen do masivního ochranného pouzdra.

Citation List

Bibliographic Citation

Author: Kamil Boldan

Title: Bohemikální iluminované rukopisy knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku z pohledu kodikologického

Title: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků

Scope of Citation: volume16

Date: 1999-2000

Scope of Citation: pagess. 52-92

Záznam vytvořen na základě popisu v tomto příspěvku, kde je uvedena i další literatura a shrnuty dosavadní názory a závěry týkající se provenience rukopisu.

Bibliographic Citation

Author: B. Wohlmann

Title: Verzeichniss der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Ossegg

Title: Xenia Bernardina

Scope of Citation: volumeII-2

Place of Publishing: Wien

Date: 1891

Scope of Citation: pagess. 149 (č. 76, t.j. ztracená pars aestivalis)

Bibliographic Citation

Author: A. Friedl

Title: Lekcionář Arnolda Míšeňského. Jeho vztah k malířské škole řecko-italské

Place of Publishing: Praha

Date: 1928

Pars aestivalis.

Bibliographic Citation

Author: J. Květ

Title: Sochařství, malířství a umělecká řemesla

Title: Praha románská

Place of Publishing: Praha

Date: 1948

Scope of Citation: pagess. 185

Bibliographic Citation

Author: I. Hänsel-Hacker

Title: Eine italo-byzantinische Malerschule des 18. Jahrhunderts in Padua

Title: Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen Gesellschaft

Scope of Citation: volume3

Date: 1954

Scope of Citation: pagess. 38

Bibliographic Citation

Author: G. Schmidt

Title: Malerei bis 1450 (Tafelmalerei, Wandmalerei, Buchmalerei)

Title: Gotik in Böhmen. Hrsg. v. K. M. Swoboda

Place of Publishing: München

Date: 1969

Scope of Citation: pagess. 168

Také recenze J. Krásy, Umění 19, 1971, s. 394-395.

Bibliographic Citation

Author: K. Stejskal

Title: Mistr Gutina náhrobku a jeho dílo

Title: ČNM, řada historická

Scope of Citation: volume145

Date: 1976

Scope of Citation: pagess. 13-14

Bibliographic Citation

Author: K. Stejskal

Title: Umění na dvoře Karla IV.

Place of Publishing: Praha

Date: 1978

Scope of Citation: pagess. 19 a 225

Bibliographic Citation

Author: J. Krása

Title: Nástěnná a knižní malba 13. století v českých zemích

Title: Umění doby posledních Přemyslovců

Place of Publishing: Praha

Date: 1982

Scope of Citation: pagess. 58-59

Bibliographic Citation

Author: K. Stejskal

Title: Malířství

Title: Praha středověká. Red. E. Poche

Place of Publishing: Praha

Date: 1983

Scope of Citation: pagess. 503

Bibliographic Citation

Author: H. Soukupová

Title: Iluminované rukopisy z kláštera bl. Anežky v Praze na Františku

Title: ČNM, řada historická

Scope of Citation: volume153

Date: 1984

Scope of Citation: pagess. 82-88

Bibliographic Citation

Author: H. Soukupová

Title: Anežský klášter v Praze

Place of Publishing: Praha

Date: 1989

Scope of Citation: pagess. 163-169

Bibliographic Citation

Author: J. Krása

Title: České iluminované rukopisy 13./16. století

Place of Publishing: Praha

Date: 1990

Scope of Citation: pagess. 23, 37, 45

Bibliographic Citation

Author: J. Pražák

Title: K dějinám české rukopisné knihy

Title: Studie o rukopisech

Scope of Citation: volume30

Date: 1993-94

Scope of Citation: pagess. 125-126

Bibliographic Citation

Author: S. Krämer

Title: Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters. Teil 2

Place of Publishing: München

Date: 1989

Scope of Citation: pagess. 561

Bibliographic Citation

Author: Z. Všetečková

Title: Some Remarks on the Osek Lectionary (NK Praha Osek 76)

Title: Umění

Scope of Citation: volume43

Date: 1995

Scope of Citation: pagess. 219-223

Bibliographic Citation

Author: Z. Všetečková

Title: The Cistercian Origin of the Osek Lectionary and the Mural paintings in the Royal Chapel of the Cistercian Monastery of Plasy

Title: Cisterciáci ve středověkém českém státě. Les cisterciens dans la royaume médiéval de Boheme. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře. 9.-13. června 1992. Actes du colloque de Kutná Hora. 9-13 juin 1992.

Title: Cîteaux. Commentarii cistercienses 47

Place of Publishing: Cîteaux

Date: 1996

Scope of Citation: pagess. 285-300

Bibliographic Citation

Author: H. Hlaváčková

Title: Katalog, kat. č. 12

Title: 800 let kláštera v Oseku

Place of Publishing: Osek

Date: 1996

Scope of Citation: pagess. 24-25

Bibliographic Citation

Author: C. Weidmann. Unter Mitarbeit von H. Miškovská, D. Peňázová-Tenorová und Z. Silagiová-Pospíšilová.

Title: Die handschriftliche Überlieferung der Werke des Heiligen Augustinus. Bd. VII/2. Tschechische Republik und Slowakische Republik - Verzeichnis nach Bibliotheken.

Place of Publishing: Wien

Date: 1997

Scope of Citation: pagess. 157-158

Bibliographic Citation

Author: H. Hlaváčková

Title: Lektionar des Arnold von Meissen

Title: Zeit und Ewigkeit. Ausstellungskatalog.

Place of Publishing: Halle an der Saale

Date: 1998

Scope of Citation: pagess. 193-194

Bibliographic Citation

Author: M. Winzeler

Title: Schätze der "Waffenkammer"

Title: Zum Lob und Ruhme Gottes. Kloster St. Marienstern. Hrsg. von der Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienstern im 750. Jahr ihres Bestehens. Red. E. Gäbler u. M. Winzeler.

Place of Publishing: Leipzig

Date: 1998

Scope of Citation: pagess. 90

Bibliographic Citation

Author: K. Stejskal

Title: recenze - Andreas Fingernagel - Martin Roland, Mitteleuropäische Schulen I (ca. 1250-1350)

Title: Umění

Scope of Citation: volume47

Date: 1999

Scope of Citation: pagess. 429-430