ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Švédsko

Settlement: Stockholm

Repository: Kungl. Biblioteket - Sveriges nationalbiblioteket

Idno: A 148

Alternative Name: Codex gigas

Alternative Name: Ďáblova bible

Title: Codex mixtus

Date of Origin: 1200-1230Not before: 1200; Not after: 1230

Place of Origin: Čechy - Podlažice

Contents

Content Item No. 1

Locus: 1r

přilepeno k desce - obsah neznámý

Content Item No. 2

Locus: 1v

hebrejská, řecká a latinská abeceda

Content Item No. 3

Locus: 1v

zápis břevnovského opata Bavora z Nečtin z roku 1295 o okolnostech vykoupení rukopisu ze zástavy u sedleckých cisterciáků

Text Language: latinsky

Content Item No. 4

Locus: 1v

přípisek ze 14. století, v němž je jednak hlaholice (alphabetum Sclavorum), jednak cyrilice (alphabetum Ruthenorum)

Content Item No. 5

Locus: 1v-117r (1v - 117r)

Starý zákon odchylující se od znění Vulgáty (zápis sice dosud nebyl textologicky soustavně zkoumán, přece však lze říci, že Žaltář je podle třetí verze Hieronyma ze Stridonu překladem do latiny z hebrejštiny)

Text Language: latinsky

Content Item No. 6

Locus: 117r-177v (117r - 177v)

Author: Iosephus Flavius

Title: Antiquitates iudaice

Text Language: latinsky

Content Item No. 7

Locus: 177v-199v (177v - 199v)

Author: Iosephus Flavius

Title: De bello iudaico

Text Language: latinsky

Content Item No. 8

Locus: 200r-200v (200r - 200v)

Author: Isidorus Hispalensis

Title: Epistola ad Braulionem Cesaree episcopum

Text Language: latinsky

Content Item No. 9

Locus: 200v-238r (200v - 238r)

Author: Isidorus Hispalensis

Title: Ethymologiae

Text Language: latinsky

Content Item No. 10

Locus: 238v

vacat

Content Item No. 11

Locus: 239r-251r (239r - 251r)

Author: Iohannicius Iohannes Alexandrinus

Title: Isagoge de phisica racione

Text Language: latinsky

Content Item No. 12

Locus: 251v

vacat

Content Item No. 13

Locus: 252r-252v (252r - 252v)

Author: Hieronymus Stridonensis

Title: Epistola ad Damianum papam cum introduccione ad quatuor evangelia

Text Language: latinsky

Content Item No. 14

Locus: 252v-285r (252v - 285r)

Nový zákon odchylující se od znění Vulgáty (zápis dosud nebyl textologicky soustavně zkoumán, lze však předběžně říci, že se odlišuje řazením jednotlivých částí po Skutcích apoštolských, jež prokazují mnohé souvislosti s předjeronýmovskými překlady známými ze středomořské oblasti a které a byly nejspíše zapsány později, protože pro zápis jejich závěru, který se nevešel na příslušné místo na foliu 273, byl využit zvláštní proužek pergamenu přišitý k následujícímu foliu 274: sedm kanonických epištol. Zjevení sv. Jana text je příbuzný se zněním, které ve 4. stol. cituje sv. Ambrož a další předjeronýmovští autoři, listy sv. Pavla, přičemž na závěr je zařazena apokryfní Epištola sv. Pavla k Laodicejským)

Text Language: latinsky

Content Item No. 15

Locus: 285v-287v (285v - 287v)

Title: Confessio peccatorum

Text Language: latinsky

Content Item No. 16

Locus: 288r

vacat

Content Item No. 17

Locus: 288v

Decoration Note

celostranná iluminace Nebeského Jeruzaléma znázorněného jako městská architektura

Content Item No. 18

Locus: 289r

Decoration Note

celostranná kolorovaná kresba ďábla

Content Item No. 19

Locus: 289v-290r (289v - 290r)

zaklínací formule proti nemocem a zlodějům

Text Language: latinsky

Content Item No. 20

Locus: 290v-292v (290v - 292v)

vacant

Content Item No. 21

Locus: 293r-303r (293r - 303v)

Author: Cosmas Pragensis

Title: Cronica Bohemorum

Text Language: latinsky

Content Item No. 22

Locus: 303v

vacat

Content Item No. 23

Locus: 304r

Conspectus confraternitatis monasterii de Podlažice (soupis osob různým způsobem spojených s podlažickým klášterem)

Text Language: latinsky

Content Item No. 24

Locus: 304v-310r (304v - 310r)

Calendarium benedictinum sive quasi-martyrologium cum necrologio monasterii de Podlažice (pozoruhodné je, že v kalendáři je na každý den uveden svátek alespoň jednoho svatého, ale často i více svatých, což je velice řídké a neobvyklé a přibližuje kalendář martyrologiu, ovšem s tím rozdílem, že v martyrologiu jsou krome jmen jakožto titulů-nadpisů uvedeny i více méně stručné články charakterizující ve zkratce toho kterého světce)

Text Language: latinsky

Content Item No. 25

Locus: 310v

údaje, na svátek kterého světce připadne datum velikonoc v průběhu dvaceti šesti let

Text Language: latinsky

Content Item No. 26

Locus: 311r

opisy výpočtů data velikonoc

Text Language: latinsky

Content Item No. 27

Locus: 311v-312v (311v - 312v)

vacat

Physical Description

chybí stránky 8r, 8v

kniha - rukopis

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

312 ff.

Dimensions

Height: 890

Width: 490

Note

x

mm

Condition

chybí stránky 8r, 8v

History

Origin

Podlažice,1200-1230

Additional

Citation List

Bibliographic Citation

Author: Zdeněk Uhlíř

Title: Codex gigas: Jeho obsah a funkce

Title: Codex gigas - Ďáblova bible: tajemství největší knihy světa

Place of Publishing: Praha

Date: 2007

Scope of Citation: pages17-44