ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Knihovna národního muzea v Praze

Idno: XVIII B 35

Title: Missale

Place of Origin: Rakousko

Date of Origin: počátek 15. stoletíNot before: 1404; Not after: 1415

Contents

Content Item No. 1

Locus: 1r-204r (1r - 204r)

Title: Missale

Text Language: latinsky

Content Item No. 1.1

Locus: 1r-27v (1r - 27v)

Title: Ordo praeparandi ad missam, benedictiones et orationes

Notace na fol. 10r-10v (10r - 10v), 22v-23r (22v - 23r).

Content Item No. 1.2

Locus: 28r-66v (28r - 66v)

Title: Proprium de tempore

Začíná první nedělí adventní. Na ff. 55r-57r (55r - 57r) officium "in dedicacione ecclesie", poté řazeny "dominice per circulum anni", pokud se neobjevily již v předchozí části.

Content Item No. 1.3

Locus: 67r-85v (67r - 85v)

Title: Praefationes cum notis musicis

Na f. 67r Kyrie a Gloria in excelsis. Na f. 70v od rubriky "Secuntur prephaciones ordinis nostri" část notace nedopsána a preface in Epiphania domini nedokončena, poté od f. 71r znovu Kyrie a Gloria in excelsis (na f. 71r-72r (71r - 72r)) a preface opět od začátku ve stejném pořadí jako od f. 67r (pokračují však dále než neúplná část končící na f. 70v). Na f. 84v-85v (84v - 85v) Pater noster, na f. 85v nenotované Gloria in excelsis a nedokončené Credo.

Content Item No. 1.4

Locus: 86r-90r (86r - 90r)

Title: Canon missae

Na závěr mladší doplněk týkající se těla a krve Páně.

Content Item No. 1.5

Locus: 90v-170v (90v - 170v)

Title: Proprium de sanctis

Začíná svátkem sv. Štěpána prvomučedníka. Z nezcela typických svátků jsou uvedeni cisterciáčtí světci Vilém (z Bourges), Robert (z Molesme), Petr (z Tarentaise), Bernard z Clairvaux, Malachiáš (z Armagh), Edmund (z Abingdonu), Eligius. Z českých světců jsou uvedeni Vojtěch (f. 117r-118v (117r - 118v)), Zikmund (f. 120v-121v (120v - 121v)), umučení Ludmily (f. 153r-154r (153r - 154r)), Václav (f. 155v-157r (155v - 157r)). Na ff. 133v-137r (133v - 137r) je zapsáno oficium k vigilii a svátku Navštívení P. Marie. Rozsáhlejší mladší doplňky na f. 139v-140r (139v - 140r) (ke svátku sv. Maří Magdalény), 147r (ke svátku sv. Bartoloměje) a 148r (ke svátku sv. Augustina).

Content Item No. 1.6

Locus: 170v-196r (170v - 196r)

Title: Missae votivae

Na f. 194r-196r (194r - 196r) "officium de lancea domini". Mladší doplňky na f. 172r "Tempore resurreccionis de beata virgine", 180v (pro famulis).

Content Item No. 1.7

Locus: 196r-203v (196r - 203v)

Title: Prosarium

Z festivit světců uvedeny prózy pouze ke svátkům sv. Jana Evangelisty, Jana Křtitele, Petra, Václava (na f. 201v-202r (201v - 202r)) a mariánským a christologickým svátkům, na f. 202r-202v (202r - 202v) de dedicacione ecclesie. Poslední próza ke svátku Těla Páně vzhledem k vyříznutí listů nedochována v úplnosti.

Content Item No. 1.8

Locus: 204r

Title: Fragmenta

Zachována část určená rubrikou "Feria Va in Cena domini" a jeden řádek vztahující se k předcházejícímu svátku, obojí psané základní rukou, a mladší doplněk ke svátku sv. Kateřiny.

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Pergamen.

Extent

204 (recte 205) ff. Za f. 86 vevázán lístek 86 bis, který není zahrnut do foliace.

Dimensions

Height: 37 cm

Width: 29 cm

Foliation

Foliace středověká římskými číslicemi I-LXXXII marginálně na ff. 91-172, moderní většinou tužkou.

Collation

Skladba: 8. V (f. 80) + (V-1+1, f. 89) + 11. V (f. 199) + (IV-4, f. 203) + 1 (f. 204). Za f. 85 chybí jeden list, za f. 203 čtyři. Za f. 86 vevázán lístek. Reklamanta na f. 20v, číselné kustody římskými číslicemi IIIus-XX na konci složek vpravo dole (f. 30-199) většinou poškozeny oříznutím.

Layout Description

Layout

Collumns: 1

Psáno v zrcadle 25 x 19 cm, 17 řádek na stránce. Prázdná folia 86 bis v, 204v.

Hand Description

Note

Ruka A ff. 1-204 gothica formata 1. třetiny 15. století. Četné přípisy další rukou, bastardou 2. poloviny 15. století, jak marginální, tak interlineární - ze souvislejších textů části mešních oficií a prózy ke svátkům na f. 90r, 139v, 140r, 147r, 172r, 180v, 204r.

Music Notation

Notace ve čtyřlinkové osnově na ff. 10r-10v (10r - 10v), 22v-23r (22v - 23r), 67r-85v (67r - 85v), klíče C, F.

Decoration Description

Decoration Note

Figurální iniciály: 28r: A: Sv. Řehoř, 34r: P: Adorace děcka, 36v: E: Křest Krista v Jordánu, 48v: R: Zmrtvýchvstání Krista, 49v: V: Nanebevstoupení Krista, 51r: S: Seslání Ducha svatého, 53r: B: Nejsvětější Trojice, 54r: C: Monstrance s hostií na oltáři, 55r: T: Kostel, 86r: T: Bičování Krista, 90v: E: Kamenování sv. Štěpána, 92r: I: Opat (Otík z Vyhnanic ?) klečící před sv. Janem Evangelistou, 106v: S: Obětování Krista, 114r: R: Zvěstování P. Marie.

Decoration Note

Ornamentální iniciála: 23r: S. U figurálních iniciál výběhy do bordur, drobné iniciálky zdobené filigránem, rubrikace. Na f. 92r v borduře erb pánů z Vyhnanic (černá lidská hlava s dlouhýma (oslíma?) ušima ve stříbrném poli) držený jednohlavým orlem.

Binding Description

Binding

Not before: 1500; Not after: 1600

Vazba 16. století, dřevěné desky potažené bílou vepřovicí zdobenou ornamentálním slepotiskem s rostlinnými motivy, se středovými a nárožními kováními a dvěma sponami. Modrozelená ořízka, na hřbetě (SP) zlacený nápis Missale pro praelatis pontificantibus, mss. in membrana. Předsádky papírové, mladší, při převazbě použity papírové listy s neurčitelným filigránem: květ lilie, pod nímž jsou v obdélníku stranově převrácená písmena B C. (Certainty: high.) (Evidence: conjecture.)

History

Origin

Not before: 1404; Not after: 1415

Podle svátků obsažených v propriu de sanctis byl rukopis napsán pro cisterciácký klášter, pro nějž jsou typičtí jak někteří světci, tak i užívání částí jednoho mešního oficia při více svátcích. Uvedení mučedníků Víta, Václava, Vojtěcha a Zikmunda ve formulaci Confiteor na ff. 9v-10r (9v - 10r) a uvedení oficií českých světců naznačují, že rukopis byl pořízen pro klášter český (nejspíše ve Vyšším Brodě, jehož opatem byl na přelomu 14.-15. století Otík z Vyhnanic, jemuž byl připsán erb v borduře na f. 92r), podle uměleckohistorického hodnocení však vznikl v některé z podunajských dílen, patrně v Rakousku.

Certainty: high.

Provenance

V první polovině 20. století byl rukopis z knihovny kláštera ve Vyšším Brodě prodán do ciziny. V letech 1928-1929 se objevil v Hirschově antikvariátě v Mnichově. Roku 1947 byl zakoupen na aukci firmy Künding v Ženevě prostřednictvím curyšského knihovníka dr. L. Caflische za 9778,17 švýcarských franků (včetně výdajů za doručení rukopisu). Ekvivalentní obnos 114 042 Kčs vybral Ústřední svaz peněžnictví a daroval poté rukopis Knihovně NM.

Acquisition

Rukopis byl darován do KNM v roce 1947. Na f. 1r současná signatura KNM XVIII B 35, na zadní předsádce recto přírůstkové číslo KNM 8980/47.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořil s podporou grantového projektu MK ČR DE06P04OMG010 Vědecký soupis nezkatalogizovaných středověkých rukopisů a rukopisných zlomků ve sbírce Knihovny Národního muzea Michal Dragoun, 2007.

Citation List

Bibliographic Citation

Xenia Bernardina II/2, s. 216

Bibliographic Citation

Author: A. Friedl

Title: Iluminované rukopisy vyšebrodské

Place of Publishing: České Budějovice

Date: s. a. 1967

Scope of Citation: pagess. 10-11, 49-51

Bibliographic Citation

Author: P. Brodský

Title: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze

Place of Publishing: Praha

Date: 2000

Scope of Citation: pagesč. 283, s. 302 (zde uvedena i další uměleckohistorická literatura)

Bibliographic Citation

Author: M. Tošnerová (redaktor svazku)

Title: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice

Title: Průvodce po rukopisných fondech v České republice

Scope of Citation: volumedíl III

Place of Publishing: Praha

Date: 2001

Scope of Citation: pagess. 130, č. 113