ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XVI.A.17

Title: Chronik des Konstanzer Konzils

Place of Origin: Německo, Kostnice (Konstanz)

Date of Origin: cca 1464Not before: 1460; Not after: 1464

Contents

Content Item No. 1

Locus: Přední přídeští, 1r, 2r-3r (FS - 3r)

Vlastnoruční zápisy hesel a přísloví a podpisy osob, ve velké většině nebo výlučně šlechticů, z rozmezí let 1561-1615. Výjimečně zde i neumělé kresby.

Content Item No. 2

Locus: 4r-4v, 5v (4r - 5v)

Vlastnické záznamy, kresby erbů.

Text Language: německy

Content Item No. 3

Locus: 6ra-271vb (6r - 271v)

Author: Ulrich Richental

Title: Chronik des Konstanzer Konzils

Incipit: Hie vachett an, wie das concilium gelaitt ist worden gen Costentz und wie es dar kam und wie es anfieng und was sachen sich also ze Costentz in dem concilium volgiegend und da beschach

Rubric: 170ra (170r)Hienach sind geschriben der gaistlichen und weltlichen herren namen und hie nach ir wauppen

Incipit: Sanctissimus et beatissimus papa Johannes de XXIII mitt sechs hundertt personen

Explicit: dominus Bartholomeus prepositus in Ysni ordinis sancti Benedicti

Citation List

Bibliographic Citation

Author: O. Feger

Title: Die Konzilschronik des Ulrich Richental

Title: Ulrich Richental. Das Konzil zu Konstanz

Place of Publishing: Konstanz

Date: 1964

Scope of Citation: pagess. 21-36

Bibliographic Citation

Author: L. Fischel

Title: Die Bilderfolge der Richental-Chronik, besonders der Konstanzer Handschrift

Title: Ulrich Richental. Das Konzil zu Konstanz

Place of Publishing: Konstanz

Date: 1964

Scope of Citation: pagess. 37-80

Bibliographic Citation

Author: O. Feger (ed.)

Title: Text der Konstanzer Handschrift

Title: Ulrich Richental. Das Konzil zu Konstanz

Place of Publishing: Konstanz

Date: 1964

Scope of Citation: pagess. 149-278

Content Item No. 4

Locus: Zadní přídeští (BS)

Počátek české listovní formule psané rukou 16. století.

Text Language: česky

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Papír.

Extent

I + 276 (recte 278) + I ff., f. 67 a 121 bis.

Dimensions

Height: 30,5 cm

Width: 21,5 cm

Foliation

Při digitalizaci byla použita moderní foliace tužkou. Rukopis navíc obsahuje foliaci 15. století začínající na dnešním f. 6, jejíž některá chybějící čísla dokumentují ztráty listů rukopisu.

Condition

Části některých listů byly doplňovány papírem.

Decoration Description

Decoration Note

4v: Dvojice erbů, v jednom dvojice stříbrných erb v modrém poli, v druhém stříbrná ryba v černém břevnu pokosem, obdobná znamení i v klenotech, položená na modrých křídlech.

5v: Nedokončená kresba erbu s břevnem pokosem, stejné znamení položeno i na křídla v klenotu. Je otázkou, zda k tomuto erbu náleží heslo Mea contentus sorte a jméno Wolff von Rottaw.

17va (17v): Erb purkmistra Johanna Schwartzacha.

35r: Rytíř s popisem Grauff Fridrich von Zille der Jünger.

51ra (51r): Erb purkmistra Konráda Mangolta.

58rb (58r): Erby purkmistrů Jindřicha z Ulmu a Kašpara Gumposta.

81vb (81v): Erby purkmistrů Kašpara Gumposta a Lutfrida Munprantta.

104rb (104r), 105ra (105r), 105va (105v): Erby tří arcibiskupů (?).

114v-115r (114v - 115r): Král Zikmund a papež Jan XXIII. domlouvají v Lodi místo konání koncilu.

115v: Papež předává opatovi v Kreuzlingen infuli.

116r: Účastníci přicházející na koncil.

116v-117r (116v - 117r): Kanonizace sv. Birgitty Švédské.

117v-122r (117v - 122r): Procesí o svátku Božího Těla.

122v-123v (122v - 123v): Zajetí Jana Husa, zbavení ho kněžství a odvedení na hranici.

124r: Zajetí Jeronýma Pražského.

124v: Upálení Jana Husa.

125r-126v (125r - 126v): Poselstva před králem Zikmundem, který mj. obléňuje různé osoby.

127r-128v (127r - 128v): Florenťané, průvod se svícemi.

129r: Král Zikmund povyšuje milánského pána na vévodu.

129v-130r (129v - 130r): Shromáždění před králem Zikmundem.

130v-131r (130v - 131r): Antiochijský patriarcha žehná světským i duchovním hodnostářům.

132r: Uhři přinášejí dary králi Zikmundovi.

132v-137v (132v - 137v): Budova tržnice, v níž se konalo konkláve, příchod kardinálů, ochrana budovy ze strany od jezera, přinášení potravin do budovy konkláve, na f. 137r oznámení, že papež byl zvolen, na f. 137v vycházejí účastníci konkláve z budovy.

138r: Nově zvolený papež v průvodu.

138v-139v (138v - 139v): Papež přijímá svěcení.

140r-141r (140r - 141r): Duchovní i světští hodnostáři skládají papeži přísahu.

141v-142v (141v - 142v), 144v-145v (144v - 145v), 147r-148v (147r - 148v): Bohoslužba a korunovace papeže a jeho průchod Kostnicí, při němž mj. hovoří s Židy.

149v-150r (149v - 150r): Žáci prosí kardinála.

150v: Kardinálové.

152r: Korunovace krále Zikmunda.

152v: Příprava oltáře před mší řeckého arcibiskupa.

154r: Jindřich z Ulmu je pasován na rytíře.

154v-156r (154v - 156r): Mše sloužená řeckým arcibiskupem.

156v-158r (156v - 158r): Pohřební průvod a pohřeb Landolfa, kardinála barského.

158v, 160r: Průvod krále Zikmunda a královny.

160v-161r (160v - 161r): Papež sloužící mši, při níž král Zikmund čte evangelium.

161v, 163r-163v (163r - 163v): Papež světí na Hromnice svíce a nechává je roznášet různým osobám.

164v-165v (164v - 165v): Mše, při níž papež předává králi Zikmundovi posvěcenou růži, kterou pak král nese při průjezdu městem.

166r: Pekaři v Kostnici.

198v: Papež Jan XXIII.

199v-264v (199v - 264v): Erbovník účastníků kostnického koncilu. Na f. 199v král, na f. 200r kresba dalšího panovníka, kolem erby zemí. Na f. 200v-205v (200v - 205v) erby papežů, kardinálů a patriarchů. Na f. 207r-217v (207r - 217v) erby arcibiskupů a biskupů, na f. 218r-218v (218r - 218v) představitelů církevních řádů. Na f. 219r-220r (219r - 220r) erby univerzit, na f. 220v erby manželek významnějších panovníků. Na f. 221r-236r (221r - 236r) znaky světských hodnostářů a šlechticů. Na f. 237r-244v (237r - 244v) erby panovníků (včetně několika biblických a mytických postav), na f. 245r-246v (245r - 246v) erby papežů a poté následují na f. 247r-259v (247r - 259v) opět erby panovníků a světských hodnostářů, mezi nimiž jsou na f. 252r zařazeny erby světských kurfiřtů. U některých erbů v této části scházejí popisy. Na f. 262r-263v (262r - 263v) převážně erby kanovníků kostnických kostelů, na f. 264r-264v (264r - 264v) erby opatů, kteří se zúčastnili kostnického koncilu.

Binding Description

Binding

Dřevěné desky potažené kůží zdobenou geometrickou výzdobou (rámci) a kolky s biblickými postavami a světci a rostlinnými a ornamentálními motivy. Na rozích desek kování, zapínání na dvě spony. Vpředu i vzadu jedna moderní předsádka.

History

Origin

Not before: 1460; Not after: 1464

Rukopis vznikl kolem roku 1464 nebo snad přímo v tomto roce v Kostnici (Konstanz).

Certainty: high.

Provenance

Na předním přídeští (FS) nalepené štítky se signaturou (?) O a tištěným vlastnickým záznamem kláštera kapucínů v Praze na HradčanechLoci Capucinorum Pragae in Ratschin, perem zde další signatury (?) P2 a 26. Štítek s písmenem O a stopy po strženém štítku rovněž na f. 1r. Na f. 2r delší německý záznam o darování rukopisu z roku 1582Anno domiene 1582 jars hatt mien fronke kein von den kemlietz (?) diese zeitt hofe myterien (?) auf meserittz das buch aus liebe geschenktt ... 1582 ... Martta geborne Kotwiczyn die zeit auff Meseritz. Na f. 4v záznam Das Buch ist Gebhartt Dachers von Costentz und seitt von dem Concilium (daz ?) danne zu Costentz gewessen ist. Als danne Ulrich Richental ain Burger von Costentz zu den selben zitten gar aigenlichen was darinne beschechen ist, verschriben und laussen maulem hatt, und ich Gebhart Dacher das ernuwert hab. Anno M CCCC LXIIIIo Jar. Na horním okraji f. 6r vlastnický záznam Sigmundt Frantz Helbling Burger und Schuhmacher in Olmutz und Kirchen-Vatter bey S. Mauritzen. Od roku 1669 rukopis patřil do knihovny kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech (Loreta). Na f. 4r německo-latinský záznam Anno 1669 20 Julii hat Ihr Excellenz der Hoch- und wollgeborne Herr, Herr Maximilianus Graff von Martiniz und damals (?) Oberster Landts-Hoffmeister des Königreichs Böhmen et. dieses Buch dem R. P. Crescentio Austriaco Definitori und damals Predigern bey S. Thoma auf der Kleinen Seitten verehrt mit diesser Intention, damit solch in unsser Bibliothec unssers Convents auf dem Ratschin verbleibe ... Fr. Julianus Thuringus Sacerdos Capucinus et p. t. Bibliothecarius m. p.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen 21. 4. 2008.

Custodial History

Custodial Event

Rukopis byl v roce 1995 restaurován v Restaurátorském oddělení NK ČR. Bylo změřeno pH papíru (5,6-6,1), demontována vazba, dřevěné desky byly očištěny a restaurovány, kožené pokryvy byly ošetřeny metodou VÚK na třísločiněné usně a dotukovány podle receptury britského muzea. Listy byly mechanicky očištěny, praskliny restaurovány japonským papírem, chybějící části listů byly oboustranně japonským papírem doplněny. Pigmenty byly zajištěny 1% Klucelem a Glutofixem. Vazba byla rekonstruována s použitím původních desek, na doplnění bylo vyrobeno 5 rožnic a obě spony s řemínky. Pro rukopis byla vyrobena krabice z nekyselé lepenky, v níž je nalepen protokol o restauraci. Fragmenty (záplaty) sejmuté z listů knihy, části původního potahu desek a hřbetu a šití přiložené k rukopisu byly digitalizovány jako vložené listy.

Citation List

Bibliographic Citation

Author: W. Dolch

Title: Katalog der deutschen Handschriften der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag. I. Teil.

Place of Publishing: Prag

Date: 1909

Scope of Citation: pagesč. 217, s. 123-124

Bibliographic Citation

Author: E. Urbánková

Title: Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny

Place of Publishing: Praha

Date: 1957

Scope of Citation: pagesč. 207, s. 36