ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XII.E.16

Title: Lectionarium evangeliorum et epistolarum per circulum anni

Date of Origin: polovina 11. stoletíNot before: 1040; Not after: 1060

Contents

Content Item No. 1

Locus: 1r-229v (1r - 229v)

Title: Lectionarium evangeliorum et epistolarum per circulum anni

Čtení k pohyblivým i pevným svátkům, od f. 202v ke commune sanctorum, od f. 219v k vysvěcení kostela, od f. 220v k jednotlivým dnům týdne a zvláštním příležitostem. Na f. 191v in margine rukou 13. století doplněny odkazy na části oficia svátku sv. Prokopa.

Rubric: In vigilia domini. Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Romanos.

Incipit: Fratres, Paulus servus Christi Ihesu vocatus apostolus segregatus in evangelium dei quod ante promiserat per prophetas

Rubric: 227vPro defunctis. Lectio ad Corinthios.

Incipit: Fratres, sicut portavimus imaginem terreni, portemus et imaginem celestis

Rubric: 229vSecundum Iohannem

Incipit: In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis et turbis Iudeorum: amen, amen dico vobis quia venit hora

Explicit: qui vero mala egerunt in resurrectionem iudicii

Text Language: latinsky

Content Item No. 2

Locus: 230r-237r (230r - 237r)

Title: Additamenta

Rubric: Sapiencie

Incipit: Beatus homo, qui invenit sapienciam et qui affluit prudencia

Rubric: 236vAd Chorinthios

Incipit: Fratres, si Christus predicatur quod resurrexit a mortuis

Explicit: et in Christo omnes vivificabuntur unusquisque autem in suo ordine per Ihesum Christum, dominum nostrum

Poněkud mladší doplněk. Čtení označená příslušnými biblickými knihami, bez uvedení svátků.

Text Language: latinsky

Content Item No. 3

Locus: 237r

Title: Oratio

Incipit: Deus qui ammirabili providentia cuncta disponis, te suppliciter exoramus

Explicit: misericorditer dirigendo in viam salutis eterne per eundem

Poněkud mladší doplněk.

Text Language: latinsky

Content Item No. 4

Locus: 237v

Title: Lectio cum notis musicis

Incipit: In illo tempore dixit Ihesus Petro sequere me, conversus Petrus

Explicit: quia verum est testimonium eius

Doplněk 13. století.

Text Language: latinsky

Content Item No. 5

Locus: 238r-239v (238r - 239v)

Title: Lectiones variae

Rubric: De sancto Gallo. De uno confessore. Lectio libri Sapientie.

Incipit: Dilectus deo et hominibus, cuius memoria in benedictione est

Rubric: 239vYsaie prophete

Incipit: Hec dicit dominus creans te Jacob

Explicit: et sanctus Israel salvator ///

Text Language: latinsky

Content Item No. 6

Locus: Zadní přídeští (BS)

Title: Notae

Incipit: Deus qui ad exhibenda redempcionis nostre mysteria terram promissionis elegisti

Explicit: de tue virtutis potencia glorietur per Christum dominum nostrum

Různýma rukama údaje k částem oficia neurčeného svátku, modlitba a poznámka Milý pane Hendřiše.

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Pergamen.

Extent

239 (recte 240) ff., f. 9 bis. Za f. 239 vložen potrhaný papírový lístek (breviáře ?, modliteb ?) rukopisu 15. století o rozměrech 12,5 x 9,5 cm.

Dimensions

Height: 24,5 cm

Width: 16,5 cm

Condition

Při převazbě bylo porušeno pořadí listů 1-10, správně má být 1, 2, 7, 8, 3, 4, 6, 9, 9 bis, 10 (f. 5 je psáno jinou rukou a vevázáno patrně později). Text na f. 5r (a v menší míře i na dalších listech, zvláště v závěru rukopisu) poškozen otřením inkoustu. F. 5-7 vytržena z vazby. Místy části textu vyškrabány a obvykle opraveny.

Music Notation

Základní ruka: v některých souvislých textech (f. 3r-3v (3r - 3v), 4r-4v (4r - 4v), 6r, 197r-197v (197r - 197v)) a v částech některých dalších (77r-82v (77r - 82v), 85r-89v (85r - 89v), 91r-96r (91r - 96r), 98v-102v (98v - 102v)) neumatická notace. Úplně notovány lekce na f. 3r-3v (3r - 3v)In nativitate sancti Stephani, 4r-4v (4r - 4v)In nativitate sancti Iohannis apostoli, 6r In nativitate sanctorum Innocentium, 197r-197v (197r - 197v) In nativitate beatae virginis Mariae. Kromě neumatické notace lekční znaménka.

Na f. 236v in margine ruka 13. století doplnila ležatě rhombickou notaci ve čtyřlinkové osnově (klíče FC) a text Sequencia sancti evangelii secundum Johannem. Na f. 236v-237r (236v - 237r) další ruka 13. století doplnila ve čtyřlinkové osnově (klíč C) notaci a text Dominus vobiscum. Sequencia sancti evangelii secundum Iohannem. Na f. 237v další ruka 13. století doplnila evangelní čtení s notací ve čtyřlinkové osnově (klíče CG, C).

Decoration Description

Decoration Note

Ornamentální iniciály, zdobené zlacením: 1r: F, 8r: M, 8v: I, 107r: E, M, 129r: D, 129v: I (zde i zoomorfní motiv).

Na f. 233v drobná iniciála S tvořená tělem draka, na f. 234v ornamentální iniciálka I, na f. 236v drobná iniciála F tvořená tělem draka.

Binding Description

Binding

Dřevěné desky potažené kůží, řemínky nejsou dochovány, stejně scházejí i všechna rohová a středová kování. Hřbet (SP) později potažen znovu kůží, v jeho spodní části ztmavlý štítek se současnou signaturou.

History

Origin

Not before: 1040; Not after: 1060

Rukopis byl napsán ve skriptoriu píšícím pod vlivem bavorských škol, polovina 11. století (určil PhDr. D. Havel, Ph.D.).

Certainty: high.

Provenance

V spodní části hřbetu (SP) ztmavlý štítek se současnou signaturou. Rovněž na předním přídeští (FS) štítek se současnou signaturou (razítkem), která se opakuje i na f. 1r (zapsaná rukou).

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen 28. 1. 2009.

Citation List

Bibliographic Citation

Author: J. Truhlář

Title: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus II

Place of Publishing: Pragae

Date: 1906

Scope of Citation: pagesč. 2186, s. 198

Bibliographic Citation

Author: V. Plocek

Title: Catalogus codicum notis musicis instructorum, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur

Place of Publishing: Pragae

Date: 1973

Scope of Citation: pagesč. 132, s. 487-489