ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Knihovna Národního muzea v Praze

Idno: XII B 16

Title: Sermones quadragesimales (Quadragesimale)

Place of Origin: Čechy

Date of Origin: 1411Not before: 1411; Not after: 1411

Contents

Content Item No. 1

Locus: Přední přídeští-Iv (FS - fIv)

Title: Fragmenta libri liturgici cum notis musicis

Text Language: latinsky

Content Item No. 2

Locus: 1ra-333vb (1r - 333v)

Author: Nicolaus de Nova civitate (Straz)

Title: Sermones quadragesimales (Quadragesimale)

Text Language: latinsky

Citation List

Bibliographic Citation

Author: J. Tříška

Title: Literární činnost předhusitské university

Title: Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy

Scope of Citation: volume5

Place of Publishing: Praha

Date: 1967

Scope of Citation: pagess. 136

Bibliographic Citation

Author: A. Zumkeller

Title: Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in mitteleuropäischen Bibliotheken

Title: Cassiciacum

Scope of Citation: volume20

Place of Publishing: Würzburg

Date: 1966

Scope of Citation: pagesč. 720

Content Item No. 2.1

Locus: 1ra-1vb (1r - 1v)

Title: Epistola ad Johannem de Misa

Rubric: Epistola sequentis operis eximii ac egregii lectoris fratris Nicolai de Straz ordinis fratrum heremitarum ordinis sancti Augustini scripta ad Johannem de Myza, canonicum ecclesie Pragensis et rectorem ecclesie parrochialis sancti Galli Maioris civitatis Pragensis anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto

Incipit: Venerabili in Cristo michi dilecto patruo affinitate carnis coniuncto domino Johanni nacione de Myza, nunc vero sancte Pragensis ecclesie canonico ac rectori eclesie sancti Galli Maioris civitatis Pragensis salutem et post cursum vite presentis una mecum per Christum feliciter in Cristo et cum Christo iocundari. Cogistis me amoris divinis stimulis agittatus ymo caritas Christi me compulit

Explicit: et graciam nobis in presenti tribuat salutarem et gloriam cum corona talibus promissa laborantibus in vinea domini inter sanctos et electos suos feliciter largiatur, amen, amen

Content Item No. 2.2

Locus: 1vb-333vb (1v - 333v)

Title: Sermones quadragesimales

Rubric: Incipiunt sermones quadragesimales de litera et spiritu et primo in capite ieiunii

Incipit: Cum ieiunatis, nolite fieri sicut yppocrite tristes Mt. VI Mt VI,16 et in evangelio hodierno. Queritur cur a dulcissimo domino nostro Ihesu Christo ieiunium sit nobis institutum. Respondetur, ut sicut per cibum a paradisi gaudiis sumus exclusi, ita per ieiunium ad celum revertamur

Rubric: 3vb (3v)Sequitur sermo feria quinta

Incipit: Cum introisset Ihesus Capharnaum accessit ad eum quidam centurio rogans Mt. VIIIo Mt VIII,5. Heri audivimus, qualiter ieiunare debeamus et quia ieiunium sine oracione est sicud cibus sine condimento, sicut terra sine fructu et sicut esca sine cibo (podtečkováno) potu

Incipit: 325va (325v)Stetit Ihesus in medio discipulorum suorum et dixit illis pax vobis Luce 24 Lc XXIV,36. Queritur, que sit differencia inter pacem mundi et pacem domini nostri Ihesu Christi, quam hodie suis dedit discipulis dicens Pax vobis et quam dedit eis eciam moriturus

Explicit: cuius pacis non est finis, amen, solamen

Colophon: Iste liber est finitus sub anno domini Mo CCCCo XI ante Judica

Content Item No. 3

Locus: Zadní přídeští (BS)

Title: Notae variae

K zadnímu přídeští přilepen papírový list se seznamy osob a záznamy o zaplacených peněžních částkách, odevzdaném obilí (?), u hřbetu poškozený nadpis patrně obdobného seznamu končící "plebano in Lyssa" a dále zde nalepen papírový fragment s pěti neúplnými řádky českého textu.

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Pergamen. Za f. 293 vložen papírový útržek o maximálních rozměrech 5 x 2 cm s fragmentem písma psaného rukou 15. (?) století.

Extent

I + 333 ff.

Dimensions

Height: 35,5 cm

Width: 25 cm

Foliation

Moderní foliace tužkou.

Collation

Skladba: 1 (f. I) + 4. V (f. 40) + IV (f. 48) + 28. V (f. 328) + (III-1, f. 333). Jeden list chybí za f. 333. Kustody arabskými číslicemi nebo slovní (v první složce) na koncích prvních čtrnácti složek uprostřed dole, někdy poškozené oříznutím. První polovina listů několika prvních složek na spodním okraji číslována I-V. Na konci některých složek dochovány reklamanty, ve většině rukopisu zřejmě oříznuté.

Condition

Některé listy poněkud poškozeny působením vlhkosti (119, 289-291) nebo zašpiněním.

Layout Description

Layout

Collumns: 2

Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 23,5-24 x 15-16 cm, 46-49 řádek na stránce.

Music Notation

Pokryv předního přídeští (FS) a přední předsádku (fIr - fIv) (f. I) tvoří dva pergamenové listy notovaného liturgického rukopisu 14.-15. století s notací ve čtyřlinkové osnově.

Decoration Description

Decoration Note

Na f. 1ra (1r) iniciála E, v ní autor díla Mikuláš ze Stráže odevzdává rukopis Janovi ze Stříbra, v borduře erb, v původně snad stříbrném (dnes ztmavlém) poli červená lilie, na níž je Madona s Ježíškem, bordura dále zdobena žerděmi s rostlinnými motivy a dvěma ptáky držícími v zobácích zlaté koule.

Ornamentika výzdoby je tvořena monochromním akantem v dříku iniciály a akantovými výběhy ovíjejícími se kolem žerdí. Výzdoba je dílem Mistra Pavlových epištol.

Binding Description

Binding

Dřevěné desky potažené kůží, zdobenou rámcem tvořeným dvojicí linek po obvodu a dvěma páry linek protínajícími se ve středu desek, výzdoba silně otřelá. Na přední desce (FC) dochovány tři rohové pukly (ze čtyř) a středová, na zadní dvě rohové a nýt držící třetí. Za zapínání na dva řemínky dochována větší část horního a v přední desce trn spodního. Na přední desce (FC) štítek se signaturou 15. století E III, štítek s titulem psaným rukou téže doby Quadragesimale fratris Nicolai Augustinensis a štítek se signaturou 15.-16. století K XVI. V horní části hřbetu (SP) poškozený štítek s novověkým titulem Quadragesimale Nicolai Augustinensis (?), ve spodní části hřbetu dva štítky se signaturami (nebo dvěma částmi jedné) 4, 23, na hřbetě dále štítek s částí signatury současné (16).

History

Origin

Not before: 1411; Not after: 1411

Čechy, 1411

Certainty: high.

Provenance

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 15. století E III, štítek s titulem psaným rukou téže doby Quadragesimale fratris Nicolai Augustinensis a štítek se signaturou 15.-16. století K XVI. V horní části hřbetu (SP) poškozený štítek s novověkým titulem Quadragesimale Nicolai Augustinensis (?), ve spodní části hřbetu dva štítky se signaturami (nebo dvěma částmi jedné) 4, 23. Na horním okraji f. Ir (fIr) škrtnutý záznam rukou 15. století Liber domini prepositi, quem bene nosco, zde dále vlastnický záznam březnické knihovny Josefa Marii Kolowrata KrakowskéhoEx bibliotheca arcis Brzeznicensis, z níž byl rukopis darován do Národního muzea. Na f. 1r razítko s erbem a opisem hr. z Kolowrat Krakowského. Vlastnické záznamy kláštera augustiniánů kanovníků v SadskéIstud volumen (Iste liber) est monasterii sancti Appollinaris in Saczka canonicorum regularium na f. 3v-4r (3v - 4r), 163v-164r (163v - 164r), 329v-330r (329v - 330r).

Acquisition

Na hřbetě (SP) štítek s částí současné signatury (16). Na předním přídeští (FS) exlibris Národního muzea se současnou signaturou a číslem vitríny, v níž byl rukopis uložen, dále zde také údaj o uložení v KNM Tres. 1 C. Razítko Národního muzea nebo jeho knihovny na f. Ir (fIr), 1r, 333v.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen 2. 6. 2009.

Citation List

Bibliographic Citation

Author: F. M. Bartoš

Title: Soupis rukopisů Národního muzea v Praze II

Place of Publishing: Praha

Date: 1927

Scope of Citation: pagesč. 3180, s. 220

Bibliographic Citation

Author: P. Brodský

Title: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze

Place of Publishing: Praha

Date: 2000

Scope of Citation: pagesč. 113, s. 140