ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XVII.A.40

Alternative Name: Staroměstský graduál

Title: Graduale (Graduál)

Place of Origin: Čechy, Praha

Date of Origin: 1561-1567Not before: 1561; Not after: 1567

Contents

Content Item No. 1

Locus: Přední přídeští (FS)

Rubric: Endecasillabon

Incipit: Aj léta božího patnáctistého šedesátého a k tomu prvního / tato kniha u Táborského Jana rukou Matěje Pecky jest napsána / z Klatov, kterýž jest byl učedlník jeho ale však on nedělal toho všeho / než tolik to dvě že psal a notoval všecko jiné Jan Táborský sám konal / krom malování a krom kněh svázání bohu chvála, čest, věčné děkování

Text Language: česky

Content Item No. 2

Locus: 1r

Incipit: Ctného užitku ctná práce dochází

Explicit: toť koruna ta vyznamená zlatá, ó ctnosti svatá

Kromě uvedené básně i další začerněná, z níž je částečně zřetelné pouze jméno Jan Táborský z Klokotské hory, složené z prvních písmen jednotlivých veršů a zlomky jednotlivých veršů (celý čitelný jen poslední z nich jasnost tvé pravdy). Dále erb Jana Táborského z Klokotské Hory.

Text Language: česky

Content Item No. 3

Locus: 1v

Title: Erb Starého Města pražského

Content Item No. 4

Locus: 3r-56v (3r - 56v)

Title: Kyriale

Na f. 3r-40v (3r - 40v) Kyrie, Gloria in excelsis deo, na f. 41r-42v (41r - 42v) Te Deum laudamus, na f. 43r-56v (43r - 56v) Sanctus, Agnus Dei.

Text Language: česky

Content Item No. 5

Locus: 57r-180v (57r - 180v)

Title: Proprium de tempore et de sanctis

Rozdělení (založené na údajích v rubrikách a záhlaví): 57r-60r (57r - 60r) "Antifony v advent před Rorate", 60v-73r (60v - 73r) "Oficium o vtělení Pána Krista v advent", 73v-80r (73v - 80r) Narození Páně, 80v-81r (80v - 81r) Mláďátka, 81r-82v (81r - 82v) Křest Páně, 82v-83v (82v - 83v) Obrácení sv. Pavla, 84r-87r (84r - 87r) Očišťování P. Marie (Hromnice), 87r-88r (87r - 88r) "O masopustě v kteroukoli chceš neděli", 88r-91r (88r - 91r) "Antifony v Devítník a v puostě", 91r-96v (91r - 96v) oficia za hříchy, 96v-99r (96v - 99r) "O sv. Duchu v Devítník a v půstě", 99v-101v (99v - 101v) "O sv. Trojici v Devítník a v půstě", 101v "O těle Božím v Devítník a v puostě". Na f. 102r-102v (102r - 102v) závěr neurčeného oficia, na f. 103r-111r (103r - 111r) procesí v Květnou neděli, na f. 111r-137v (111r - 137v) oficia "o umučení pána Krista" na Velký Pátek a velikonoční (včetně oficia k velikonočnímu procesí), na f. 138r-142v (138r - 142v) k Zmrtvýchvstání Krista, na f. 144r začíná "za déšť a čas". Na f. 145r-149 bis v (145r - 149 bis v) oficium k Nanebevstoupení Krista, na f. 149 bis v-153v (149 bis v - 153v) ke svátku sv. Ducha, na f. 154r-156v (154r - 156v) ke svátku Nejsvětější Trojice, na f. 157r-157v (157r - 157v) ke svátku Těla a krve Páně, na f. 158r-159v (158r - 159v) "o dni nedělním", na f. 159v-160r (159v - 160r) Gloria patri "všech tónův vosmi". Na f. 160r rubrika "Počínají se oficia o svatých a najprv o svatém Janu Křtiteli Páně", jehož svátek je zaznamenán na f. 160r-161r (160r - 161r), dále (u některých svátků zaznamenány jen odkazy na commune sanctorum): 161r-162v (161r - 162v) Petr a Pavel, 162v-163v (162v - 163v) Navštívení P. Marie, 163v Prokop, 164r Markéta a Rozeslání apoštolů, 164r-166r (164r - 166r) Maří Magdaléna (v rámci jejího oficia verše o sv. Anně, Martě, Voršile, Kateřině a Dorotě a pannách obecně), na 166r Jakub, 166r-167r (166r - 167r) Anna, 167r-167v (167r - 167v) Marta, 167v-169v (167v - 169v) Proměnění Krista, 169v-169 bis v (169v - 169 bis v) Vavřinec, 169 bis v-170v (169 bis v - 170v) Nanebevzetí P. Marie, 170v Bartoloměj, 170v-171v (170v - 171v) Stětí Jana Křtitele, 171v-172r (171v - 172r) Narození P. Marie, 172r-173v (172r - 173v) Povýšení sv. Kříže, 173v-174r (173v - 174r) Ludmila, 174r-175v (174r - 175v) vysvěcení chrámu, 175v-176v (175v - 176v) Václav, 176v-177v (176v - 177v) andělé (Michael archanděl), 177v-178r (177v - 178r) Voršila a jedenáct tisíc panen, 178r-179v (178r - 179v) Všech svatých, 179v-180r (179v - 180r) Martin, 180r-180v (180r - 180v) Kateřina.

Text Language: česky

Content Item No. 6

Locus: 181r-205v (181r - 205v)

Title: Commune sanctorum

Na f. 181r-187v (181r - 187v) mariánské mše, dále k jednotlivým kategoriím světců: 188r-192v (188r - 192v) apoštolové, 192v-193v (192v - 193v) patroni ("dědici"), 193v-196v (193v - 196v) mučedníci, 196v-199v (196v - 199v) jeden mučedník, 199v-202v (199v - 202v) vyznavači, 202v-205v (202v - 205v) panny.

Text Language: česky

Content Item No. 7

Locus: 206r-210v (206r - 210v)

Title: Officium pro defunctis (Oficium za zemřelé)

Text Language: česky

Content Item No. 8

Locus: 211r-318r (211r - 318r)

Title: Prosarium (Prózy)

Rozdělení podle rubrik a záhlaví: 211r-223v (211r - 223v) "o vtělení pána Krista v advent" (adventní), 224r-230r (224r - 230r) Narození Krista, 230r-232r (230r - 232r) Mláďátka, 232r-233v (232r - 233v) "na nové léto", 233v-235v (233v - 235v) "o Božím křtění" (na Tři krále), 235v-236v (235v - 236v) Obrácení sv. Pavla, 237r-238v (237r - 238v) Umučení Krista, 239r-249v (239r - 249v) Zmrtvýchvstání Krista, 249v-252r (249v - 252r) Nanebevstoupení Krista, 252r-255v (252r - 255v) o sv. Duchu, 256r-260v (256r - 260v) o sv. Trojici, 260v-261v (260v - 261v) o Božím Těle, 262r-263r (262r - 263r) "o dni nedělním", 263r-266r (263r - 266r) "o přikázáních božích", 266r-269v (266r - 269v) Jan Křtitel, 269v-270r (269v - 270r) Petr a Pavel, 270r-270v (270r - 270v) Navštívení P. Marie, 271r-273v (271r - 273v) Rozeslání apoštolů, 273v-275v (273v - 275v) Maří Magdaléna, 275v-277r (275v - 277r) Anna, 277r-279 bis r (277r - 279 bis r) Proměnění Krista, 279 bis r-280v (279 bis r - 280v) Nanebevzetí P. Marie, 280v-282v (280v - 282v) Stětí Jana Křtitele, 282v-283v (282v - 283v) Narození P. Marie, 283v-286r (283v - 286r) Povýšení sv. Kříže, 286r-286v (286r - 286v) Ludmila, 287r-289r (287r - 289r) vysvěcení chrámu, 289r-290r (289r - 290r) Václav, 290r-292v (290r - 292v) Michael archanděl a andělé, 292v-294v (292v - 294v) Všech svatých. Dále ke commune sanctorum: 295r-299v (295r - 299v) mariánské, 300r-302v (300r - 302v) o apoštolech, 302v-303v (302v - 303v) o apoštolech a evangelistech, 303v-304v (303v - 304v) o patronech, 304v-306r (304v - 306r) o mučednících, 306v-308r (306v - 308r) o vyznavačích, 308r-309r (308r - 309r) o pannách, 309v-318r (309v - 318r) obecné ("k libosti", na f. 316v-318r (316v - 318r) označena k chvále boží).

Text Language: česky

Content Item No. 9

Locus: 319r-340v (319r - 340v)

Title: Credo (Patrem)

Text Language: česky

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Pergamen.

Extent

I + 340 (recte 347) ff., f. 69, 149, 159, 169, 249, 269 a 279 bis.

Dimensions

Height: 58 cm

Width: 39 cm

Foliation

Na f. 3r-340r soudobá foliace, sestávající z písmene abecedy a římské číslice I-XX.

Condition

Podle údajů soudobé foliace schází po jednom listu za f. 3, 7, 20, 33, 40, 42, 46, 47, 56, 137, 199, 206, 236, 238 a 290, dva za f. 13, 140 a 337, čtyři za f. 101 a 163, pět za f. 157 a 261 a deset za f. 270. Text na f. 1r poškozen začerněním, na f. 5v vyškrabáním. F. 102r bylo přelepeno papírem, fragmenty textu jsou čitelné jen v jeho spodní části. Z f. 174 a 211 je odříznut vnější spodní roh, v obou případech s výzdobou, u f. 224 je odříznuta jeho spodní polovina.

Layout Description

Layout

Collumns: 1

Na listu zapsáno většinou devět notových osnov s doprovodným textem, případně dva řádky textu nahrazují jednu notovou osnovu.

Hand Description

Note

Podle zápisu na předním přídeští (FS) se na napsání graduálu podíleli Jan Táborský z Klokotské Hory a Matěj Pecka z Klatov, činný v jeho dílně. V rukopise četné iniciály Jana Táborského, např. na předním přídeští (FS), f. 8r, 9v, 13r, 13v, 18r, 58v, 65, 66v, 69 bis r, 69 bis v, 71r, 71v, 83r, 85r, 89r, 98r, 100r, 112r, 113r, 114v, 116v, 130v, 135v, 141r, 144r, 168v, 175v, 182r, 185v, 192r, 194v, 196r, 199r, 200v, 203v, 208r, 208v, 210r, 221r, 222v, 245r, 259r, 267v, 277r, 298r, 298v, 339r.

Music Notation

Notace většinou rhombická, klíče C, F, příležitostně černá mensurální.

Decoration Description

Decoration Note

1r: Erb Jana Táborského z Klokotské Hory: čtvrcený stříbrno-černý štít, rozdělený červeným křížem, jehož ramena jsou zakončena zlatými trojlístky, horní rameno prochází zlatou korunou. V klenotu na helmu sedící pták.

1v: V ozdobném rámci erb Starého Města pražského, nad ním český erb, kolem alegorické ženské postavy, andělé, masky a rostlinné motivy. Pod erbem na štítku poněkud otřelé určení Erb Starého Města pražského M D LXV. Na spodním okraji mladší rukou text ještě jednou opsán: NB subscriptio aureo charactere haec sonat: Erb Starého Města pražského M D LXV.

3r: Iniciála W, v ní klečící donátor před krvácejícím Kristem držícím kříž. V borduře klečící muž před oltářem, Judit s hlavou Holofernovou, klečící žena před panovníkem (Ester ?) a David zabíjející Goliáše.

7v: Křest Krista v Jordáně, v borduře rostlinné motivy s motýlem a beránkem.

12r: Větší iniciála P.

19r: Ornamentální iniciála P, v borduře rostlinné motivy.

41r: Ornamentální iniciála T, v borduře rostlinné motivy.

57r: Ornamentální iniciála A, v borduře rostlinné motivy.

60v: Iniciála P s úponky vinné révy, v ní obětování beránka. In margine rodokmen Krista a erb Duchka Chmelíře ze Semechova (nebo Hosiánů z Morchendorfu ?): v děleném červeno-stříbrném poli divý muž s kyjem nad hlavou, obdobné znamení i v klenotu mezi červeným a stříbrným křídlem.

73v: Ornamentální iniciála H s výběhy do bordury s rostlinnými motivy.

77r: Iniciála D, v ní Narození Páně. V borduře v zeleném věnci drženém dvojicí andělů modrý erb s monstrem (muž, jehož spodní polovinu těla tvoří rybí ocas (?), držící říšské jablko). Na tabulce jméno donátora Kněz Jan Mystopolus děkan kostela svatého Apolinařiše, kazatel kaply Betléma, administrátor arcibiskupství pražského pod obojí způsobou přij. (přijímání). Dále zde rostlinný motiv a zvěstování pastýřům.

81r: Ornamentální iniciála A, v borduře rostlinné motivy.

84r: Ornamentální iniciála P, v borduře rostlinné motivy.

102v: Klečící donátor před Kristem a Kristův vjezd do Jeruzaléma, v borduře anděl držící modrý erb s košíkem, u něj čáp, v borduře dále rostlinné motivy. Štítek určený pro doplnění jména donátora zůstal nevyplněn.

133r: Ornamentální iniciála W, v borduře erb bečváře Petra Kapouna - v červeném poli stříbrný pták a zlaté kružidlo a iniciály P K - a rostlinné motivy.

145r: Iniciála M, v ní Nanebevstoupení Krista, v borduře Eliáš vzat na nebesa v ohnivém voze. Dále zde erb Jana Zelendára z Prošovic - v červeném poli černě oděná ruka vystupující z oblaku drží tři pštrosí (?) pera, stejné znamení se objevuje i v klenotu - anděl, maska, ptáci a rostlinné motivy.

149 bis v: Větší ornamentální iniciála Z.

150r: Iniciála D, v ní seslání Ducha svatého. V borduře křest mouřenína, erby pekařů (v modrém poli korunovaný zlatý preclík) a sladovníků (v modrém poli dvě zlaté sladovnické limpy s korunou) a rostlinné motivy.

154r: Iniciála P, v ní sv. Trojice a andělé. V borduře tři andělé na hostině u Abrahama, Kristus a velekněz u křtitelnice, erb Pavla Žipanského z Dražice (v modrém poli červený papoušek držící v zobáku prsten, podobné znamení i v klenotu, jméno nositele erbu v nápisové pásce pod ním) a rostlinné motivy.

157r: Iniciála P, v ní poslední večeře Páně. V borduře Izraelité sbírají manu, Melchisedech, spící Eliáš, jemuž anděl přináší chléb, a erb Duchka Chmelíře ze Semechova - v červeném poli stojící divý muž s kyjem nad hlavou, obdobné znamení i v klenotu.

158r: Ornamentální iniciála P. V borduře stojící sv. Silvestr, identifikovaný nápisovou páskou, erb Jiřího Libockého z Libé Hory (v černém poli zlaté trojvrší se zlatým stromem na každém z vrchů, v klenotu černá orlí (?) hlava mezi zlatým a původně snad stříbrným křídlem), nápisový štítek s textem Na toto versale náklad učinil Jiřík Libocký, měštěnín Starého Města pražského léta Páně 1566, putti s rostlinnými motivy a jméno (jména ?) Bartoloměj Jakob.

160r: Ornamentální iniciála Z, v borduře matka a mytí dítěte (Alžběta a Jan Křtitel ?), erb bečvářů (v červeném poli zlatá bečka, kružidlo a další nástroje) a rostlinné motivy.

167v: Ornamentální iniciála K s výběhy do bordury s rostlinnými motivy.

169 bis v: Iniciála R, v ní P. Marie s Ježíškem, v borduře Navštívení P. Marie, dva andělé držící erb pekařů (zlatý korunovaný preclík v modrém poli), nad ním nápisová páska se jménem Mikuláš Donát, a rostlinné motivy.

174r: Iniciála O, v ní Jákobův žebřík (andělé vystupující do nebes), v borduře postava na stromě očekávající Krista v čele zástupu a rostlinné motivy. Část bordurové výzdoby odříznuta.

178v: Ornamentální iniciála R, v borduře Daniel v jámě lvové, erb řeznického cechu (stříbrný lev v červeném poli) obtočený řemenem a rostlinné motivy.

179r: V borduře alegorické postavy Střídmosti a Opatrnosti, identifikované nápisovými páskami, mezi nimi erb pasířského cechu (v červeném poli pasířské nástroje), v borduře dále pásy (v nich nezřetelné jméno Georg Vos (?) a letopočet 1567), nápisová tabulka s textem Na toto dílo náklad učinil Jan Hora pasíř, měštěnín Starého Města pražského LXVIIo a rostlinné motivy.

181r: Ornamentální iniciála Z, v borduře rostlinné motivy (víno, růže).

187v: Klečící donátor před Kristem.

188r: Ornamentální iniciála M, v borduře andělé, držící nápisovou tabulku s textem Na toto versale náklad učinil Matyáš perníkář, měštěnín Starého Města pražského anno 1564 a erb perníkářů, a rostlinné motivy.

211r: Iniciála P, v ní Zvěstování P. Marii, v borduře rostlinné motivy.

224r: Iniciála G, v ní Ježíš (?) zabíjí draka křížem, v borduře rostlinné motivy.

239r: Iniciála N, v ní Kristus v očistci, v borduře Herodova hostina a stětí sv. Jana Křtitele, erb Jana Libockého z Libé Hory (v černém poli zlaté trojvrší, na každém vrchu zlatý strom, v klenotu černá orlí (?) hlava mezi zlatým a stříbrným křídlem) s nápisovou tabulkou s částečně otřelým textem Anno domini MDLXIIII pio (?) laude et gloria nominis dei hoc ornamentum peractum est autore Joanne Prageno filio Georgii Liboczki a Libe Monte a rostlinné motivy a ptáci.

319r: Ornamentální iniciála W, v borduře rostlinné motivy.

Autorem části výzdoby byl Matouš Ornys z Lindperka.

Binding Description

Binding

Not before: 1565; Not after: 1565

Dřevěné desky potažené kůží, zdobenou koncentrickými rámci s rostlinnými ornamenty, biblickými postavami a alegorickými postavami ctností. Po středových a rohových kováních a kováních hran dochovány jen jejich otisky, ani žádný ze dvou řemínků není dochován. Pod středovým kováním na přední desce (FC) vytlačeno jméno knihaře Jana Komora a datum zhotovení vazby 1565: Jan Komor 15 knihař 65. Na hřbetě (SP) štítek se starší signaturou (?) 67 a poškozený štítek s částí současné signatury (A.40). (Certainty: high.) (Evidence: conjecture.)

History

Origin

Not before: 1561; Not after: 1567

Čechy, Praha, 1561-1567. Rukopis byl napsán v dílně Jana Táborského z Klokotské Hory a určen pro některý ze staroměstských kostelů, obvykle se uvažuje o chrámu P. Marie před Týnem nebo o Betlémské kapli - podle M. Kratochvílové, která určila řadu erbů z bordurové výzdoby, byl určen pro Betlémskou kapli. Vodítkem by mohlo být i zařazení svátku vysvěcení kostela mezi svátky umučení sv. Ludmily a sv. Václava - výroční den vysvěcení kostela, pro který byl kodex určen, by tak měl spadat mezi 16. a 28. září.

Certainty: high.

Provenance

Na hřbetě (SP) štítek se starší signaturou (?) 67 a poškozený štítek s částí současné signatury (A.40). Na předním přídeští (FS) kromě údaje o zhotovení rukopisu současné signatury XVII.A.40 (dvakrát, jednou razítkem na štítku, podruhé rukou na přídeští) a Cim G 16 (rukou), dále zde rukopisné záznamy Graduál St. M. u J. Táborského, z roku 1561 (rozšířeno na 1561/7).

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen 17. 3. 2009.

Citation List

Bibliographic Citation

Author: J. Beringer

Title: O českých miniaturách

Title: Památky archaeologické a místopisné

Scope of Citation: volume15

Date: 1890-1892

Scope of Citation: pagessl. 15-22, 85-94, 145-148, 275-280, zejm. č. 39, sl. 87-89

Bibliographic Citation

Author: J. Truhlář

Title: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské

Place of Publishing: Praha

Date: 1906

Scope of Citation: pagesč. 41, s. 17-18

Bibliographic Citation

Author: B. F. H. Graham

Title: Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620

Place of Publishing: Turnhout

Date: 2006

Scope of Citation: pagess. 380-383

Bibliographic Citation

Author: E. Urbánková

Title: Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny

Place of Publishing: Praha

Date: 1957

Scope of Citation: pagesč. 97, s. 24, č. 349, s. 50

Bibliographic Citation

Author: B. F. H. Graham

Title: Three More Táborský Graduals

Title: Studie o rukopisech

Scope of Citation: volume33

Date: 1999-2000

Scope of Citation: pagess. 229-244

Bibliographic Citation

Author: M. Kratochvílová

Title: K provenienci Křižovnického a Staroměstského graduálu

Title: Umění

Scope of Citation: volume53

Date: 2005

Scope of Citation: pagess. 323-334