ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XVII.B.19

Alternative Name: Graduál kostela sv. Havla na Starém Městě pražském

Title: Graduale (Graduál)

Place of Origin: Čechy, Praha ?

Date of Origin: poslední třetina 16. století, snad krátce po 1576Not before: 1566; Not after: 1600

Contents

Content Item No. 1

Locus: IIr (fIIr)

Title: Záznam o převazbě rukopisu

Colophon: Tento graduál jest obnoven a převázán ke cti blahoslavené a nerozdílné svaté Trojice, též ku poctivosti Panny Marie, jako i všem božím svatým nákladem urozených a statečných vládyk spoluradních etc. měšťanův i měštěk i jinších dobrodincův nicméně téhož času kůru literátského českého u svatého Havla v témž Starém Městě Pražském literátův, a to obzvláštně obstaráním Jiřího Horáka a Jiřího Pasovskýho i jinších spoluliterátův dvatcátého třetího dne měsíce února léta Páně tisícího šestistého padesátého.

Text Language: česky

Content Item No. 2

Locus: 1ra-2vb (1r - 2v)

Title: Rejstřík

Rubric: Registrum próz etc. patriamin, sanctus a některých písní a hymen

Content Item No. 3

Locus: 3r-17v (3r - 17v)

Title: Sanctus, Agnus Dei

Text Language: česky

Content Item No. 4

Locus: 18r-218v (18r - 218v)

Title: Prosarium (Prózy)

Počátek nedochován. Rozdělení podle rubrik a živých záhlaví: 18r-40v (18r - 40v) adventní (o vtělení Páně), mezi nimi na f. 33v uvedena rubrika "o božství pána Krista, i vánoční i o Novém létě může se zpívati". F. 41-45 tvoří mladší dodatek, jehož počátek není dochován, na f. 44v rubrika "Píseň o svadbě v druhou neděli po Třech králích. Zpívá se obecní notou kteroukoliv." Dále pokračují prózy základní rukou: na f. 46r-53v (46r - 53v) o Božím narození (vánoční), na f. 53v-54v (53v - 54v) o sv. Štěpánu, na f. 55r-56r (55r - 56r) o sv. Janu Evangelistovi, na f. 56r-57v (56r - 57v) o Mláďátkách, na f. 57v-59v (57v - 59v) "na Nové léto", na f. 59v-61v (59v - 61v) "o božím křtění" (o Třech králích), na f. 61v-63v (61v - 63v) o Obrácení sv. Pavla, na f. 63v-66v (63v - 66v) k Očišťování P. Marie (na Hromnice), na f. 66v-69r (66v - 69r) masopustní, na f. 69r-71r (69r - 71r) "o svatém pokání", na f. 71r-75r (71r - 75r) o svatém Kříži, na f. 75r-77r (75r - 77r) "próza Stabat mater dolorosa" ("o umučení pána Krista"), na f. 78r-94r (78r - 94r) o Zmrtvýchvstání Krista (velikonoční, o Vzkříšení Páně), na f. 94r-98r (94r - 98r) o Nanebevstoupení Páně, na f. 98r-106r (98r - 106r) o sv. Duchu, na f. 106r-115r (106r - 115r) o sv. Trojici, na f. 115r-124r (115r - 124r) "o Těle a krvi pána Krista" (o večeři Páně), na f. 124v-127v (124v - 127v) "o neděli Páně", na f. 127v-131r (127v - 131r) "o přikázáních Božích". Dále pokračují prózy ke svátkům světců: 131r-132v (131r - 132v) Jan Křtitel, 132v-133v (132v - 133v) Petr a Pavel, 133v-135v (133v - 135v) Navštívení P. Marie, 136r-138r (136r - 138r) Markéta, 138v-142r (138v - 142r) Rozeslání apoštolů, 142r-144v (142r - 144v) Maří Magdaléna, 144v-146v (144v - 146v) Jakub, 146v-148v (146v - 148v) Anna, 148v-150v (148v - 150v) Proměnění Krista, 150v-151r (150v - 151r) Vavřinec, 151r-154v (151r - 154v) Nanebevzetí P. Marie, 154v-156v (154v - 156v) Bartoloměj, 156v-160r (156v - 160r) Stětí Jana Křtitele, 160r-163r (160r - 163r) Narození P. Marie, 163r-164r (163r - 164r) Ludmila. Zde na f. 164r-165r (164r - 165r) uvedeno vysvěcení kostela, a poté pokračuje část věnovaná pevným svátkům: 165r-166v (165r - 166v) Václav, 166v-175r (166v - 175r) andělé Boží, 175r-180v (175r - 180v) Všech svatých, 180v-183r (180v - 183r) Martin, 183r-185r (183r - 185r) Kateřina. Další část představují prózy ke commune sanctorum: na f. 185v-190r (185v - 190r) mariánské, na f. 190r-197r (190r - 197r) o apoštolech, na f. 197r-199v (197r - 199v) o evangelistech, na f. 199v-202r (199v - 202r) o mučednících, na f. 202r-204r (202r - 204r) o vyznavačích, na f. 204r-207v (204r - 207v) o pannách. Dále na f. 207v-209v (207v - 209v) "k libosti", na f. 210r-215v (210r - 215v) "za pokoj", na f. 216r-218v (216r - 218v) "o postu".

Text Language: česky

Content Item No. 5

Locus: 218v-223v (218v - 223v)

Title: Hymny a antifona o umučení Krista

Dále jednotlivé konkrétní rubriky, obecné údaje se objevují i v záhlaví.

Rubric: 218vHymna o umučení pána Krista času postního Vexilla etc.

Rubric: 220rPíseň o umučení pána Krista

Rubric: 223rAntifona o umučení pána Krista

Text Language: česky

Content Item No. 6

Locus: 224r-273v (224r - 273v)

Title: Credo (Patrem)

Počátek nedochován, některé zpěvy pro více hlasů.

Text Language: česky

Content Item No. 7

Locus: 274r-320v (274r - 320v)

Title: Hymny a antifony

Dále uvedeny jednotlivé rubriky nebo tituly v záhlaví.

Rubric: 274rAntifona Laudem dicite

Rubric: 275rAntifona o Trojici svaté Haec est dies

Rubric: 276vHymna v Devítník Dies absoluti

Rubric: 277vAntifona Media vita

Rubric: 279vPíseň o postu

Rubric: 281vHymna v první neděli postní

Rubric: 282vV II neděli postní hymna

Rubric: 283vHymna v třetí neděli postní

Rubric: 284rHymna v čtvrtou neděli postní

Rubric: 285rPíseň o přikázáních božích

Rubric: 286rJiná o témž

Rubric: 290rPíseň o svatém Janu Křtiteli

Rubric: 290vO svatém Petru písnička

Rubric: 291vO svaté Maří Magdaléně a o pokání

Rubric: 292vJiná o pokání

Rubric: 295rHymna o svatém Vavřinci

Rubric: 297rPíseň o vyznavačích

Rubric: 298vO apoštolech

Rubric: 299vPíseň o andělích na žalm 91

Rubric: 301rPíseň jak pán Bůh své věrné ráčí divně vostříhati a vopatrovati skrze své svaté anděly

Rubric: 304rO večeři Páně

Rubric: 304vJiná pod touž notu

Rubric: 308rO obrácení svatého Pavla na víru hymna

Rubric: 309vNa Nové léto

Rubric: 310rHymna o Nanebevzetí Panny Marie

Rubric: 311vHymna o Narození Panny Marie

Rubric: 312vHymna o apoštolech

Rubric: 314rPíseň o mučedlnících

Rubric: 319rPíseň o chvále Boží

Rubric: 320vPróza o svatém Havlu

Text Language: česky

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Přední a zadní předsádky a f. 41-45 papír (zadní předsádka moderní, obě přední doplněné asi při převazbě v roce 1650), zbytek rukopisu pergamen.

Extent

II + 320 + I ff.

Dimensions

Height: 56,5 cm

Width: 38,5 cm

Foliation

Soudobá, místy opravovaná, zběžněji psaná foliace sestávající z písmene abecedy a římské číslice, použitá k odkazům v rejstříku na f. 1r-2v.

Condition

Přední i zadní deska několikrát prasklé. Z f. 1, 2 a 124 části vyříznuty, z f. 136 odříznut horní okraj. Podle soudobé foliace chybí jeden list za f. 13, 17, 119, 223, 269, dva za f. 116, 121, 150, sedm za f. 135, asi dvanáct za f. 303 a několik (tři ?) za f. 320. Části textu začerněny (na f. 116v, 117v, 118r, 119v, 122r, 172r, 176r, 180r, 218v, 274r, 274v, 275r, 295v, 303v, 304v, 306v, 317v), případně méně často přelepeny (na f. 136r, 303v).

Layout Description

Layout

Collumns:

S výjimkou rejstříku na f. 1-2 psáno v jednom sloupci. Většinou devět notových osnov na listu (není pravidlem v části, kde jsou zapsány hymny, antifony a Credo), případně dva řádky textu nahrazují jednu notovou osnovu.

Music Notation

Notace v pětilinkové osnově, většinou chorální rhombická, v částech Creda a hymnů se objevuje i černá mensurální notace, klíče C, F.

Decoration Description

Decoration Note

3r: Iniciála V, v ní sedící Bůh Otec s beránkem, zapečetěnou knihou a symboly evangelistů, kolem starci hrající na hudební nástroje. V borduře zpívající členové literátského kůru v interiéru kostela (u některých připsána jejich jména), klečící donátor, kterému se zjevuje Kristus s kalichem (?), andělé hrající na hudební nástroje a rostlinné motivy.

46r: Ornamentální iniciála D, v borduře rostlinné motivy.

78r: Iniciála N, v ní Kristus vysvobozuje mrtvé z podsvětí, v borduře rostlinné motivy.

Binding Description

Binding

Not before: 1650; Not after: 1650

Dřevěné desky potažené kůží, řemínky nedochovány, stejně scházejí i rohová a středová kování a kování hran. Potah desek zdoben koncentrickými rámci s tlačítky s rostlinnými motivy, biblickými postavami a výjevy a postavami ctností, výzdoba dosti otřelá. V horní části přední desky (FC) zlacený letopočet 1650. Potah hřbetu a z malé části zadní desky stržen a doplněn. (Certainty: high.) (Evidence: conjecture.)

History

Origin

Not before: 1566; Not after: 1600

Čechy, Praha ?, poslední třetina 16. století (krátce po 1576 ?) Jde nejspíše o druhý díl dvojdílného graduálu, jehož první díl je dnes uchováván v Národní knihovně ČR pod signaturou XVII.A.41. Oba byly v polovině 17. století užívány v kostele sv. Havla na Starém Městě pražském. Rukopis byl pravděpodobně zhotoven v dílně Jana Kantora Starého pro kostel sv. Havla (tomuto určení by mohla nasvědčovat i próza ke svátku sv. Havla na f. 320r-320v) krátce po zhotovení prvního dílu v roce 1576. Obvyklý kolofón Jana Kantora se mohl nacházet na jednom z nedochovaných závěrečných listů svazku.

Certainty: high.

Provenance

Na hřbetě (SP) drobný papírový štítek s číslem 70. Na předním přídeští (FS) třikrát současná signatura (na štítku razítkem XVII.B.19 a na přídeští dvakrát rukou 17.B.19 a XVII.B.19) a současná trezorová signatura Cim g 14.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen 6. 4. 2009.

Citation List

Bibliographic Citation

Author: J. Truhlář

Title: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské

Place of Publishing: Praha

Date: 1906

Scope of Citation: pagesč. 66, s. 27

Bibliographic Citation

Author: E. Urbánková

Title: Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny

Place of Publishing: Praha

Date: 1957

Scope of Citation: pagesč. 105, s. 25

Bibliographic Citation

Author: B. F. H. Graham

Title: Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620

Place of Publishing: Turnhout

Date: 2006

Scope of Citation: pagess. 400-402