ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XVII.B.20

Alternative Name: Českobrodský graduál

Title: Graduale (Graduál)

Place of Origin: Čechy

Date of Origin: kolem poloviny 16. století (ante 1557)Not before: 1550; Not after: 1557

Contents

Content Item No. 1

Locus: 1v

Title: Erb Českého Brodu

Text Language: latinsky

Content Item No. 2

Locus: 2r-105r (2r - 105r)

Title: Kyriale

Na f. 2r-68v (2r - 68v) Kyrie a Gloria in excelsis Deo, na f. 69r-105r (69r - 105r) Sanctus a Agnus Dei.

Text Language: česky

Content Item No. 3

Locus: 106r-323r (106r - 323r)

Title: Proprium de tempore et de sanctis

Rozdělení podle rubrik (neuváděných zcela důsledně) a živých záhlaví: 106r-111v (106r - 111v) "antifony v advent před Rorate", 111v-131v (111v - 131v) "oficium o vtělení pána Krista" (adventní), 131v-132v (131v - 132v) na Štědrý den, 132v-145v (132v - 145v) Narození Krista, 145v-147r (145v - 147r) Štěpán prvomučedník, 147r-148v (147r - 148v) Jan Evangelista, 148v-151r (148v - 151r) "o božím křtění", 151r-151v (151r - 151v) Obrácení sv. Pavla, 152r-156r (152r - 156r) Očišťování P. Marie (Hromnice), 156r-157r (156r - 157r) "o masopustě v kteroukoli chceš neděli", 157r-159v (157r - 159v) "antifony v Devítník a v půstě", 159v-166v (159v - 166v) oficia "za hříchy", 166v-169v (166v - 169v) "o sv. Duchu v Devítník a v půstě", 169v-172v (169v - 172v) "o sv. Trojici v Devítník", 172v-179v (172v - 179v) "o Těle pána Krista v Devítník", 179v-181v (179v - 181v) první neděle v Devítník, 181v-184v (181v - 184v) druhá neděle v Devítník, 184v-187v (184v - 187v) masopustní neděle, 187v-192r (187v - 192r) první neděle v postě, 192r-194v (192r - 194v) druhá neděle v postě, 194v-197r (194v - 197r) třetí neděle v postě, 197r-199v (197r - 199v) čtvrtá neděle v postě (Družebná), 199v-203r (199v - 203r) pátá neděle v postě (Smrtedlná), 203r-206v (203r - 206v) Květná neděle, 206v-216r (206v - 216r) "o umučení pána Krista", 216r-228v (216r - 228v) Velký pátek, 228v-233r (228v - 233r) "na velikou noc před procesí", 233v-244v (233v - 244v) Zmrtvýchvstání Krista, 244v-246r (244v - 246r) v pondělí velikonoční, 246r-247r (246r - 247r) v úterý velikonoční, 247r-251r (247r - 251r) "ochtáb vzkříšení Páně", 251r-251v (251r - 251v) "za dýšť neb za čas", 251v-252r (251v - 252r) Jiří, 252r-253r (252r - 253r) Marek, 253r-254r (253r - 254r) Filip a Jakub, 254r-254v (254r - 254v) Zikmund, 254v-255v (254v - 255v) Nalezení sv. Kříže, 256r-263v (256r - 263v) Nanebevstoupení Páně, 263v-272v (263v - 272v) o sv. Duchu (zde na f. 269r rubrika v úterý letniční), 273r-277v (273r - 277v) o sv. Trojici, 278r-287r (278r - 287r) svátek Těla a krve Páně, 287r-288v (287r - 288v) "o dni nedělním", 288v-291v (288v - 291v) "když se líbí". Na f. 291v-292v (291v - 292v) "Tuto notována jsou Gloria patri všech tónův osmi..." Dále už jen část de sanctis: 292v Vít, 292v-295r (292v - 295r) Jan Křtitel, 295r-296v (295r - 296v) Petr a Pavel, 296v-298r (296v - 298r) Navštívení P. Marie, 298r-298v (298r - 298v) Prokop, 299r závěr "o českých mučednících", 299r-300r (299r - 300r) Markéta, 300r Rozeslání apoštolů, 300r-303r (300r - 303r) Maří Magdaléna (v rámci jejího oficia i části ke sv. Anně, Martě, Jedenácti tisícům pannám, Kateřině a Dorotě a pannám obecně), 303r-304r (303r - 304r) Jakub, 304r-305r (304r - 305r) Marta, 305r-308v (305r - 308v) Proměnění Krista, 308v-309v (308v - 309v) Vavřinec, 310r-311r (310r - 311r) Nanebevzetí P. Marie, 311v Bartoloměj, 311v-312r (311v - 312r) Stětí Jana Křtitele, 312r-312v (312r - 312v) Narození P. Marie, 313r-316r (313r - 316r) vysvěcení chrámu, 316r-317r (316r - 317r) Václav, 317r-320r (317r - 320r) Michael a andělé, 320r-320v (320r - 320v) Voršila, 320v Šimon a Juda, 320v-322r (320v - 322r) Všech svatých, 322r-322v (322r - 322v) Martin, 322v-323r (322v - 323r) Kateřina, 323r Ondřej, Mikuláš. Některá oficia v části de sanctis obsahují jen příslušný odkaz na commune sanctorum. Folia 151 bis, 272 bis a 298 bis-298 ter jsou zbytky vyříznutých listů.

Text Language: česky

Content Item No. 4

Locus: 323v-357v (323v - 357v)

Title: Commune sanctorum

Na f. 323v-331v (323v - 331v) mariánská oficia, dále oficia k jednotlivým kategoriím světců: 331v-337v (331v - 337v) apoštolové, 337v-338v (337v - 338v) patroni (dědicové), 338v-343r (338v - 343r) mučedníci, 343r-347r (343r - 347r) jeden mučedník, 347r-349v (347r - 349v) vyznavači, 349v-352r (349v - 352r) jeden vyznavač, 352r-357v (352r - 357v) panny.

Text Language: česky

Content Item No. 5

Locus: 357v-365v (357v - 365v)

Title: Officium pro defunctis (Oficium za zemřelé)

Text Language: česky

Content Item No. 6

Locus: 365v-366v (365v - 366v)

Na f. 365v-366r (365v - 366r) "Communio obecná", na f. 366r-366v (366r - 366v) "Ite missa est obecné".

Text Language: česky

Content Item No. 7

Locus: 367r-505r (367r - 505r)

Title: Prosarium (Prózy)

Začátek nedochován. Rozdělení podle záhlaví (rubriky zde uváděny nedůsledně): 367r-386v (367r - 386v) adventní, 386v-396r (386v - 396r) Narození Krista, 396r-397r (396r - 397r) Štěpán prvomučedník, 397r-398v (397r - 398v) Jan Evangelista, 398v-400v (398v - 400v) "na Nové léto", 400v-402v (400v - 402v) Křest Krista (Tři králové), 402v-405v (402v - 405v) Obrácení sv. Pavla, 405v-407r (405v - 407r) "v Devítník", 407r-412r (407r - 412r) "o umučení Pána Krista", 412v-424r (412v - 424r) velikonoční (o vzkříšení, zmrtvýchvstání Páně), 424r-428r (424r - 428r) Nanebevstoupení Krista, 428r-434v (428r - 434v) o Duchu svatém, 435r-441r (435r - 441r) o sv. Trojici, 441r-445v (441r - 445v) Tělo a krev Páně (o večeři Páně), 445v-447v (445v - 447v) "o neděli", 447v-451r (447v - 451r) "o přikázáních Božích". Dále ke svátkům světců: 451r-452v (451r - 452v) Jan Křtitel, 452v-454r (452v - 454r) Petr a Pavel, 454r-455v (454r - 455v) Navštívení P. Marie, 455v první slovo neurčeného oficia. Na f. 456r-456v (456r - 456v) fragmenty prózy ke svátku Jana Husa, 456v-460r (456v - 460r) Rozeslání apoštolů, 460r-462v (460r - 462v) Maří Magdaléna, 462v-464v (462v - 464v) Anna, 464v-466v (464v - 466v) Proměnění Krista, 466v-468v (466v - 468v) Nanebevzetí P. Marie, 468v-471r (468v - 471r) Stětí Jana Křtitele, 471r-472r (471r - 472r) Narození P. Marie, 472r-475v (472r - 475v) Povýšení sv. Kříže, 475v-476v (475v - 476v) Ludmila, 476v-477v (476v - 477v) vysvěcení chrámu, 477v-479r (477v - 479r) Václav, 479r-480v (479r - 480v) andělé, 480v-482r (480v - 482r) Všech svatých. Dále prózy ke commune sanctorum: na f. 482r-490r (482r - 490r) mariánské, 490r-495r (490r - 495r) o apoštolech, 495r-496r (495r - 496r) o apoštolech a evangelistech, 496r-497v (496r - 497v) o patronech (dědicích), 497v-499v (497v - 499v) o mučednících, 499v-501v (499v - 501v) o vyznavačích, 501v-503v (501v - 503v) o pannách. Závěrečná na f. 503v-505r (503v - 505r) k chvále boží. F. 443 bis a 455 bis jsou zbytky vyříznutých listů.

Text Language: česky

Content Item No. 8

Locus: 506r-553v (506r - 553v)

Title: Credo (Patrem)

Text Language: česky

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Support

Pergamen, f. I-II přední i zadní části papír.

Extent

II + 553 (recte 559) + II ff., f. 151, 272, 443, 455 bis, 298 ter (zbytky vyříznutých listů).

Dimensions

Height: 55,5 cm

Width: 34,5 cm

Foliation

Původní nedůsledně uváděná foliace (na f. 2-357) sestávající z písmene abecedy a římské číslice, většinou I-XX (s občasnými chybami). Podle této foliace a dochovaných zbytků schází jeden list za f. 5, 103, 151, 255, 272, 312, 366, 442, 443, 455. Tři listy scházejí za f. 298, digitalizovány zbytky dvou z nich s fragmenty výzdoby resp. vyznačení zrcadla stránky.

Condition

Schází jeden list za f. 5, 103, 151, 255, 272, 312, 366, 442, 443, 455 a tři listy za f. 298. Okraj f. 28 a 104 otrhán. F. 104 a 255 poškozena pořezáním. Z f. 456 vyříznuta horní část. U f. 536-537 odříznut vnější okraj, vnější a spodní okraj dále ořezány u f. 538-540, 542-553.

Layout Description

Layout

Collumns:

Psáno v jednom sloupci, devět notových osnov na listu, případně dva řádky textu nahrazují jednu notovou osnovu (na listu tedy 27 řádek textu).

Music Notation

Většinou rhombická chorální notace, klíče C, F, někde i černá mensurální notace.

Decoration Description

Decoration Note

1v: V ozdobné architektuře erb města Český Brod (v modrém poli stříbrná hradba s otevřenou bránou a věží, po stranách věže dva štítky, v jednom ve zlatém poli černá dvojhlavá orlice, v druhém v červeném poli stříbrný český lev), nad erbem v kartuši zapsán text Insignia civitatis Brodae Bohemicalis.

2r: Iniciála W, v ní se král David, který odložil korunu a harfu, modlí k Bohu. V borduře klečící donátor s erbem (v pravé modré polovině černé (?) břevno, levá polovina červená s nezřetelným znamením), jméno donátora v nápisové pásce není doplněno, v borduře dále rostlinné motivy.

69r: Iniciála W, v ní Bůh Otec v oblacích nad krajinou obklopen anděly. V borduře dvojice klečících donátorů (otec se synem ?) v krajině s řekou a mostem a erb: v modrém poli polovina stříbrného jelena se zlatými parohy a obojkem, v klenotu zlatý jelení paroh na modrém křídle, v nápisové tabulce jméno Jan Chotounský z Chotouně. V borduře dále rostlinné motivy.

105v: Tři klečící donátoři, identifikovaní jmény Adam, Jan, Matěj, na spodní straně rámu iluminace iniciály IS a letopočet 1570. V nápisové tabulce marginálně jméno jednoho z donátorů Matěj Brodský z Větčína, in margine v ozdobném rámci jeho erb: zlatá obrněná ruka v modrém poli, obdobné znamení i v klenotu. Nad erbem v pásce text Buoh muoj pomocník. Monogram IS označuje Jakuba Sklenáře, který je patrně autorem výzdoby této stránky.

106r: Ornamentální iniciála A, v borduře rostlinné a fantaskní motivy.

111v: Ornamentální iniciála R. V borduře klečící modlící se rytíř, řeznický erb s textem v nápisové pásce Tomáš řezník a rostlinné motivy.

138r: Iniciála D, v ní Narození Krista. V borduře klečící rodina donátora, identifikovaného jménem a datem v nápisové pásce Jan Košťál1559, u postavy jeho manželky jméno Dorota, dále proti sobě klečí pět synů (Adam, Modest, Vilím, Augustin, Jakub) a dcera Anna. Zde i erb (v modrém poli zlaté geometrické znamení (?) s iniciálami I K D) a rostlinné motivy.

148v: Ornamentální iniciála A. V borduře vinopalnická pec, v nápisové pásce jméno Mareš vinopal, architektura v krajině a rostlinné motivy.

233v: Klečící donátor.

234r: Iniciála W, v ní Zmrtvýchvstání Krista. V borduře erb donátora (v modrém poli stříbrný pták s lidskou hlavou, sedící na stříbrné větvi, obdobné znamení i v klenotu), identifikovaný textem v nápisové pásce Jan Vilím z Šonova léta etc. 1557, a rostlinné motivy.

264r: Iniciála D, v ní Seslání Ducha svatého. V borduře klečící donátor a jeho erb (v modrém poli sladovnická limpa), v nápisové pásce jméno Duchek kopiník, a rostlinné motivy.

279r: Iniciála N, v ní Poslední večeře Páně. V borduře porážka býka, poškozený erb řeznického cechu s textem v nápisové pásce Řeznický cech a rostlinné motivy.

293r: Ornamenátlní iniciála Z. V borduře křest Krista a klečící donátor, v nápisové pásce uvedeno jeho jméno a datum Jan Ledeczký1557. Zde dále jeho erb: zlaté váhy a sladovnická limpa v modrém poli, v borduře rostlinné motivy.

310r: Ornamentální iniciála R, v borduře rostlinné motivy, krajina a erb s nápisovou páskou s textem Deus providebit. V erbu v červeném poli zlatý kříž, jehož spodní část tvoří pootočené písmeno N.

323v: Ornamentální iniciála Z, v borduře zobrazení orby, v pozadí ves. Nápisová páska v pravé části výjevu zůstala prázdná, přímo nad výjevem zapsáno Kuba rychtář z Nové vsi. V borduře dále rostlinné motivy.

331v: Ornamentální iniciála M, v borduře tři stojící postavy v krajině, u nich nápisové pásky, texty však nezřetelné (u dvou z nich Matouš Servus), a rostlinné motivy.

386v: Ornamentální iniciála G, v borduře zpracovávání kožešin, erb kožešnického cechu (dělený pokosem, v horní modré polovině stříbrný pták se zelenou ratolestí v zobáku, spodní polovina hermelínová) a rostlinné motivy.

506r: Ornamentální iniciála W, v borduře dva řemeslníci, modrý erb, v němž jsou tři stříbrno-zlaté meče zabodnuté do zlatého půlměsíce, identifikovaný nápisovou páskou s textem Vávra mečíř, a rostlinné motivy.

Binding Description

Binding

Dřevěné desky, řemínky nedochovány, hřbet a část desek má moderní kožený potah. Přední i zadní předsádky moderní.

History

Origin

Not before: 1550; Not after: 1557

Čechy. Rukopis vznikl kolem poloviny 16. století, nejpozději v roce 1557, výzdoba byla dokončena později, s jednou výjimkou však patrně do roku 1559.

Certainty: high.

Provenance

Přímo na předním přídeští (FS) tužkou současná signatura XVII.B.20 a trezorová signatura Cim G 15.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen 14. 4. 2009.

Citation List

Bibliographic Citation

Author: J. Truhlář

Title: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské

Place of Publishing: Praha

Date: 1906

Scope of Citation: pagess. 27-28, č. 67

Bibliographic Citation

Author: B. F. H. Graham

Title: Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620

Place of Publishing: Turnhout

Date: 2006

Scope of Citation: pageszejm. s. 403-405