ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2334

Titul: Artikulové sněmu království českého 1544

Místo vzniku: Čechy, Praha

Datace: 1544Ne před: 1544; Ne po: 1544

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-21 (1 - 21)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1544

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském léta M. D. XLIIII. v pondělí po svatejch Třech králích při přítomnosti jeho milosti královské, pánův Moravanův, pánův Slezákův a Horních i Dolních Lužic k tomuto království příslušejících jakožto oudův vtělených skrze posly s plnú mocí vyslanými, svoleny a zavříny jsú kromě posla kněze Fridricha lehnického, kteréžto kníže jeho milost královská s radú všech stavův k témuž svolení a pomoci přivésti ráčí

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha

Jméno: Bartoloměj Netolický z Netolic

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 285

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Rubrika: S jeho milosti královské povolením, aby žádný tohoto sněmu nikdýž netiskl mimo Bartoloměje Netolického až do roku pořád zběhlého pod uvarování hněvu a nemilosti jeho královské milosti a skutečného trestání

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-21 (3 - 21)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1544

Na p. 17 Item artykulové tomuto království samému náležití.

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

24 pp.

Rozměry

Výška: 19 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Tisk není paginován, později do něj byla zapsána rukopisná foliace 82-93.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

2: V ozdobném rámci stylizovaný erb s českým lvem.

Na p. 3 iniciála W.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky, hřbet plátěný. Na zadním přídeští (BS) razítko firmy Frant. Zach, která provedla vazbu, a razítko s datem 20. 5. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1544; Ne po: 1544

Čechy, Praha, 1544

Certainty: high.

Provenience

Na p. 24 tužkou záznam th 1453.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2334, na nějž byl doplněn letopočet r. 1544 a trezorová signatura Sf 287. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2334, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na titulním listu (1) signatura 65 E 2334.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 8. 10. 2009.