ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2338

Titul: Artikulové sněmu království českého 1549

Místo vzniku: Čechy, Praha, Malá Strana

Datace: 1549 ?Ne před: 1549

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

celkem II + 64 + II pp.

Rozměry

Výška: 18,5 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Žádný z tisků není paginován.

Dochování

Tisk poněkud poškozen působením vlhkosti.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem. Přes hřbet (SP) nalepen štítek, na němž je dvakrát zapsán letopočet 1549. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka.

Historie

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2338, na nějž byl tužkou doplněn letopočet 1549. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2338, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 101 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2338.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 8. 10. 2009.


msPart

Alternativní identifikátor

Signatura: 65.E.2338

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-27 (1 - 27)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1549

Rubrika: Tito artykulové ne sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském léta tisícího pětistého čtyřidcátého devátého ve čtvrtek po svaté Školastice při přítomnosti jeho milosti královské svoleni a zavřini jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Malá Strana

Jméno: Bartoloměj Netolický z Netolic

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 297

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 3-27 (3 - 27)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1549

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 27

Kolofon: Vytištěno v Menším Městě pražském u Bartoloměje Netolického. Cum privilegio Regiae Maiestatis.

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Rozsah

28 pp.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Kráčející lev.

3: Iniciála Y.

Historie

Vznik

Ne před: 1549

Čechy, Praha, Malá Strana, 1549 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) rukou letopočet 1549.


msPart

Alternativní identifikátor

Signatura: 65.E.2338 přív.

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-35 (29-63) (29 - 63)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1549

Rubrika: Nařízení a snešení z strany čeledi, řemeslníkuov, nádeníkuov a jiných věcí potřebných, kterak a pokud se při tom všickni obyvatelé v Království českém chovati mají. Léta Mo.Do.XLIXo.

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Malá Strana

Jméno: Bartoloměj Netolický z Netolic

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 298

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1 (29) (29)

Titul: Titulní list

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 3-35 (31-63) (31 - 63)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1549

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 35 (63) (63)

Kolofon: Vytištěno v Menším Městě pražském u Bartoloměje Netolického

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Rozsah

36 pp.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1 (29) (29): Ozdůbka.

3 (31) (31): Iniciála Y.

Historie

Vznik

Ne před: 1549

Čechy, Praha, Malá Strana, 1549 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (29) letopočet 1549.