ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2354

Titul: Artikulové sněmu království českého 1574

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 1574 ?Ne před: 1574

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-32 (1 - 32)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1574

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském při přítomnosti najjasnějších knížat pána pana Rudolfa uherského etc. krále a knížete Arnošta, Jich milostí arciknížat rakouských, na místě Jeho milosti císařské císaře Maximiliána jakožto krále českého léta božího tisícého pětistého sedmdesátého čtvrtého v pondělí po Božím Těle, ode všech tří stavův království českého svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Jiří starší Melantrich z Aventýna

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 318

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2-32 (2 - 32)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1574

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 32

Kolofon: Vytištěno v Starém Městě pražském u Jiřího Melantricha z Aventýnu

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 32 + II pp.

Rozměry

Výška: 17 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Tisk není paginován, později do něj byla doplněna rukopisná foliace, snad 275-290, dnes z velké části zničená oříznutím.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Ve stylizované architektuře korunovaný erb s dvojhlavým orlem, který drží na prsou čtvrcený štít.

2: Iniciála J.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem. Přes hřbet (SP) nalepen papírový štítek, na němž je dvakrát zapsán letopočet 1574. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka.

Historie

Vznik

Ne před: 1574

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 1574 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) rukou letopočet 1574 a německy datum konání sněmu.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2354, na nějž byl doplněn letopočet r. 1574. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2354, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2354.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 2. 10. 2009.