ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2356

Titul: Artikulové sněmu království českého 1575

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 1575 ?Ne před: 1575

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-18 (1 - 18)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1575

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském léta božího tisícého pětistého sedmdesátého pátého v pondělí po na nebe vzetí Panny Marie při přítomnosti najjasnějšího a najnepřemoženějšího knížete a pána pana Maximiliána, římského císaře, uherského a českého etc. krále etc. jakožto krále českého, pánův, rytířstva, Pražanův i jiných poslův z měst, a tak ode všech tří stavuov království českého svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Jiří starší Melantrich z Aventýna

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 321

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-18 (3 - 18)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1575

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 18

Kolofon: Vytištěno v Starém Městě pražském u Jiřího Melantricha z Aventýnu

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

18 pp.

Rozměry

Výška: 18,5 cm

Šířka: 14,5 cm

Foliace

Tisk není paginován.

Dochování

Listy zahnědlé.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Poprsí panovníka s mečem a jablkem a českým a říšským erbem.

2: Erb království českého v ozdobném rámci.

3: Iniciála J.

Na p. 18 ornament.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky, hřbet plátěný. Na zadním přídeští (BS) razítko firmy Frant. Zach, která provedla vazbu, a razítko s datem 20. 5. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1575

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 1575 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) rukou letopočet 1675 (sic). Na p. 18 tužkou záznam th 1433.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2356, na nějž byl doplněn letopočet r. 1575. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2356, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na titulním listu (1) signatura 65 E 2356.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 2. 10. 2009.