ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2359

Titul: Artikulové sněmu království českého 1576

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 1576 ?Ne před: 1576

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-55 (1 - 55)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1576

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském léta Páně tisícého pětistého sedmdesátého šestého ve čtvrtek po neděli Iubilate a zavřín jest v outerý po svatém Kyliánu při přítomnosti najjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa římského, uherského a českého krále etc. na místě jeho milosti císařské císaře Maximiliána jakožto krále českého, ode všech tří stavuov království českého, pánuov Moravanuov, knížetství slézských a markrabství Horních Lužic k tomuto království jakožto oudův vtělených a příslušejících skrze posly s plnou mocí vyslanými svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Jiří starší Melantrich z Aventýna

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 323

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb s českým lvem

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-55 (3 - 55)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1576

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 55

Kolofon: Vytištěno v Starém Městě pražském u Jiřího Melantricha z Aventýnu

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 56 + II pp.

Rozměry

Výška: 18,5 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Tisk není paginován.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Poprsí panovníka s mečem a jablkem a českým a říšským erbem.

2: V ozdobném rámci stylizovaný erb s českým lvem.

3: Iniciála J.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem. Přes hřbet (SP) nalepen papírový štítek, na němž je dvakrát zapsán letopočet 1576. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka.

Historie

Vznik

Ne před: 1576

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 1576 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) rukou letopočet 1576.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2359, na nějž byl doplněn letopočet r. 1576. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2359, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2359.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 2. 10. 2009.