ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2363

Titul: Artikulové sněmu království českého 1577

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 1577 ?Ne před: 1577

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-15 (1 - 15)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1577

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském v pondělí po svatém Vavřinci léta Páně M.D.LXXVIIo s jistým povolením najjasnějšího knížete a pána, pana Rudolfa druhého, voleného římského císaře, uherského, českého etc. krále etc. jakožto krále českého, ode všech tří stavuov téhož království českého svoleni a zavříni a téhož léta v pátek po památce narození blahoslavené Panny Marie k vytisknutí vůbec podáni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Jiří starší Melantrich z Aventýna

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 325

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-15 (3 - 15)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1577

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 15

Kolofon: Vytištěn v Starém Městě pražském u Jiřího Melantricha z Aventýnu

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

16 + II pp.

Rozměry

Výška: 17,5 cm

Šířka: 13,5 cm

Foliace

Tisk není paginován.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Ve stylizované architektuře korunovaný erb s dvojhlavým orlem, který drží na prsou čtvrcený štít.

2: V ozdobném rámci s anděly a dalšími postavami a ozdobami korunovaný erb království českého.

3: Iniciála J.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky, hřbet plátěný. Vzadu jedna předsádka. Na zadním přídeští (BS) nezřetelné razítko firmy Frant. Zach, která provedla vazbu, a razítko s datem 10. 3. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1577

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 1577 ?

Certainty: high.

Provenience

Na p. II (bII) tužkou záznam th 854.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2363, na nějž byl doplněn letopočet r. 1577. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2363, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na titulním listu (1) signatura 65 E 2363 a letopočet 1577.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 15. 10. 2009.