ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2366

Titul: Artikulové sněmu království českého 1579

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 1579 ?Ne před: 1579

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-71 (1 - 71)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1579

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na Hradě pražském léta Páně tisícího pětistého sedmdesátého devátého v pondělí po Hromnicích a zavřín v outerý po neděli Květné při přítomnosti najjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa druhého, voleného římského císaře, uherského a českého etc. krále etc., ode všech tří stavuov království českého, poslův z markrabství moravského, knížetství slezských a markrabství Horních i Dolních Lužic, jakožto ouduov k království českému připojených etc. s plnou mocí vyslaných, svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Jiří starší Melantrich z Aventýna

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 327

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-70 (3 - 70)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1579

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 71

Kolofon: Vytištěn v Starém Městě pražském u Jiřího Melantricha z Aventýnu

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 72 + II pp.

Rozměry

Výška: 18,5 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Tisk není paginován.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Medailón s korunovaným dvojhlavým orlem, držícím v pařátech meč a žezlo.

2: V ozdobném rámci s anděly a dalšími postavami a ozdobami korunovaný erb království českého.

3: Iniciála J.

Na p. 70 ozdůbka.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem. Přes hřbet (SP) nalepen štítek, na němž je dvakrát zapsán letopočet 1579, přes zápis na přední desce přelepen štítek. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka.

Historie

Vznik

Ne před: 1579

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 1579 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) oříznutý letopočet 1579 a starší signatura (?) L 2.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2366, na nějž byl tužkou doplněn letopočet r. 1579. Na předním přídeští (FS) štítek se současnou signaturou 65 E 2366 a přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2366.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 16. 10. 2009.