ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2373

Titul: Artikulové sněmu království českého 1585

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 1585 ?Ne před: 1585

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-67 (1 - 67)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1585

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na Hradě pražském v pondělí den svatého Šťastného léta etc. LXXXVo při přítomnosti nejjasnějšího a nejnepřemoženějšího knížete a pána, pana Rudolfa z Boží milosti druhého, voleného římského císaře a uherského a českého etc. krále etc. a zavřín téhož léta v středu po s. Scholastice, ode všech tří stavův království českého svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Daniel Adam z Veleslavína

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 333

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-67 (3 - 67)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1585

Na p. 66-67 (66 - 67) seznam uvedený rubrikou Tito artykulové níže psaní mají do zřízení zemského, kteréž se nejdříve tisknouti bude, vepsáni býti.

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 67

Kolofon: Vytištěno v Starém Městě pražském u M. Daniele Adama z Veleslavína

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 68 + II pp.

Rozměry

Výška: 18 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Tisk není paginován.

Dochování

Horní roh pp. 3-4 utržen, některé listy částečně uvolněny z vazby.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Medailón s korunovaným dvojhlavým orlem, držícím v pařátech meč a žezlo.

2: V ozdobném rámci s anděly a dalšími postavami a ozdobami korunovaný erb království českého.

3: Iniciála J.

67: Tiskařský signet: zkřížená pochodeň a halapartna s prstenem s diamantem a nápisovou páskou s textem Nec igni cedit nec ferro.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem. Přes hřbet (SP) nalepen štítek, na němž je dvakrát zapsán letopočet 1585. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka.

Historie

Vznik

Ne před: 1585

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 1585 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) vlastnický záznam jezuitské koleje v Jindřichově HradciCollegii Novodom... Societatis Jesu catalogo inscriptus, letopočet 1585 a německo-český opravovaný záznam s datem zahájení sněmu.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2373, na nějž byl doplněn letopočet r. 1585. Na předním přídeští (FS) štítek se současnou signaturou 65 E 2373 a přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2373.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 16. 10. 2009.