ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2386

Titul: Artikulové sněmu království českého 1558

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 1558 ?Ne před: 1558

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-35 (1 - 35)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1558

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském léta tisícého pětistého padesátého osmého ve čtvrtek před svatým Martinem při přítomnosti jehomilosti císařské, ode všech tří stavuov království českého svoleni a zavřeni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Jiří starší Melantrich z Aventýna

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 306

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2-34 (2 - 34)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1558

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 34

Kolofon: Vytištěno v Starém Městě pražském u Jiříka Melantricha z Aventýnu

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 35

Titul: Korunovaný erb s dvojhlavým orlem

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 36 + IV pp.

Rozměry

Výška: 17 cm

Šířka: 13,5 cm

Foliace

Tisk není paginován, později do něj byla patrně doplněna rukopisná foliace, nyní až na minimální zbytky zničená oříznutím.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: V ozdobném rámci stylizovaný erb s českým lvem.

2: Iniciála Y.

35: Korunovaný erb s dvojhlavým orlem, držícím na prsou rakouský erb.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem a přes hřbet plátnem. Vpředu jedna, vzadu dvě mladší papírové předsádky (první z nich starší). Na zadním přídeští (BS) razítko firmy Fr. Komárek, která provedla vazbu, a razítko s datem 12. 8. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1558

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 1558 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) rukou letopočet 1558, v pravém horním rohu písmeno U (?). Na p. II (bII) tužkou záznam pt 891.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2386, na nějž byl tužkou doplněn letopočet r. 1558. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2386, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2386.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 5. 10. 2009.