ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2387

Titul: Artikulové sněmu království českého 1564

Místo vzniku: Čechy, Praha

Datace: 1564 ?Ne před: 1564

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-14 (1 - 14)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1564

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na Hradě pražském při přítomnosti najjasnějšího knížete a pána pana Maximiliána římského, uherského, českého etc. krále etc. na místě jeho milosti císařské. Léta Páně M. D. LXIIIIo. ve čtvrtek po s. Pavlu na víru obrácení ode všech tří stavův království českého svoleni a zavříni jsou.

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha

Jméno: Jiří starší Melantrich z Aventýna

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 309

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Kolofon: Vedlé jeho milosti císařské privilegium vytiskl Jiřík Melantrich z Aventýnu

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Vyobrazení zasedání zemského sněmu

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-13 (3 - 13)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1564

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 14

Titul: Erb s českým lvem

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 16 + II pp.

Rozměry

Výška: 18 cm

Šířka: 13,5 cm

Foliace

Tisk není paginován, později do něj byla doplněna rukopisná foliace (?), dnes silně poškozená oříznutím.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Ve stylizované architektuře korunovaný erb s dvojhlavým orlem, který drží na prsou čtvrcený štít.

2: Zasedání zemského sněmu.

3: Iniciála J.

14: V ozdobném rámci stylizovaný erb s českým lvem.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem a přes hřbet plátnem. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka. Na zadním přídeští (BS) razítko firmy Fr. Komárek, která provedla vazbu, a razítko s datem 12. 8. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1564

Čechy, Praha, 1564 ?

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) rukou letopočet 1564 a písmena K L (?). Na p. 16 tužkou záznam pt 900.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2387, na nějž byl tužkou doplněn letopočet r. 1564. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2387, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 101 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2387.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 12. 10. 2009.