ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2394

Titul: Artikulové sněmu království českého 1596

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 18. 3. 1596Ne před: 1596; Ne po: 1596

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-71 (1 - 71)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1596

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na Hradě pražském léta Páně tisícího pětistého devadesátého šestého v středu po neděli, jenž slove Devítník, a zavřín téhož léta v středu po neděli Reminiscere při přítomnosti nejjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa II., římského císaře, uherského a českého etc. krále etc. ode všech tří stavův království českého svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Václav Maryn z Jenčic

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 341

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-68 (3 - 68)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1596

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 69

Titul: Erb Michala Španovského z Lisova na Pacově a Vožici

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 70

Titul: Erb Bohuslava z Michalovic

Obsahová jednotka Č. 1.6

Umístění: 71

Kolofon: Vytištěno v Starém Městě pražském u Václava Marýna z Jenčic léta Páně M. D. XCVI. 18. Martii.

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 72 + II pp.

Rozměry

Výška: 18 cm

Šířka: 13,5 cm

Foliace

Tisk není paginován.

Dochování

Část stránek zahnědlá.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: V ornamentálním rámci korunovaný dvojhlavý orel se čtvrceným erbem na prsou, kolem něj v rozích erby Moravy, Slezska a Horní a Dolní Lužice. Po stranách dvojice postav s anděly.

2: Korunovaný erb s českým lvem, po stranách dvojice andělů s panovnickým jablkem a žezlem.

69: Erb Michala Španovského z Lisova na Pacově a Vožici v rámci s alegorickými postavami.

70: Erb Bohuslava z Michalovic v rámci s alegorickými postavami.

Na p. 3 ozdobný pásek s říšským, českým a uherským erbem a iniciála J, na p. 71 ozdobný rámec s erby.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem a přes hřbet plátnem. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka. Na zadním přídeští (BS) razítko firmy Fr. Komárek, která provedla vazbu, a razítko s datem 12. 8. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1596; Ne po: 1596

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 18. 3. 1596

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (1) rukou letopočet 1596, na p. 72 rozmazaný rukopisný přípis a tužkou záznam pt 911.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2394, na nějž byl doplněn letopočet 1596. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2394, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 101 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2394.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 15. 10. 2009.