ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2395

Titul: Artikulové sněmu království českého 1596

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 21. 9. 1596Ne před: 1596; Ne po: 1596

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-36 (1 - 36)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1596

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na Hradě pražském léta Páně tisícího pětistého devadesátého šestého v středu po památce narození Panny Marie a zavřín téhož léta ve čtvrtek po s. Lidmile při přítomnosti nejjasnějšího knížete a pána pana Ruodolfa II., římského císaře, uherského a českého etc. krále etc., ode všech tří stavův království českého svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Jan Otmar Jakubův Dačický

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 342

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Zasedání zemského sněmu

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-33 (3 - 33)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1596

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 34

Titul: Erb Michala Španovského z Lisova

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 35

Titul: Erb Bohuslava z Michalovic

Obsahová jednotka Č. 1.6

Umístění: 36

Kolofon: Vytištěno v Staré Praze u Jana Othmara Jak. Dač. (Jakubova Dačického) léta Páně M. D. IVC. XXI. Septembris

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 36 + II pp.

Rozměry

Výška: 19 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Tisk není paginován, později do něj byla doplněna rukopisná foliace 348-365, dnes poškozená oříznutím.

Dochování

Drobná část okraje p. 1-2 utržena.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Korunovaný dvojhlavý orel, držící na prsou korunovaný čtvrcený erb se srdečním štítkem. Orlovu korunu přidržují dva andělé, orel má kolem sebe šest dalších erbů. Pod orlovou korunou iniciály rytce (?) VR.

2: Zasedání zemského sněmu.

34: Erb Michala Španovského z Lisova v ozdobném rámci.

35: Erb Bohuslava z Michalovic v ozdobném rámci.

Na p. 3 erb království českého, iniciála J a ornamenty. Na p. 33 v ozdobném rámci pelikán krmící svou krví mláďata, na p. 36 ozdobný pásek a ornament.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené papírem a přes hřbet plátnem. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka. Na zadním přídeští (FS) razítko firmy Fr. Komárek, která provedla vazbu, a razítko s datem 12. 8. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1596; Ne po: 1596

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 21. 9. 1596

Certainty: high.

Provenience

Na p. 36 tužkou záznam pt 910.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2395. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2395, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou). Na p. II (fII) signatura 65 E 2395.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 2. 10. 2009.