ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2396

Titul: Artikulové sněmu království českého 1597

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 19. 2. 1597Ne před: 1597; Ne po: 1597

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-45 (1 - 45)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1597

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na Hradě pražském léta Páně tisícího pětistého devadesátého sedmého v pondělí po svatém Pavlu na víru obrácení a zavřín téhož léta v sobotu den svatého Valentina při přítomnosti nejjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa II. římského císaře, uherského a českého etc. krále etc., ode všech tří stavův království českého svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Václav Maryn z Jenčic

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 343

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3-43 (3 - 43)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1597

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 44

Titul: Erb Bohuslava z Michalovic

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 45

Kolofon: Vytištěno v Starém Městě pražském u Vácslava Marýna z Jenčic léta Páně M. D. XCVII. 19. Februarii

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

46 + II pp.

Rozměry

Výška: 18,5 cm

Šířka: 14,5 cm

Foliace

Tisk není paginován.

Dochování

Titulní list zašpiněn.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1: Korunovaný dvojhlavý orel držící na prsou korunovaný čtvrcený erb se srdečním štítkem, v rozích erby Moravy, Slezska a Horní a Dolní Lužice. Po stranách dvojice postav s anděly.

2: Korunovaný erb s českým lvem, po stranách dvojice andělů s panovnickým jablkem a žezlem.

44: Erb Bohuslava z Michalovic v rámci s alegorickými postavami.

Na p. 3 a 45 ozdobný pásek s říšským, českým a uherským erbem, na p. 3 iniciála J, na p. 45 ozdobný pásek.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky, plátěný hřbet. Na zadním přídeští (BS) razítko firmy Frant. Zach, která provedla vazbu, a razítko s datem 20. 5. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1597; Ne po: 1597

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 19. 2. 1597

Certainty: high.

Provenience

V horní části titulního listu (1) oříznutá číslice 9 (?). Na p. II (bII) tužkou záznam th 1467.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2396. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2396, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou) a ještě jednou signatura 65 E 2396.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 5. 10. 2009.