ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: 65.E.2397

Titul: Artikulové sněmu království českého 1598

Místo vzniku: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Datace: 21. 4. 1598Ne před: 1598; Ne po: 1598

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: I-II, 1-99 (fI - 99)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1598

Rubrika: Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na Hradě pražském léta Páně tisícího pětistého devadesátého osmého v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Iubilate při přítomnosti nejjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa II. římského císaře, uherského a českého etc. krále etc., ode všech tří stavův království českého svoleni a zavříni jsou

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: Tiskař, printer

Jméno: Čechy, Praha, Staré Město pražské

Jméno: Anna Schumannová (Šumanová)

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 344

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: I (fI)

Titul: Titulní list

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: II (fII)

Titul: Erb království českého

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 1-94 (1 - 94)

Titul: Artikulové sněmu království českého 1598

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 95-96 (95 - 96)

Rubrika: Registřík artykulův v sněmu tomto obsažených, na které se stránce listu počínají

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 97

Titul: Erb Jana z Klenové (Klenového) a z Janovic na Žinkovech a Žitíně

Obsahová jednotka Č. 1.6

Umístění: 98

Titul: Erb Bohuslava z Michalovic

Obsahová jednotka Č. 1.7

Umístění: 99

Kolofon: Vytištěno v slavném Starém Městě pražském u Anny Šumanovy léta Páně M. D. XCVIII. XXI. Aprilis.

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 100 + II pp.

Rozměry

Výška: 18 cm

Šířka: 14 cm

Foliace

Na p. 1-94 tištěná paginace.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

I (fI): Korunovaný dvojhlavý orel, držící na prsou korunovaný čtvrcený erb se srdečním štítkem. Kolem něj šest dalších menších erbů.

II (fII): Erb království českého.

97: Erb Jana z Klenové (Klenového) a z Janovic na Žinkovech a Žitíně v ozdobném rámci.

98: Erb Bohuslava z Michalovic v ozdobném rámci.

1: Iniciála J. Na p. 94 ornament, na p. 99 ozdobný rámec a ozdůbka.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky, plátěný hřbet. Na zadním přídeští (BS) razítko firmy Frant. Zach, která provedla vazbu, a razítko s datem 3. 3. 1941.

Historie

Vznik

Ne před: 1598; Ne po: 1598

Čechy, Praha, Staré Město pražské, 21. 4. 1598

Certainty: high.

Provenience

Na titulním listu (fI) německy zapsáno datum zahájení sněmu. Na p. II (fII) razítko Lobkovická knihovna. Na p. II (bII) tužkou záznam th 717.

Akvizice

Na přední desce (FC) štítek se signaturou 65 E 2397. Na předním přídeští (FS) štítek se signaturou 65 E 2397, přímo na přídeští záznam Tres. Sf 287 (zčásti razítkem, zčásti rukou) a ještě jednou signatura 65 E 2397.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 5. 10. 2009.