ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:9.7.2012

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Česká Lípa

Instituce: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Signatura: ST 795

Titul: Grammatica Lingvae Sorabicae In Superiori Lusatia usualis compilata a Reverendo Patre Procopio Hanschke, natione Lusata Radiborensi, Sacrosanctae Ordinis Cisterciensis Neo-Cellae professo, tunc Capellano Mariastellae

Datace: 1770Ne před: 1770; Ne po: 1770

Obsah

Umístění: I-IV, 1-131 (fIII - 131)

Autor: Jan Jurij Prokopius Hanschke

Titul: Grammatica Lingvae Sorabicae In Superiori Lusatia usualis

Rubrika: GRAMMATICA Lingvae Sorabicae In Superiori Lusatia usualis compilata a Reverendo Patre Procopio Hantschke písmeno t vymazáno, natione Lusata Radiborensi = Radwor, Horní Lužice, Sacro-sanctae Ordfinis Cisterciensis Neo-Cellae = Nowa Cala, Horní Lužice professo, tunc Capellano Mariastellae = Marijina Hwězda, = Marienstern, Pančicy-Kukow = Panschwitz-Kuckau, Horní Lužice, Německo

Kolofon: 1770

Latinská gramatika hornolužické srbštiny, sestavená Janem Jurijem Prokopiem Hanschkem (1731-1789); pravděpodobně opis (čistopis) staršího rukopisu téhož autora, pořízený v r. 1770 (viz literatura). Obsahuje Praefatio (p. III (fV)) a tyto kapitoly: na pp. 1-25 (1 - 25)De Declinatione. Nominum Substantivorum. o 3 částech podle rodů, na pp. 25-28 (25 - 28)De Derivatione Substantivorum., na pp. 28-38 (28 - 38)Declinatio Adjectivorum. (na p. 30 množství škrtů, na vlepeném listu pp. 30 bis a 31 bis doplněk Regula seu annotatio, quoad Nominativum Numeri pluralis. Annectenda ante titulum de Derivatione Adjectivorum.), na pp. 39-43 (39 - 43)Numeralia., na pp. 44-49 (44 - 49)De Pronomine. (citováno podle živého záhlaví), na pp. 49-54 (49 - 54)De Verbo. (o slovese být), na pp. 54-86 (54 - 86)De Conjugatione verborum o 4 částech podle typů, na pp. 86-91 (86 - 91)De Praepositione., na pp. 91-95 (91 - 95)De Adverbio. a na pp. 95-103 (95 - 103)De Syntaxi.. Vybraná lužickosrbská paradigmata v tabulkách a jednotlivé tvary ve výkladu doplněny o německé ekvivalenty. Na pp. 105-131 (105 - 131) abecední slovník Additamentum Vocabularii In quo exhibetur Differentia quorundam Nominum Verborum, & Adverbiorum. Item Quaedam nomina Derivativa pure Sorabica loco a Germanicis mutuatorum.

Jazyk textu: latina, němčina, hornolužická srbština

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

20,7 cm17,0 cm

Rozsah

Paginováno IV + 132 (recte 134) pp., pp. 30 a 31 bis. Celkem (včetně neznačených předsádek) VI + 132 (recte 134) + VI pp.

Foliace

Paginace soudobá, na počátku a konci rukopisu doplněná moderní tužkou. Pp. 30 a 31 paginovány dvakrát, jedna předsádka vpředu a tři listy vzadu neznačeny.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 1
Text mezi oboustrannými okraji předlinkovanými tužkou, občasné podtrhy, živá záhlaví, pp. II, IV, 104 a 132 prázdné.

Popis ruky

Jediný písař, kaligrafické písmo (vyjma titul a text na vlepeném listu).

Popis vazby

Vazba

Vazba původní, lepenková, desky polepeny hnědým papírem, zdobeným vytlačovanou dvojlinkou, hřbet o 3 vazech, růžky a části desek u hřbetu potaženy hnědou kůží, zdobenou vytlačovanými dvojlinkami, na deskách u hřbetu 2 trojlinkami, červeně stříkaná ořízka, 21,4 cm17,6 cm; vloženo do lepenkové krabice, polepené u okrajů šedou lepicí páskou, 23,8 cm20,8 cm.

Přívazky

Do knihy vloženy dva lístky (původně účet ze Zámeckého restaurantu Trója, resp. hlasovací lístek pro volby do Senátu ČR z 15. a 16. listopadu 1996) s rukopisnými poznámkami B. Malotína o autorovi textu rukopisu s bibliografickými údaji, odkazy a doplňky.

Historie

Vznik

Ne před: 1770; Ne po: 1770
1770

Provenience

Na

předním přídeští

tužkou lužickosrbský připis

Džedžil Cler

?

Coli

?

Knell.

? a vlepeno obdélníkové tištěné ex libris s perokresbou rytíře v kruhu s textem

NICOLAI: D MALATINO

, nad ním a pod ním tištěný text

Ex libris BOHUMIL MALOTÍN

, na

přední předsádce recto

tužkou údaje a zařazení a ceně (pravděpodobně z antikvariátu)

174 Z 2902 / 60-

, na

p. I

perem údaj o ceně

Constat 1 rýnský zlatý

.

Akvizice

Na

Umístění: přední předsádce verso (fII)

částečně čitelné fialové obdélníkové razítko s předtištěným textem Knihovna muzea v Č. Lípě přír. číslo signatura s černým fixem doplněným přír. č. 71 668 a signaturou ST-795. Na přední desce lepenkové krabice tužkou č. 11 a přír. č. 71 668 (obé též uvnitř krabice), na hřbetě lepenkové krabice štítek s modrým fixem vepsaným přír. č. 71 668 (krabice, v níž je rukopis uložen, nedigitalizována).

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 30. 4. 2012.

Seznam literatury

Literatura

www.serbski-institut.de (zde uložen originál)