ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.1.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.F.107

Titul: Vocabularius Ex quo

Místo vzniku: Německo (alemanská jazyková oblast)

Datace: 1452Ne před: 1452; Ne po: 1452

Obsah

Umístění: 1r-271v (1r - 271v)

Titul: Vocabularius Ex quo

Incipit: Ex quo vocabularii varii et auctentici, videlicet Hugwicio, Katholicon, Brevilogus aliique codices sunt in comparacione preciosi, in colleccione prolixi, in intelleccione obscuri et in numero multi

Incipit: Preposicio ad id est sine von. Ab id est sine von. Abadora id est petra vel lapis. Abalienare fliechen vel guot von hinnen bringen.

Explicit: Zottare lappen oder zotten tale (?) transire

Kolofon: Et sic est finis huius vocabularii communis, pro quo sit laus et gloria deo nostro Ihesu Christo genitrice eiusque castissime anno domini Mo CCCCo LIIo in dye Thome. Et sic est finis huius libri per me Johannem Schucz et Marmetus Schroter.

Není jasné, o jakého sv. Tomáše se jedná, v úvahu připadají Tomáš Akvinský (7. 3.), Tomáš apoštol (21. 12.) nebo Tomáš Beckett (29. 12.). V kolofónu za castissime a Thome nejasné zkracovací znaménko, buď pro etc., nebo možná pro m. - pak by se jednalo o některý ze svátků prosincových.

Jazyk textu: latinsky, německy

Literatura rukopis řadí do alemanské jazykové oblasti, redakce P, textového stupně P-E (skupina X1.4). V edici je označen siglou P7.

Literatura

http://www.handschriftencensus.de/5577 (zde i další literatura)

Literatura

Vocabularius Ex quo. Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe. Gemeinsam mit K. Grubmüller hg. von B. Schnell, H.-J. Stahl, E. Auer und R. Pawis, Bd. I. Einleitung (Texte und Textgeschichte 22), Tübingen 1988, zejm. s. 87

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír, f. I přední i zadní části pergamen.

Rozsah

I + 272 + I ff.

Rozměry

Výška: 22 cm

Šířka: 16 cm

Foliace

Foliace moderní, tužkou, značí teprve f. 182 jako 200, do konce rukopisu neopravovaná (pouze f. 269 označeno po přepsání jako 271).

Kolace

Skladba: (VI+1, f. I, 12) + 19. VI (f. 240) + V (f. 250) + VI (f. 262) + III (f. 268) + (II+1, f. 272, I). Předsádka vpředu a vzadu tvoří obaly krajních složek rukopisu. Tři řady kustodů, první dvě na koncích složek, obě arabskými číslicemi: první převážně uprostřed dole v prvních jedenácti složkách (z toho v 10. a 11. nedochována), druhá začínající na f. 144v opět od 1 vpravo dole (čísluje čtyři složky, pak dvě neoznačené). Poté na f. 205r (začátek složky) vpravo dole rubrikovaný kustod arabskou číslicí 2us, na f. 217r slovní primus, v další na f. 229r 3us, pak již neuvedeny. Na f. 229-234 a 251-256 číslování první poloviny listů složky dole římskými, resp. arabskými číslicemi, na f. 263-266 číslování čtyř listů uprostřed nahoře římskými číslicemi. Na koncích složek nedůsledně reklamanty.

Dochování

Vnější okraje f. 1, 271 a 272 zašpiněné. Ff. 37, 48, 61, 72-73, 84-85, 157, 168-169, 180 vytržena z vazby, u vytržených (ale i u dalších) listů často otrhány nebo natrženy okraje, f. 73-83 u horního okraje proděravěny. V několika případech z vazby částečně uvolněny i další okrajové listy složek.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 3
Psáno ve třech sloupcích v zrcadle o celkové šířce 10 cm, sloupce vyznačeny svislými čarami perem, vodorovné okraje zrcadla nevyznačeny (výška textu cca 17 cm, psáno 22-32 řádek). První dva sloupce mají každý šířku cca 0,8 cm a byly určeny pro písmenné značení mluvnických kategorií slov ve slovníku, do zbylého sloupce byl psán samotný text. Živá záhlaví mladší rukou, označující u písmen A, B a části D dvěma prvními písmeny počátky slovníkových hesel. Prázdná folia: 82v, 272.

Popis ruky

Ruka A: ff. 1r-142v, gothica cursiva, ruka B: ff. 142v-271v, bastarda-gothica cursiva. V případě ruky B jsou zejména v počátečních pasážích zřejmé rozdíly mezi kaligrafickým a zběžnějším písmem, které se ale postupně v závěru rukopisu více a více stírají, snad jde tedy opravdu o jednoho písaře. Podle kolofónu se na psaní kodexu podíleli Johann Schucz a Marmetus (Marinetus?) Schroter.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Písařské iniciály na začátcích textu a jednotlivých písmen abecedy či úseků jednotlivých písmen o výšce tří až sedmi řádek textu, červené protrhávání majuskul a občasné vyplňování prázdných řádek ornamenty.

Popis vazby

Vazba

Přední deska je dřevěná, potažená silně odřenou kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou - po obvodu desek rámec tvořený dvojicí linek, jednoduché linky spojují rohy rámce a středy protilehlých stran. Žádná z kruhových rohových ani středových pukel nedochována, zapínání na jeden rovněž nedochovaný řemínek. Vpředu i vzadu jedna pergamenová předsádka, tvořená částmi listů o různé šířce. Přední deska s knižním blokem souvisí pouze spodním vazem. Potah hřbetu stržený, zadní deska zcela chybí.

Historie

Vznik

Ne před: 1452; Ne po: 1452
Německo (alemanská jazyková oblast), 1452

Provenience

Na

přední předsádce recto

tužkou signatura pražské lobkowiczké knihovny

456

.

Akvizice

Rukopis byl zakoupen s pražskou lobkowiczkou knihovnou v roce 1928. Na

Umístění: přední předsádce recto (fIr)

současná signatura NK ČR a nynější pomocná signatura Cim K 289.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 8. 10. 2013.

Seznam literatury

Literatura

http://www.handschriftencensus.de/5577 (zde i další literatura)

Literatura

P. Lehmann: Mitteilungen aus Handschriften III (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philol.-hist. Abteilung, Jg. 1931/32, Heft 6), München 1932, s. 23, č. 33

Literatura

Vocabularius Ex quo. Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe. Gemeinsam mit K. Grubmüller hg. von B. Schnell, H.-J. Stahl, E. Auer und R. Pawis, Bd. I. Einleitung (Texte und Textgeschichte 22), Tübingen 1988, zejm. s. 87