ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.1.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: X.A.3

Titul: Sermones de sanctis et de tempore

Místo vzniku: Čechy

Datace: počátek 15. stoletíNe před: 1400; Ne po: 1410

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: Přední přídeští (FS)

Titul: Registrum

Incipit: Sermo dominica prima in adventu Christi 59

Explicit: De sancto Allexio 53

Nejprve jsou v rejstříku zapsána kázání k pohyblivým, poté k pevným svátkům, i když pořadí v samotném rukopisu je opačné.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 1ra-50vb (1r - 50v)

Autor: Peregrinus de Oppolia (partim)

Titul: Sermones de sanctis

Incipit: Vestigia illius secutus est pes meus, viam eius custodivi et non declinavi ab ea Job XXIIIo Job XXIII,11. Dominus vocans Petrum et Andream dixit eis: Venite post me, volens ut venirent post eum non solum gressu sed similitudine

Rubrika: 1vbDe sancto Nicolao

Incipit: Ecce sacerdos magnus ... et inventus est iustus (Eccli XLIV,16). Sancta mater ecclesia frequentans lumina hoc verbum nobis duo exprimit de beato Nicolao, primo dicit eum fuisse magnum, secundo dicit quod in diebus suis, in quibus vixit, placuit deo

Rubrika: 49vb (49v)De sancto Allexio

Incipit: Allexius fuit filius Eufemiani, viri nobilissimi, Rome in aula imperatoris primus fuit, tria milia puerorum asistebant ante eum, qui vestibus regalibus erant induti

Explicit: collocaverunt ipsum corpus in eodem loco mense Iulio die sexta decima, amen

Kázání do f. 40va sledují chronologický sled církevního roku, poté jsou zapsány zázraky (ff. 40vb-44rb (40v - 44r)) a na f. 45ra-50vb (45r - 50v) opět kázání, v této krátké pasáži opět dle chronologie církevního roku (kromě pevných zde i k Seslání Ducha svatého).

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

J. B. Schneyer: Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters IV, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 43, Heft 4, Münster/Westfalen 1972

Kázání k českým světcům:

Obsahová jednotka Č. sub_2

Umístění: 14vb-15va (14v - 15v)

Titul: Sermo de sancto Adalberto

Incipit: Vidi alterum angelum ... et facies eius sicut sol Apok. Apc X,1. In verbis istis tria notare possumus de sancto Adalberto. Primo eius sanctam vitam, cum dicitur Vidi angelum alterum descendentem de celo amictum nube, secundo eius premium sive mercedem, quam recepit a deo

Explicit: et aliis multis miraculis tam in vita quam in morte choruscavit etc.

Obsahová jednotka Č. sub_2

Umístění: 30va-31va (30v - 31v)

Titul: Sermo de sancto Wenceslao

Incipit: Ecce vox sangvinis fratris tui clamat ad me de terra Gn IV,10. Ista verba sunt domini increpantis infelicem Bolesslaum super morte fratris sui beati Wenceslay, quia sicut olym increpaverat Cayn et bene per Cayn signatur Boleslaus impius

Explicit: et corpori eius apposita iuncta fuit carni ac si numquam precisa fuisset. Benedictus deus in sanctis suis etc.

Seznam literatury

Literatura

Z. Uhlíř: Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku, Praha 1996, č. 27, s. 145-147

Obsahová jednotka Č. sub_2

Umístění: 47rb-48ra (47r - 48r)

Titul: De sancto Sigismundo

Incipit: Legitur de sancto Sygismundo, quod ex stirpe regali fuit oriundus, postquam ad etatem virilem pervenisset, ad statum se coniugalem mancipavit et in eodem statu cum coniuge sua honeste vivens filium et filiam prolificavit

Explicit: et quacumque infirmitate sunt gravati, sanati existunt sancto Sygismundo auxiliante, quod adhuc hic idem facere videtur cuilibet petenti. Rogemus.

Obsahová jednotka Č. sub_2

Umístění: 48vb-49vb (48v - 49v)

Titul: Sermo de sancto Procopio

Incipit: Optavi et datus est mihi sensus, invocavi et venit ad me spiritus sapiencie Salomon Sap VII,7. Verba ista apropriantur beato Procopio, de quibus ipse gloriatur dicens Optavi, id est rogavi sensum, id est sapienciam. Non illam sapienciam, que pertinet ad statum huius seculi

Explicit: missi erant nunccii ad eum, ut sanctum Procopium canonizaret qui etc.

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 50 quinquies v (50quinquiesv)

Titul: Otčenáš, Zdráva, Věří v buoh

Incipit: Otče náš, jen si v nebesiech, osvěť sě jmě tvé, přiď královstve tvé

Incipit: Zdráva Maria milosti plná, buoh s tebú, požehnaná ty v ženách i požehnaný plod břicha tvého, amen

Incipit: Věří v buoh, v otcě všemohúcieho, stvořitele nebe i země

Explicit: hřiechóv otpuštěnie, těla vzkřiesenie i život věčný, amen

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 51ra-180vb (51r - 180v)

Titul: Sermones de tempore

Incipit: Hora est etc. Ro. III Rm XIII,11. Quando rex vel princeps aliquis magne dignitatis ad aliquam civitatem est venturus, diversi nunccii premittuntur ipsius regis adventum nuncciantes ad ipsum suscipiendum omnes reverenter se preparent

Rubrika: 51vb (51v)Item alius

Incipit: Ecce rex tuus venit tibi mansvetus et pius Mt XXIo Mt XXI,5. In verbis propositis spiritualiter tria ostenduntur, per que rex digne recipi iudicatur. Primum est dignitas quantum ad venientem, secundum utilitas quantum ad ipsum adventum

Rubrika: 180ra (180r)Dominica XXIa

Incipit: Erat quidam regulus cuius filius infirmabatur etc. Johannis IIIIo J IV,46. In evangelio isto notantur tria. Primo, quid per hunc regulum nobis significetur, secundo quis sit filius eius infirmus, tercio qualiter sit sanatus

Explicit: si non occurreris, morietur eternaliter, dicamus cum Augustino ///

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

181 (recte 189) ff., f. 20 a 50 quinquies.

Rozměry

Výška: 28,5 cm

Šířka: 21,5 cm

Za f. 60 vložen lístek o rozměrech 1,5 x 7 cm s třemi řádkami latinského textu psaného rukou 15. století. Za f. 115 vložen lístek o rozměrech 2 x 9 cm s latinskými texty psanými několika rukama 15. století.

Foliace

Foliace tužkou, rukou asi 19. století, kromě toho v horním záhlaví foliace soudobá, která zahrnuje i prázdné listy a je použita (jako značení apertur) k odkazům v rejstříku na předním přídeští.

Kolace

Skladba: 4. VI (f. 44) + V (f. 50 quinquies) + 10. VI (f. 170) + (VI-2, f. 180). Za f. 180 scházejí dva listy ve složce, malý zbytek jednoho z nich byl digitalizován jako f. 181. Podle rozsahu značení apertur v rejstříku byla na konci vytržena ještě jedna celá složka nejasného rozsahu. Dvě řady kustodů rubrikou římskými číslicemi na začátcích složek uprostřed dole, první v části de sanctis (do f. 50 quinquies), druhá poté v části de tempore.

Dochování

F. 21 na spodním okraji roztrženo.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 2
Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle cca 22 x 16,5 cm, 43-57 řádek na stránce. Okraje zrcadla a sloupců vyznačeny perem. Prázdná folia: 20 bis-20 quinquies, 44v, 50 bis r-50 quinquies r.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Na začátcích jednotlivých kázání písařské iniciálky o výšce nejčastěji tří řádek textu (na začátku rukopisu iniciálky červeno-modré), rubrikace, červené vyznačování odstavců a protrhávání majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží, původně snad zdobenou slepotiskovou výzdobou (po obvodu desek rámec tvořený dvojicí linek). Potah desek poškrábaný, případná výzdoba otřelá. Žádná z rohových ani středových pukel nedochována, chybí i oba řemínky zapínané na trny v přední desce.

Historie

Vznik

Ne před: 1400; Ne po: 1410
Čechy, počátek 15. století

Provenience

Na

přední desce

dva štítky, na jednom titul

Sermones de tempore et sanctis

, na druhém signatura

O 84

(jde o signaturu

koleje Národa českého pražské univerzity

). Na

předním přídeští

vlastnický záznam mistra

Křišťana z PrachaticMagistri Cristanni

. Na spodní ořízce rukou 15. století neúplně zřetelná signatura (?)

C 118

. Na

zadním přídeští

nejasná poznámka

de Paštik

(?). Na zabíleném

hřbetě

starší klementinská signatura

Y.I.3 n. 3

, která se opakuje na

předním přídeští

na štítku s obsahem rukopisu rukou asi konce 18. století.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítek s částí současné signatury (A.3.). Úplná současná signatura razítkem na štítku na

Umístění: předním přídeští (FS)

, kde je také škrtnutá starší klementinská signatura III.D.20.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 20. 6. 2013.

Seznam literatury

Literatura

J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus II, Pragae 1906, č. 1806, s. 32

Literatura

F. Šmahel: Knihovní katalogy koleje Národa českého a koleje Rečkovy, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2, 1961, s. 59-88