ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:11.9.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní archiv, knihovna

Kolekce: Fond Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech (zkratka fondu Knih.Vald.)

Signatura: Knih.Vald. A 29

Titul: Everhard Wassenbergh: Duytsche Florus

Místo vzniku: Nizozemí, Amsterdam

Datace: 1647Ne před: 1647; Ne po: 1647

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: IX-XVIII, 1-539 (fIX - 539)

Autor: Everhard Wassenbergh

Titul: Duytsche Florus

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: , printer

Jméno: Nicolaes van Ravesteyn

Jazyk textu: nizozemsky

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: IX (fIX)

Rubrika: Everhard Wassenberghs Duytsche Florus oft begrijp der Duytsche Oorlogen vanden iaere 1517 tot in't 1647 iaer

Kolofon: Amstelredam, gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn, op s. Anthonis Marckt 1647

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: XI (fXI)

Titul: Titulní list

Rubrika: E. Wassenberghs Duytsche Florus, begrypende de Duytsche Oorlogen, met den aenvangh van het 1517 jaer. Uyt het latijn vertaelt, en tot de teghenwoordighe tijdt in't 1647 jaer toe uyt-gebreyt. Mitsgaders verciert met de afbeeldingen der voornaemste personagien, seer konstigh na't leven in koper ghesneden.

Kolofon: t'Aemstelredam, ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn, op s. Anthonis Marckt, 1647

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: XV-XVII (fXV - fXVII)

Titul: Dedikace

Věnování Cecílii Renatě Rakouské, dceři Ferdinanda II. a manželce Vladislava IV. Vasy. Na p. XIII (fXIII) její portrét.

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: XVIII (fXVIII)

Titul: Obsah

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 1-516 (1 - 516)

Titul: Text

Obsahová jednotka Č. 1.6

Umístění: 517-538 (517 - 538)

Titul: Rejstřík

Obsahová jednotka Č. 1.7

Umístění: 539

Titul: Seznam mědirytin

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

XVIII + 540 (recte 592) + VIII pp., pp. 8, 10, 22, 24, 34, 38, 56, 110, 112, 154, 156, 162, 188, 210, 216, 246, 256, 260, 264, 304, 314, 434, 508 ter, p. 259 septies (s výjimkou nečíslovaných listů za p. 259 vevázané mědirytiny).

Rozměry

Výška: 15,5 cm

Šířka: 10 cm

Foliace

Na p. 1-516 tištěná paginace.

Popis výzdoby

Na p. IX (fIX) alegorická mědirytina. Dále vevázány mědirytiny panovníků a vojevůdců, označené číslem stránky, za niž náleží. V tisku iniciály a ozdůbky.

Přípisky

Na p.

Umístění: III (fIII)

rukopisné poznámky, rukou je doplněn i seznam mědirytin na p.

Umístění: 539

.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené pergamenem. V horní části hřbetu (SP) rukopisné poněkud otřelé uvedení autora a názvu díla.

Historie

Vznik

Ne před: 1647; Ne po: 1647
Nizozemí, Amsterdam, 1647

Provenience

Na

předním přídeští

razítko s textem

Schlossbibliothek II Hirschberg i. B.

Na p.

VII

perem číslo

848

.

Akvizice

Umístění: Hřbet (SP)

přelepen štítkem se současnou signaturou, která se opakuje i na

Umístění: předním přídeští (FS)

společně se záznamem I 28 (str. 2).

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 30. 7. 2014.