ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Jindřichův Hradec

Knihovna: Muzeum Jindřichohradecka

Signatura: JK 0983

Titul: Martin von Cochem: Zlatý nebeský klíč

Místo vzniku: Čechy, Jindřichův Hradec

Datace: 1775?Ne před: 1775

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: IV-XX, 1-838, I-IX (fIV - bIX)

Autor: Martin von Cochem

Titul: Zlatý nebeský klíč

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: , printer

Jméno: Hynek (Ignác) Vojtěch Hilgartner

Na p. VII (fVII) tabulka pohyblivých svátků na roky 1775-1790, na pp. IX-XX (fIX - fXX) kalendář. Na pp. I-IX (bI - bIX)Rejistřík modliteb, které se v této knize Nebeklíč nazvané vynacházejí.

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Knihopis, č. 5305

Obsahová jednotka Č. sub_1

Umístění: V (fV)

Titul: Titulní list

Rubrika: Zlatý nebeský klíč neb vroucné katolické modlitby na šestnáct dílů rozvržené, ranní a večerní, při mši a nešporní, zpovědlní a k přijímání modlitby, jako také modlitby k nejsvětější svátosti oltářní a k Trojici svaté, ku Kristu Pánu a jeho umučení, k matce Boží Marii Panně a jiným svatým, na všecky vejroční slavnosti a jiné obzvláštní dni, v obecních a vlastních potřebách a důležitostech, za světské a duchovní panny, za těhotné a kající ženy, za nemocné a umírající osoby, a naposledy za dušičky očistcové se obsahují. A to k obzvláštnímu užívání a potěšení pobožného ženského pohlaví od jednoho kněze řádu kapucínského v německým jazyku složené, od jiného téhož řádu v češtinu uvedené.

Kolofon: Nyní pak s obzvláštním povolením a dobrořečením c. k. censury co nejbedlivěji opravené a vytištěné. V Jindřicho-Hradci, u Ignacia Vojtěcha Hilgartnera.

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

XX + 838 (recte 868) + XII pp., p. 14, 46, 80, 110, 194, 268, 368, 396, 416, 426, 454, 474, 570, 768, 806 ter (vevázané mědirytové přílohy)

Rozměry

Výška: 18 cm

Šířka: 11 cm

Foliace

Na pp. 1-838 tištěná paginace. Moderní foliace tužkou.

Kolace

Signatury: )(8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Eee8 (listy s mědirytinami v příslušných složkách navíc).

Dochování

Okraje některých listů doplňovány papírem. Pp. 227-230 uvolněny z vazby - jde o dvojlist složky, která má tak zčásti nesprávné pořadí listů.

Popis rozvržení

Živá záhlaví.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Úvodní složka tištěna červeně a černě, ozdobné linky, vlys, mědirytinový frontispis a přílohy (pp.

Umístění: 14 bis (14bis)

,

Umístění: 46 ter (46ter)

,

Umístění: 80 bis (80bis)

,

Umístění: 110 bis (110bis)

,

Umístění: 194 ter (194ter)

,

Umístění: 268 bis (268bis)

,

Umístění: 368 bis (368bis)

,

Umístění: 396 bis (396bis)

,

Umístění: 416 ter (416ter)

,

Umístění: 426 ter (426ter)

,

Umístění: 454 ter (454ter)

,

Umístění: 474 ter (474ter)

,

Umístění: 570 bis (570bis)

,

Umístění: 768 ter (768ter)

,

Umístění: 806 bis (806bis)

) signovány Marzy sc. Iglaviae.

Popis vazby

Vazba

Prkénkové desky potažené kůží, zčásti aplikován původní potah. Obě desky zdobeny zlaceným rámcem doplněným ornamentem s rostlinnými motivy, rovněž jednotlivá pole hřbetu zdobena zlacením. Přídeští vylepena barevným papírem, který tvoří i vnější stranu předsádek.

Historie

Vznik

Ne před: 1775
Čechy, Jindřichův Hradec, 1775?

Provenience

Na

titulním listu

tužkou nejasný záznam a perem číslo

1276

, v němž je za prvními dvěma číslicemi vepsáno menším písmem

85

(?). Na p.

XI

vlastnické záznamy

Tato kniha jest koupena roku 1781, patří

zde vyškrabané křestní jméno

Kasalový.Tato kniha náleží Rozině Kasalový anno 1783

.

Akvizice

Na p.

Umístění: III (fIII)

starší signatura C c 98 č. inv., současná signatura a fialový otisk razítka s textem Knihovna okresního muzea Jindřichův Hradec.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 15. 8. 2014.

Historie opatrování

Tisk restaurován v roce 2011.