ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Jindřichův Hradec

Knihovna: Muzeum Jindřichohradecka

Signatura: JK 0838

Titul: Jakub Felix Jan Pacher: Oslava marchionatus Moraviae

Místo vzniku: Čechy, Jindřichův Hradec

Datace: 1740Ne před: 1740; Ne po: 1740

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-114 ter, I-LXXVIII (1 - bLXXVIII)

Autor: Jakub Felix Jan Pacher

Titul: Oslava marchionatus Moraviae

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: , printer

Jméno: František Petr Hilgartner

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. sub_1

Umístění: 1-2 (1 - 2)

Titul: Titul

Rubrika: Oslava marchionatus Moraviae flumen in tot rivos, quot anno dies se uberrime diffundens, atque foederato fluctu aquis Sarcandrinis reverenter illabens sive alma congregatio Magno Mezriczii ad Oslavam sub terno sanctissimo nomine Jesus, Maria, Anna anno 1720 gloriosae mortis venerabilis servi dei Joannis Sarcandri, sanctissimorum horum nominum cultoris maximi jubilaeo erecta ab Innocentio XIII. pontifice maximo confirmata gratiisque ecclesiae specialibus dotata anno vero 1727. Cum sole per anni circulum ter centies, ter vicies et quinquies redoriente in totidem confoederatis capitibus redoriens incremento venerationis venerabilis Joannis Sarcandri, ex asse dicata et consecrata nec non a reverendissimo ac venerabili episcopali officio Olomucensi approbata.

Kolofon: Cum permissu superiorum. Reimpressa Novae-Domi, typis Francisci Petri Hilgartner.

Na p. I-LXXV (bI - bLXXV)Catalogus almae confoederationis alphabetis reimpressus, atque neo-dominis dominis confoederatis vicissim completus 1740. Ad calendarium sacerdotale Petrinum sanctorum, beatorum, venerabilium, honorabilis cleri saecularis appositus. Cuius pia sorte, pro felici morte, obligabitur confoederatus. Eadem die sacrum celebrare, vel celebrari curare qua die e regione calendarii Petrini est positus.

Fyzický popis

Kodex, kniha, starý tisk.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

IV + 114 (recte 132) + LXXX pp., p. 2, 4, 18, 20, 42, 64, 92, 96, 114 ter (vevázané mědirytiny)

Rozměry

Výška: 16 cm

Šířka: 10 cm

Foliace

V tisku na pp. 5-114 tištěná paginace.

Kolace

Signatury: A-H8, I-Q4.

Dochování

Některé listy poněkud poškozeny vlhkostí.

Popis výzdoby

Do rukopisu vevázáno 10 mědirytin (pp. III (fIII), 2 bis (2bis), 4 bis (4bis), 18 bis (18bis), 20 bis (20bis), 42 ter (42ter), 64 bis (64bis), 92 ter (92ter), 96 bis (96bis), 114 bis (114bis)), převážně s výjevy ze života Jana Sarkandra, obvykle s chronogramem 1727. Rytina na p. 2 bis (2bis) označena Joan. Freindt sculpsit Olomucii, u ostatních uveden rytec Antonín Birkhard (Anton Birkhart, Birckhart sculpsit), někdy s označením Pragae, na p. III (fIII) navíc ještě autor předlohy A. Töpp. (?) delineavit. Tisk zdoben vlysy, ozdůbkami, linkami.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené kůží, obě desky zdobeny po obvodu rámcem tvořeným tlačenou linkou. Vnější horní roh přední desky poškozený. Vpředu i vzadu jedna předsádka.

Historie

Vznik

Ne před: 1740; Ne po: 1740
Čechy, Jindřichův Hradec, 1740. Rok 1740 uveden v povolení k tisku na p.

Umístění: LXXVII (bLXXVII)

a v chronogramu na p.

Umístění: LXXVIII (bLXXVIII)

.

Provenience

Na

titulním listu (p. III)

rukopisný vlastnický záznam

kláštera františkánů v Jindřichově HradciPro bibliotheca Novodomensi PP. Franciscanorum ad s. Catharinam v. m. inscriptus 1809

a fialový otisk kruhového razítka s majuskulním textem

Conventus fratrum minorum ad s. Catharinam v. m. Novaedomi

.

Akvizice

Na

Umístění: přední desce (FC)

papírový štítek s číslem 1404, které je škrtnuto, místo něj zapsáno snad 1444. Na p.

Umístění: I (fI)

současná signatura a fialový otisk razítka s textem Knihovna okresního muzea Jindřichův Hradec, otisk téhož razítka i na p.

Umístění: 111

a

Umístění: zadní předsádce recto (bLXXIX)

. Současná signatura i na p.

Umístění: 2

.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 14. 8. 2014.