ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Jindřichův Hradec

Knihovna: Muzeum Jindřichohradecka

Signatura: RK 089

Titul: Modlitební kniha

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1780Ne před: 1780; Ne po: 1780

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: VII-VIII, 1-218 (fVII - 218)

Titul: Modlitební kniha

Modlitební kniha, pravděpodobně opis některého z vydání tisku Pět červených korálův ... k nimžto některé přidané jsou modlitby svaté Gertrudy svaté Mechtildy (srov. Knihopis, č. 7084-7100). Vlastní text na pp. 1-200 (1 - 200), na pp. 201-206 (201 - 206)Rejistřík všech modliteb v této knížce se vynacházejících, na pp. 207-218 (207 - 218)Kalendář východu a západu Slunce a dlouhosti dne.

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. sub_1

Umístění: VII (fVII)

Rubrika: Modlitby dvouch svatých sester Getrudy a Mechtyldy, klášterních pannen, v níž se vynacházejí mocné modlitby, které Kristus Pán zjeviti a mnohými milostmi obařiti (sic, pro: obdařiti) ráčil. Totiž modlitby ranní, večerní, při mši svatej, svatej zpovědi, s některými letaniemi a jinejma pěknejma pobožnostmi ozdobené a okrášlené.

Kolofon: Vypsána jest v roce 1780

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

VIII + 218 (recte 220) + IV pp., p. 154 quinquies, p. 155 a 197 chybí (vše omyly v paginaci, po p. 154 následuje číslování znovu od p. 151 s chybějící p. 155)

Rozměry

Výška: 21,5 cm

Šířka: 17,5 cm

Foliace

Rukopisná paginace, doplněné číslování tužkou na začátku a od p. 201 nezahrnuje jednu předsádku vpředu a dvě vzadu.

Popis rozvržení

Pp. IV-VI, VIII prázdné. Živá záhlaví.

Popis ruky

Jeden písař, nadpisy a začátky modliteb kaligraficky.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rámeček z dvojlinky, v rozích a uprostřed doplněn zlacenými rostlinnými ornamenty nadpisy vstupních oddílů v ozdobných rámcích z perokresebných kartuší, ornamentů a stylizovaných zlacených ozdob. Stejně provedeny i iniciály IHS na p.

Umístění: 200

a MRA na p.

Umístění: 206

.

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené kůží, zdobenou po obvodu zlaceným vlysem s rostlinnými a ornamentálními motivy. Na přední desce tlačené zlacené iniciály I.B.W. Hřbet o šesti vazech, jednotlivá pole rovněž zdobena tlačenými zlacenými rostlinnými motivy.

Historie

Vznik

Ne před: 1780; Ne po: 1780
Čechy, 1780

Provenience

Na p.

III

rukopisný záznam

Z pozůstalosti chovanky chudobince Jany Kaisrové, zemřelé r. 1922

, stejný text také na vloženém listu. Do rukopisu dále vložen dopis s textem

Pane řediteli, předávám pro zdejší museum tři knihy, z nichž dvě (Legenden-Sammlung a psaná modlit. kniha) dodal p. Jan Muk, průmyslník, třetí (Handwörtebuch) podepsaný. J. Hradec. 28. III. 1923. V plné úctě T. Vl. Sládek.

Akvizice

Do rukopisu vložen štítek s jeho starší signaturou R 88. Na

Umístění: předním přídeští (FS)

razítko s textem Muzeum Jindřichohradecka a rukou doplněnou současnou signaturou. Na p.

Umístění: VII (fVII)

červený otisk oválného razítka s majuskulním textem Městské museum v Jindřichově Hradci s rukou doplněnou signaturou R 88.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 15. 8. 2014.

Historie opatrování

Rukopis restaurován v roce 2012.

Seznam literatury

Literatura

Jaromír Linda, Alexandr Stich, Alena Fidlerová, Martina Šulcová a kol.: Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/2, Praha 2003, s. 768