ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Jindřichův Hradec

Knihovna: Muzeum Jindřichohradecka

Signatura: RK 533

Titul: Graduale latinum

Místo vzniku: Čechy

Datace: počátek 16. století + doplňky 16. a 17. stoletíNe před: 1500; Ne po: 1700

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 2r-155v (2r - 155v)

Titul: Graduale latinum

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 2r

Titul: Sanctus paschale, Agnus Dei

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2v-3v (2v - 3v)

Titul: De sancto Floriano et sancta Anna

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3v-6r (3v - 6r)

Titul: Kyriale (pars)

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 6v-11r (6v - 11r)

Titul: Officium dominicae Palmarum

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 13r-34r (13r - 34r)

Titul: Ordinarium missae

13r-23v (13r - 23v) Kyrie a Gloria, 24r-30v (24r - 30v) Sanctus a Agnus, 31r-34r (31r - 34r) Credo.

Obsahová jednotka Č. 1.6

Umístění: 34v-36r (34v - 36r)

Titul: Commune sanctorum, de uno martyre

Obsahová jednotka Č. 1.7

Umístění: 37r-73v (37r - 73v)

Titul: Proprium de sanctis

Od sv. Ondřeje po Nalezení sv. Kříže.

Obsahová jednotka Č. 1.8

Umístění: 74r-89r (74r - 89r)

Titul: Proprium de tempore

Oficium velikonoční, Nanebevstoupení Páně, Ducha svatého a Těla Páně.

Obsahová jednotka Č. 1.9

Umístění: 89v-128r (89v - 128r)

Titul: Proprium de sanctis, continuatio

Od sv. Petra po sv. Kateřinu, na f. 114v-117v (114v - 117v) oficium sv. Václava.

Obsahová jednotka Č. 1.10

Umístění: 128v-131r (128v - 131r)

Titul: In dedicatione ecclesiae

Obsahová jednotka Č. 1.11

Umístění: 131r-133v (131r - 133v)

Titul: Officium pro defunctis

Obsahová jednotka Č. 1.12

Umístění: 133v-139r (133v - 139r)

Titul: Prosae de sancta Maria

Obsahová jednotka Č. 1.13

Umístění: 139v-142v (139v - 142v)

Titul: De sancta Trinitate

Obsahová jednotka Č. 1.14

Umístění: 143r-145r (143r - 145r)

Titul: Commune sanctorum, de martyribus

Obsahová jednotka Č. 1.15

Umístění: 145v

Titul: Additamentum officii defunctorum

Obsahová jednotka Č. 1.16

Umístění: 146r-153r (146r - 153r)

Titul: Cantiones

Obsahová jednotka Č. 1.17

Umístění: 153v-155v (153v - 155v)

Titul: Additamenta varia

153v ofertorium Posuisti domine in capite eius, 153v-154r (153v - 154r) communio Magna est gloria eius, 154rVidi aquam egredientem de templo, 154v-155r (154v - 155r)Asperges me domine, 155vRex regum dives in omnes nos salva a Kyrie k oficiu za zemřelé. Na zadním přídeští (BS) rejstřk Kyrie a Sanctus k jednotlivým svátkům.

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

155 (recte 149) ff., chybí f. 1, 8, 10, 12, 77, 136

Rozměry

Výška: 30 cm

Šířka: 22 cm

Foliace

Novověká rukopisná foliace, chybějící listy byly po jejím provedení ztraceny. Na ff. 37r-142v značeno (s výjimkou prvního listu na straně verso) soudobou foliací složenou z písmene abecedy a římské číslice, obvykle I-XX, poslední F V, na f. 143v ještě doplněno mladší rukou F VI.

Dochování

Listy poškozeny potrháním, otrháním okrajů (zčásti vyspravováno přelepy) a zašpiněním. F. 2 vytrženo z vazby, části listů vydroleny.

Hudební notace

Rhombická notace ve čtyřlinkové notové osnově, na listu obvykle sedm notových osnov.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rubrikace, jednoduché iniciálky červené a modré, výjimečně dvojbarevné, občasné červené protrhávání majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží, zčásti potrhanou. Na obou deskách vymezen obvodový rámec, zdobený kolky s rostlinnými motivy, ze středního pole na přední desce vyčleněny nahoře a dole dva vodorovné pruhy, zdobené kolky s lilií a jelenem (?), střední pole členěno ondřejským křížem a routou z trojlinek, vzniklá pole zdobena dvěma typy kolků s rostlinnými motivy. Na zadní desce střední pole členěno diagonálně se protínajícími trojlinkami, vzniklá pole zdobena kolky s růží a jelenem. Na obou deskách kování zdobená ornamenty s rostlinnými motivy a prosekáváním, středová ve tvaru nakoso postaveného čtverce, rohová kosodélníková, všechna s plochými, zčásti nedochovanými puklami. Hřbet později potažen znovu kůží zdobenou linkami a drobnými ornamenty. Zapínání dvěma koženými řemínky s háčkovými sponami, kování zdobena rostlinnými motivy, u spodního řemínku nedochováno.

Historie

Vznik

Ne před: 1500; Ne po: 1700
Čechy. B. Graham datuje vznik rukopisu na základě filigránů do počátku 16. století, snad do let 1505-1506, v průběhu 16. a 17. století do něj byly dopisovány další části (2r-11r, 34v-36r, 143r-145v, 153v-155v).

Provenience

Další datované zápisy se v rukopisu objevují na

předním přídeští

(o opravě graduálu, kterou provedl v roce

1656Ambrosius Mezymostis (?) Jelínek

), f.

6r

(

Georgius Blatnensis Tunk (Turek?) anno 1568

,

Joan. S. N. 1623, 23. April

),

9r

(

J. P. F. 1568

),

13r

(

Valentinus Heneberger Richnoviensis (?) germanicus concionator ibidem anno 1570

),

58v

(rudkou letopočet

1528

a další nejasný zápis),

145r

(

Nicolaus Dambrovský chorum regebat anno domini 1570

) a

zadním přídeští

(zápis také datovaný 23. dubna 1623, nejspíše od stejné osoby jako na f. 6r), na f.

145v

jméno

Lucas Jensch

, na f.

153vPožárek z Horažďovic

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

papírový štítek se signaturou, titulem a letopočtem C d 1 Gradual 1570 a další, menší štítek s nezřetelným textem. Na

Umístění: předním přídeští (FS)

signatura C' d 1, škrtnutá starší signatura S 2466, současná signatura, červenou tužkou záznam č. 249 a fialový otisk razítka s majuskulním textem Knihovna okresního muzea Jindřichův Hradec. Na f.

Umístění: 1r

otisk oválného razítka s majuskulním textem Městské museum v Jindřichově Hradci s rukou doplněnou signaturou R 2. Rukopis do muzea v Jindřichově Hradci věnoval v roce

Datum: 1882

(

Literatura

K založení městského musea. Ohlas od Nežárky, 12, 1882, č. 47, s. 416
).

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 18. 8. 2014.

Seznam literatury

Literatura

Barry F. H. Graham: Methods for the Dating of Manuscript Graduals, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 18, 2006, s. 9-17

Literatura

Jaromír Linda, Alexandr Stich, Alena Fidlerová, Martina Šulcová a kol.: Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/2, Praha 2003, s. 755

Literatura

Štěpánka Běhalová: Rukopis jindřichohradeckého muzea na putovní výstavě "V knihách zapsáno". Jindřichohradecký vlastivědný sborník 15, 2003, s. 121-123

Literatura

Marie Tošnerová (redaktor svazku): Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice (Průvodce po rukopisných fondech v České republice, díl III) Praha 2001, s. 71