ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: VIII.E.2

Titul: Macer Floridus (Odo Magdunensis): De viribus herbarum cum commentario marginali et interlineari et registris

Místo vzniku: Čechy

Datace: konec 14. století, asi poslední desetiletíNe před: 1385; Ne po: 1400

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: Ir-Iv (fIr - fIv)

Titul: Notae de iudice et de die iudicii

Rubrika: Iudex et iudicium

Incipit: Iudex Christus in die iudicii non solum secundum potestatem divinam, sed et in forma humana iudicabit

Incipit: Iv (fIv)Iudex debet esse iustus in iudicio et servare se ab iniusticia, unde Leviticus 19 dicit iudicibus Non facies quod iniquum est Lv XIX,15

Incipit: Item in omni iudicio debent esse quatuor persone, scilicet iudex ellectus, accusator ydoneus, defensor congruus et testis legittimus

Incipit: Quidam doctor Parisiensis tractatu de viciis et virtutibus rubrica (?) de avaricia advocatorum sic ait: Mortem inquit acquirunt eternam in officio suo

Explicit: in magna sui parte ab ecclesia excludi etc. Aha buriste (?) etc.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 1r-41rb (1r - 41r)

Autor: Macer Floridus (Odo Magdunensis)

Titul: De viribus herbarum cum commentario marginali et interlineari et registris

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2.1

Umístění: 1r-38v (1r - 38v)

Autor: Macer Floridus (Odo Magdunensis)

Titul: De viribus herbarum

Incipit: Herbarum quasdam dicturus carmine macer herbarum matrem dedit arthemesia nomen

Incipit: Arthemesis grece quod dicitur indeque nomen herba tenet quia sic inventrix dicitur eius

Rubrika: 1vBalssan

Incipit: Vim calidam siccamque gradu fert menta secundo illius potu vis digestiva vocatur

Explicit: fit cathaplasma valens membris que leserit ignis

Posledním článkem je de thure, text je kratší, než bývá obvyklé.

Seznam literatury

Literatura

L. Thorndike, P. Kibre: Catalogue of Incipits of Medieval Scientific writings in Latin, London 1963, sl. 610

Literatura

H. Walther: Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum (Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen), Göttingen 1959, č. 7711

Obsahová jednotka Č. 2.2

Umístění: 1r-37r (1r - 37r)

Titul: Commentarius super De viribus herbarum

Incipit: Pellit. Nota abortivum quod non recto modo vel debito

Incipit: 37rNota costum herba est valens contra dolorem costarum

Explicit: suave odoriferum et rotundum

In margine dále české názvy rostlin a krátká, obvykle jednoslovná určení částí těla, nemocí nebo orgánů, k nimž se text a léčebné účinky rostlin vztahují.

Seznam literatury

Literatura

P. Spunar: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans, tomus I, Studia Copernicana 25, Wratislaviae etc. 1985, č. 372, s. 137

Obsahová jednotka Č. 2.3

Umístění: 39ra-40rb (39r - 40r)

Rubrika: Incipit registrum vocabulorum Macri

Incipit: Abortivum 1. Adeps 1.

Explicit: Zodar 23

Obsahová jednotka Č. 2.4

Umístění: 40va-41rb (40v - 41r)

Rubrika: Incipit reystrum nominum herbarum Macri

Incipit: Arthemesia 1. Atriplex 3.

Explicit: Zodar 23

K části pojmů rejstříku o málo mladší rukou doplněny české překlady.

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 41v

Titul: De spiritu sancto et sacramentis

Incipit: Sicut colligitur ex scriptura, quod ter spiritus sanctus fuit datus discipulis. Primo ante passionem Christi ad operandum miracula et eicienda demonia ut patet Actuum Xo

Explicit: dedit spiritum sanctum apostolis et dixit eis Joh. XXo Accipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis J XX,22-23

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 42ra-42va (42r - 42v)

Titul: Registrum festivitatum

Seznam převážně pevných církevních svátků nebo světců, řazený podle chronologie církevního roku, uvedení světci jsou převážně poměrně atypičtí a málo uctívaní.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 5

Umístění: 42v

Incipit: Panis octo modis sumitur in scripturis. Primo pro pane corporali, de quo Ysa. 50 Frange esurienti panem tuum Is LVIII,7

Explicit: iste panis glorie saciabit homines plene dicente psalmo Saciabor cum apparuit gloria tua Ps XVI,15

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

I + 42 ff.

Rozměry

Výška: 21,5 cm

Šířka: 15 cm

Foliace

Do f. 38 soudobá foliace, zbytek doplněn v 19. století tužkou.

Kolace

Skladba: (VI+1, f. I, 12) + IX (f. 30) + (VI-1, f. 41) + 1 (f. 42). F. I tvoří obal první složky rukopisu. Jeden list chybí za f. 41, na konci rukopisu bylo listů vytrženo větší množství.

Dochování

Listy na začátku rukopisu na okraji protrženy, patrně kováním řemínku a spony. Horní okraje listů poškozeny působením vlhkosti.

Popis rozvržení

Psáno v jednom sloupci 17 x 8 cm, 26-29 řádek na stránce, na širším vnějším okraji byl vymezen sloupec o šířce 3 cm, do něhož byl doplňován komentář. Okraje zrcadla vyznačeny perem. Rejstříky na f. 39r-41r psány ve dvou sloupcích, ostatní texty zrcadlo nerespektují, na prvním a posledním listu rukopisu ani není vyznačeno.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rubrikace, písařské iniciály o výšce jednoho nebo dvou řádek textu, červené protrhávání počátečních písmen veršů a in margine pojmů, k nimž je připojen výklad.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží, bez výzdoby. Původně na obou deskách po čtyřech kruhových rohových puklách, žádná z nich dnes nedochována, zapínání na jeden nyní rovněž nedochovaný řemínek.

Historie

Vznik

Ne před: 1385; Ne po: 1400
Čechy, konec 14. století, asi poslední desetiletí

Provenience

Na

přední desce

několik málo zřetelných zápisů rukama 14.-15. století, ve dvou lze odhnadnout titul (nebo jeho část)

Macer

. Na zabíleném

hřbetě

poškozená starší klementinská signatura

Y.III.1 n. 32

, která se opakuje na štítku s obsahem rukopisu rukou konce 18. století na

předním přídeští

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítek s částí současné signatury (E.2), úplná současná signatura dvakrát na

Umístění: předním přídeští (FS)

(jednou razítkem na štítku, podruhé opravovaná ze starší klementinské signatury VIII.F.15).

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 25. 6. 2014.

Seznam literatury

Literatura

J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus I, Pragae 1905, č. 1527, s. 561