ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: VII.D.1

Titul: Bertholdus de Ratisbona: Sermones (Rusticanus) de sanctis

Místo vzniku: Čechy

Datace: druhá polovina 14. stoletíNe před: 1350; Ne po: 1400

Obsah

Umístění: 1ra-290vb (1r - 290v)

Autor: Bertholdus de Ratisbona

Titul: Sermones (Rusticanus) de sanctis

Rubrika: Misericordie domini. Incipiunt sermones, qui dicuntur Rusticani de sanctis per circulum anni, quorum primus est de angelis. In quo tractatur de nominibus officiorum angelorum et quomodo per hec nomina angeli nos vivere doceant in ecclesia.

Incipit: Factum est prelium magnum in celo et cetera Apc XII,7. Habet deus duplicem sibi familiam omnino dilectam, videlicet angelorum in celis, hominum in terris. Prima astitit deo tota mente cum deiceret draconem et angelos eius de celis

Rubrika: 4rb (4r)In festo angelorum de triplici ierarchia angelorum in celo et de triplici ierarchia fidelium ecclesia sancta. Hystoria de scala Jacob.

Incipit: Significavit deus que oportet ... servo suo Johanni qui etc. Apc I,1. Angeli sancti non solum nos custodiunt et pro nobis interpellant, sed eciam docent, quomodo ipsorum societatem attingere possimus. Docent autem nos diversimode et nominibus officiorum suorum et disposicione ierarchiarum suarum

Rubrika: 288rb (288r)Quod quilibet fidelis debet in vita sua habere quadraturam regulacionem iuxta quatuor, que Christus habuit in vita sua

Incipit: In quo omnis edificacio ... sanctum in domino etc. Eph. II g. Eph II,21. Beatus Bartholomeus edificavit templum sanctum domino et in se et in aliis. In se enim erat quasi lapis quadratus, qui sex habet latera

Explicit: et ideo Christus nobis in exemplum silencii et custodie lingue ///

Na několika místech narušen chronologický sled kázání, na což někdy upozorňují marginální poznámky a odkazy. Na f. 1r poznámka o neúplném dochování rukopisu Finis excissus 1604 anno lustratum.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

J. B. Schneyer: Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters I, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 43, Heft 1, Münster/Westfalen 1969, s. 478sqq, č. 62sqq., poslední kázání v rukopisu je č. 177, s. 486, rukopis uveden v soupisu na s. 493

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen, f. I-II papír.

Rozsah

II + 291 ff.

Rozměry

Výška: 29 cm

Šířka: 20,5 cm

Foliace

Foliace soudobá, v horních vnějších rozích listů, a moderní tužkou.

Kolace

Skladba: 29. V (f. 290) + 1 (f. 291). Kustody římskými číslicemi na koncích složek uprostřed dole.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 2
Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 20 x 13 cm, 33 řádek na stránce. Okraje zrcadla, sloupců a linkování připraveny perem. Živá záhlaví uvádějí pořadové číslo a téma kázání. Prázdná folia: 291v.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rubrikace, písařské iniciály o výšce dvou až tří řádek textu červené a modré, výjimečně na začátku dvojbarevná, červené protrhávání majuskul a červené nebo modré vyznačování odstavců.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží, bez výzdoby. Na obou deskách otisky středových a rohových kování, středová snad ve tvaru květu, rohová snad ve tvaru části květu, se středním trojlistovým výběžkem. Zapínání dvěma nedochovanými řemínky s dírkovými sponami na chybějící trny v přední desce. Potah poněkud potrhaný.

Přívazky

Jako f. I-II do rukopisu vevázán jeho badatelský list. Za f. 290 vložen papírový lístek, na němž je rukou 20. století dopsán závěr posledního kázání.

Historie

Vznik

Ne před: 1350; Ne po: 1400
Čechy, druhá polovina 14. století

Provenience

Na

přední desce

na štítku signatura 14.-15. století

B.VI

a stopy po dalším nedochovaném štítku. V horní části

hřbetu

papírový štítek s novověkým titulem

Sermones Rusticani de sanctis

. Na

předním přídeští

rukou 15. století titul

In isto volumine continentur sermones Rusticani de sanctis per circulum anni

a exlibris

Petra Voka z Rožmberka

z roku

1609

. Na f.

1r

dva novověké vlastnické záznamy

augustiniánského kláštera v Třeboni

:

Monast. Třeboň

a

Ggg 15. Ex bibl. Can. Reg. s. Aug. Trebonae 1718

. Na f.

291r

rubrikou záznam o pořízení rukopisu

Liber monasterii domus sancti Egidii canonicorum regularium in Vitignaw alias in Trzebon comparatus per nobiles dominos de Rosember, primos ipsius monasterii fundatores

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítek s částí současné signatury (D.1.). Současná signatura i na

Umístění: předním přídeští (FS)

(razítkem na štítku) a f.

Umístění: 1r

, zde také škrtnutá starší klementinská signatura XI.A.1.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 20. 5. 2014.

Seznam literatury

Literatura

J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus I, Pragae 1905, č. 1267, s. 488