ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.B.12

Alternativní jméno: MS. 127

Titul: Jiří Kezelius Bydžovský: Kronika

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1780

Opis kronikářských poznámek z let 1334-1630, které Jiří Kezelius, řeč. Bydžovský (1576 - po 1655) zaznamenal do blíže neurčeného a asi nedochovaného výtisku Kalenáře historického Daniela Adama z Veleslavína (Knihopis č. 58, 59). Opisy těchto záznamů F. M. Pelcl uspořádal chronologicky a vlepil na archy papíru, které zřejmě zůstaly nesvázané z 1. vydání jeho díla Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, Prag 1774 (Knihopis č. 6966). Použil tedy stejnou metodu, kterou zvolil pro uspořádání textů kroniky Václava Nosidla z Geblic (dnes rukopis XIX.B.6). Záznamy zcela jistě nejsou úplné, pro některá léta jsou dochovány jen z několika dní nebo měsíců. Jejich další opis rukou J. P. Cerroniho nejpíše na základě zde popisovaného rukopisu je dochován v Cerroniho sbírce, Moravský zemský archiv v Brně, sign. Cerr II. č. 329. Jiří Kezelius je autorem velmi podrobné Kroniky města Boleslavi Mladé, která je dochována v množství opisů a byla r. 1935 vydána tiskem. Zde popisované kronikářské záznamy se však od záznamů mladoboleslavské Kroniky značně liší a to nejen větší emocionalitou, se kterou líčí tragické události, jichž byl sám účastníkem (roky 1627-1639 prožil v nuceném exilu), ale rovněž výběrem popisovaných událostí.

Obsah

Shrnutí

Jiží Bydžovský: Kronika 1334-1630. Opis.

Umístění: 1-80 (1 - 80)

Autor: Kezelius, Bydžovský Jiří

Titul: Kronika

Rubrika: Kronika, kteruož jsem z Kalendáře Veleslavínova přepsati dal a podle let spořádal. Léta 1780. Frant. Pelzel

Incipit: Léta 1334, 25. února na den Sv. Matěje zámek a město Boleslava Mladého ...

Explicit: ... Léta 1630, 21. února ... Jiří kníže saské, papeženec horlivý Kristině dceři své ... v postě svadbu strojil.

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kronika mladoboleslavská od Mistra Jiřího Bydžovského napsaná

Editor: Kamper, Zdeněk

Místo vydání: Mladá Boleslav

Datum: 1935

Literatura

Titul: Rukověť humanistického básnictví v Čecách a na Moravě 3

Místo vydání: Praha

Datum: 1969

Rozsah citace: s. 29-30

Literatura

Autor: Bobková, Lenka

Titul: Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639

Místo vydání: Praha

Datum: 1999

Rozsah citace: s. 158

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

80 + II pp. (41 ff.)

Rozměry

Výška: 28 cm

Šířka: 21,5 cm

Foliace

Ponechána mladší paginace tužkou 1-80.

Popis ruky

Dvě písařské ruce, kurzíva, jedna z nich je autografem F. M. Pelcla.

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1774; Ne po: 1801

Lepenkové desky potažené pergamenem (latinský text 15. stol.). Zavazování dvěma dvojicemi kožených tkanic.

Historie

Vznik

Ne před: 1774

Čechy

Provenience

František Martin Pelcl, Knihovna Thun-Hohenstein, Děčín

Na hřbetě (SP) štítky se staršími signaturami T. alt. 171 a MS 127. Na předním přídeští (FS) signatura MS. 127 a tištěné erbovní exlibris s textem Ex libris Franc. com. a Thun-Hohenstein Tetschen.

Akvizice

1934. Na předním přídeští (FS) přírůstkové číslo 7683/34. Na přední desce (FC), předním přídeští (FS) a p. 1 současná signatura.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen 14. 6. 2002 a při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Kapras, Jan

Titul: Rukopisy Děčínské

Titul: Časopis Českého musea

Rozsah citace: 78

Datum: 1904

Rozsah citace: s. 427

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 55, s. 147-148