ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.B.6

Alternativní jméno: MS.108

Titul: Václav Nosidlo z Geblic: Kronika z let 1626-1638

Místo vzniku: Čechy

Datace: cca 1780Ne před: 1780; Ne po: 1799

Původní rukopis Kroniky, jejímž autorem byl Václav Nosidlo z Geblic (1592-1649)J. P. Cerroni

Obsah

Shrnutí

Původní rukopis Kroniky, jejímž autorem byl Václav Nosidlo z Geblic (1592-1649), litoměřický měšťan a pobělohorský exulant žijící v Pirně, je dnes nezvěstný. Rukopis XIX.B.6 obsahuje opis, který nechal zhotovit F. M. Pelcl na základě části Kroniky, zapsané na nepotištěné listy Veleslavínova Kalendáře historického, Praha 1590 (Knihopis, č. 59). Tento exemplář Kalendáře historického Pelcl dostal do rukou v roce 1780 prostřednictvím Jiřího Petermanna, českého kazatele v Drážďanech, a dnes je i s rukopisným Ex libris Fr. Mart. Pelzel uložen v Knihovně Akademie věd ČR, kam byl získán v roce 1955 nákupem v antikvariátu. Zápisky v tisku, které sledují uspořádání Veleslavínova Kalendáře a jsou řazeny podle denních dat a pak až následně podle let, nechal F. M. Pelcl opsat, rozstříhat, uspořádat chronologicky a v tomto chronologickém pořadí vlepit na stránky tištěné knihy. V roce 1799 si z Pelclova svazku pořídil opis J. P. Cerroni (dnes Cerr II, č. 294a). Předpokládá se, že původní rukopis Kroniky, nejspíše autograf Václava Nosidla z Geblic, byl podstatně rozsáhlejší než nám dnes známé opisy.

Umístění: 1r-131r (1r - 131r)

Autor: Václav Nosidlo z Geblic

Titul: Kronika 1626 - 1638

Incipit: 1. ledna 1626 Léta v městě Litoměřicích Radním Pánům termín vycházel, neb aby přestoupili poznalou pravdu ...

Explicit: ... 11. června 1638 ... Item téhož léta v tento den ... se nacházely, že mouku na sebe brati začínali a napořád zavřena byly.

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

132 ff., rukopisné texty byly vlepeny na prázdné strany tisku.

Rozměry

Výška: 30,5 cm

Šířka: 23,5 cm

Foliace

Nová foliace při katalogizaci.

Popis ruky

kurzíva

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1780; Ne po: 1799

Lepenkové desky.

Historie

Vznik

cca 1780

Provenience

Knihovna Františka Martina Pelcla

Knihovna Thun-Hohenstein, Děčín

Na hřbetě (SP) staré signatury T.alt.148.MS.108, nápis psaný inkoustem je již nečitelný.

Na předním přídeští (FS) jsou uvedeny starší signatury a štítek s tištěným Ex libris Franc. com. a Thun Hohenstein Tetschen. Na horním okraji mladší přípisek s určením díla.

Akvizice

1934, přírůstkové číslo 7676/34

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen 12. 3. 2001 a při digitalizaci byl převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Kapras, Jan

Titul: Děčínské rukopisy

Titul: Časopis českého musea

Rozsah citace: 78

Datum: 1904

Rozsah citace: s. 341

Literatura

Autor: Rybička, Antonín

Titul: Vácslav Nosidlo z Geblic

Titul: Časopis Českého musea

Rozsah citace: 38

Datum: 1864

Rozsah citace: s. 92-95

Literatura

Autor: Bobková, Lenka

Titul: Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639

Místo vydání: Praha

Datum: 1999

Literatura

Titul: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě 4

Místo vydání: Praha

Datum: 1973

Rozsah citace: s. 46

Literatura

Autor: Martínek, Jan

Titul: Svědectví nově objeveného rukopisu o povaze a rozsahu Nosidlových pamětí

Titul: Strahovská knihovna

Rozsah citace: 9

Datum: 1974

Rozsah citace: s. 99-114

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 49, s. 134-135