ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.C.10

Alternativní jméno: MS. 161

Titul: Staré letopisy české

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1777

Obsah

Shrnutí

Jan z Jansdorfu: Kronika

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r-47v (1r - 47r)

Autor: Jan z Janstorfu

Titul: Fragmentum Chronici ab anno 1378 usque ad annum 1470

Rubrika: Fragmentum Chronici ab anno 1378 usque ad annum 1470. Vide in additamentum n.3.c.

Incipit: Ten jistý císař (Karel čtvrtý) pomáhal svým přátelům velmi a byl laskav na své děti ...

Explicit: ... a pro tyto příčiny veliká drahota musila jest býti

Rubrika: Describendum curavi Fr. Martin Pelzel ex MS. antiquissimo Bibliothecae Litomericensis Episcopi A. 1777

Kolofon: Et sic est finis per Johannem de Jansdorf. Hoc scriptum reperio in alio MS. hoc Chronico, quod est in Bibliotheca Cruciferorum ad pedem pontis Pragensis

Jazyk textu: česky, latinsky

Jedná se o opis textu P1 Starých letopisů českých z let 1378-1470, dochovaný v litoměřickém rukopisu (bez sign., fol. 127-154), který byl od roku 1949 nezvěstný a znovu se objevil na začátku 21. století. V případě textu P1 se jedná o zkrácenou verzi textu H, který je dochován v rukopisu XXII A 2 z knihovny kláštera křižovníků s červenou hvězdou, tedy ve stejném rukopisu, který sloužil jako předloha rovněž pro jiné svazky z majetku F. M. Pelcla (dnes rukopisy XIX.C.7 a XIX.C.11). Rukopis XIX.C.10 přešel po smrti Pelclově do vlastnictví Františka Antonína hraběte Thun-Hohenstein, odkud si jej na radu Josefa Dobrovského zapůjčil Jan Nepomuk Václav Zimmermann a použil jej v roce 1819 ve své edici Starých letopisů českých jako jednu z textových variant, jím označenou H.T.

Seznam literatury

Literatura

Titul: Staří letopisové čeští

Editor: Palacký, František

Titul: Scriptorum rerum bohemicarum

Rozsah citace: 3

Místo vydání: Praha

Datum: 1829

Literatura

Autor: Pražák, Jiří

Titul: Katalog rukopisů křižovnické knihovny, nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR

Místo vydání: Praha

Datum: 1980

Rozsah citace: s. 101-103, č. 86

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 51r-59v (51r - 59v)

Titul: /Výpisky o událostech z let 1393-1464/

Rubrika: In schedula asseri agglutinata leguntur: iste codex tota opera in se, ut infra scripta monstrant, continet

Incipit: 1. Vetus testamentum ...

Explicit: ... aut uti libet

Jazyk textu: latinsky, česky

Výpisky z několika blíže nespecifikovaných rukopisů.

Fyzický popis

Volné složky, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

59 ff.

Rozměry

Výška: 22,5 cm

Šířka: 19 cm

Foliace

Foliace nová, při katalogizaci.

Kolace

Ff. 47v-50v prázdná.

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1777

Papírové desky.

Historie

Vznik

1777

Provenience

Knihovna Františka Martina Pelcla

Knihovna Thun-Hohenstein, Děčín

staré signatury T.alt.13MS.160

Na f. 1r je rukou Wolfganga Kropfa německé označení Chronik aus einem sehr alten Manuskripte des Leutmeritzer Bischoffs, sie ist vom Johann Jansdorf geschrieben, von 1378 bis 1470.

Akvizice

1934. Na přední desce (FC) a f. 1r současná signatura a přírůstkové číslo 7703/34.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Kapras, Jan

Titul: Rukopisy Děčínské

Titul: Časopis Českého musea

Rozsah citace: 78

Datum: 1934

Rozsah citace: s. 427

Literatura

Autor: Svobodová, Milada

Titul: Několik poznámek k obsahu a osudům znovunalezeného litoměřického rukopisu Pulkavovy kroniky

Titul: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR

Rozsah citace: 16 (1999-2000)

Datum: 2002

Rozsah citace: s. 93-110

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Staré letopisy české v rukopisech z knihovny Františka Martina Pelcla

Titul: Inter laurum et olivam. Sborník k šedesátým narozeninám prof. Marie Bláhové

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 80, s. 189-191