ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.C.12

Alternativní jméno: MS.163

Titul: Staré letopisy české 1338-1432

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1782

Obsah

Shrnutí

Kronika pražská 1338-1432

Umístění: 2r-12v (2r - 12v)

Titul: Chronica Pragensis ab A. 1338 usque ad A. 1432

Rubrika: Ex MS. capituli, in quo etiam est Benessius

Incipit: Léta od narozenie Bozie 1338 shořel jest Kostel v Svatého Ondřeje v Praze ...

Explicit: Léta 1432 ... vyslali su posly Mistra Jana Rokycana a Jana Velvara do Basilie na sněm obecný křesťanský, aby čtyři kusy, o kteréž su se zasadili

Rubrika: Finis

Kolofon: Descripsi ex coevo MS. bibliothecae capituli, in quo etiam est Benessius de Weitmile A. 1782 in novembri mense. Fr. Pelzel

Jazyk textu: česky, latinsky

Opis textu "A", tedy nejstaršího dochovaného textu Starých letopisů českých. Text je zapsán v rukopise knihovny pražské metropolitní kapituly, sign. H VI/3, f. 252r-263v, opis je autografem F. M. Pelcla. Podle datování v závěru textu opis vznikl dva roky před vydáním tištěné edice, kterou Pelcl dodatečně na začátku svazku uvedl.

Seznam literatury

Literatura

Titul: Chronicon Bohemicum Anonymi ab Anno 1338 usque ad A. 1432

Editor: Dobrovský, Josef

Titul: Scriptores rerum Bohemicarum

Rozsah citace: 2

Místo vydání: Praha

Datum: 1784

Literatura

Autor: Podlaha, Antonín

Titul: Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly Pražské

Místo vydání: Praha

Datum: 1922

Rozsah citace: s. 119-120, č. 1060

Fyzický popis

Volná složka, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

12 ff.

Rozměry

Výška: 22,5 cm

Šířka: 19 cm

Foliace

Foliace nová.

Popis ruky

Jedna písařská ruka, kurzíva, autograf Františka Martina Pelcla.

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1782

Papírové desky.

Historie

Vznik

1782

Provenience

Knihovna Františka Martina Pelcla

Knihovna Thun-Hohenstein, Děčín

staré signatury T.alt.10MS.163

Kromě těchto signatur na f. 1r ještě Nr. 44 a rukou Wolfganga Kropfa označení Prager kurze Chronik vom Jahre 1338 bis 1432 aus dem Manuskripte der Prager Metropolitankirche, in welchem auch die Chronik des Benesch von Weitmühl ist.

Akvizice

1934. Na přední desce (FC) a f. 1r současná signatura a přírůstkové číslo 7705/34.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Kapras, Jan

Titul: Děčínské rukopisy

Titul: Časopis českého musea

Rozsah citace: 78

Datum: 1904

Rozsah citace: s. 427

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Staré letopisy české v rukopisech z knihovny Františka Martina Pelcla

Titul: Inter laurum et olivam. Sborník k šedesátým narozeninám prof. Marie Bláhové

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 82, s. 192-193