ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.C.40/1

Titul: Bohemia docta seu Miscellaneorum decadis I liber IX ... Opus posthumum P. Bohuslai Balbini e Societate Jesu, Bohemiae historici famigeratissimi, ex manuscriptis ejusdem collectum

Místo vzniku: Čechy (Praha)

Datace: 2. polovina 18. století (ante 1796)Ne po: 1796

Balbínova Bohemia docta byla vydána až posmrtně v letech 1776-1780 - srov. Knihopis č. 939-940. Tento opis, pořízený pravděpodobně ještě před vydáním tištěné edice, vychází z Blabínova částečně autografního rukopisu NK ČR sign. I C 21. T. A. Putzlacher doplnil jmenný rejstřík a rejstřík knihoven na pp. 937-953.

Obsah

Rubrika: Bohemia docta seu Miscellaneorum decadis I liber IX, tres tractatus continens, in quorum I. de Carolina universitate et vetustis Bohemiae scholis agitur, in II. eruditorum et doctorum virorum in Bohemia et in provinciis nostris nomina et elogia breviter adferuntur. Denique in III. tractatu bibliothecae veteres et manu scriptorum librorum tituli (quantum noscere permissum) recensentur. Opus posthumum P. Bohuslai Balbini e Societate Jesu, Bohamiae historici famigeratissimi, ex manuscriptis ejusdem collectum.

Jazyk textu: latinsky

Autor: Balbín, Bohuslav

K obsahu a významu díla HANUŠ, Josef: Bohuslava Balbína Bohemia docta. Český časopis historický 12, 1906, s. 133-148, 298-311, 407-426.

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

XVI + 954 pp.

Rozměry

Výška: 338 mm

Šířka: 198 mm

Foliace

Paginace původní. Chyby: vynechána pag. 745, p. 735 bis. Pp. I-VII, X, XI, XIII-XVI, 2, 78, 138, 140, 240-246, 248-250, 304-310, 514-522, 589-602, 604, 682, 696, 720, 784, 812-936, 952, 954 prázdné.

Popis ruky

Poznámka

4 písařské ruce, ruka A: pp. 1-84, 139-239, 407-588, 675-772, ruka B Tomáš Antonín Putzlacher, pp. 85-137, 311-312, 773-811, 937-953, ruka C: pp. 247-303, 321-322, 639-674, ruka D: pp. 313-320, 323-406, 605-638

Popis vazby

Vazba

Ne po: 1796

Vazba dobová, kožená, se zlaceným hřbetem, lepenkové desky potažené hnědou usní, na hřbetu vyzlacen titul P. BOHUSLAI BALBINI BOHEMIA DOCTA, pestrobarevný předsádkový papír, vínová ořízka, přední vhloubená.

Historie

Provenience

Rukopis pochází z knihovny pražského právníka Tomáše Antonína Putzlachera (1724-1796) - srov. exlibris na předním přídeští, přední předsádce verso a pag. XI. S Putzlacherovou knihovnou se v roce 1815 dostal do pražské lobkowiczké knihovny, kde stál na signatuře MS 364.

Akvizice

Rukopis byl získán koupí pražské lobkowiczké knihovny v roce 1928.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen v roce 2007 a při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Alena RICHTEROVÁ: Soupis autografů Bohuslava Balbína z fondů Státní knihovny ČSR, Praha 1988, s. 45

Literatura

Milada SVOBODOVÁ: Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha 2012, č. 27, s. 89-91