ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:24.10.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.C.40/2

Titul: Tractatus de magistratibus regni seu Miscellaneorum decadis I liber Xmus

Místo vzniku: Čechy

Datace: 2. polovina 18. století (ante 1796)Ne po: 1796

Desátá kniha první dekády Balbínových Miscellaneí vyšla tiskem až v roce 1793. T. A. Putzlacher svůj opis, pořízený pravděpodobně ještě před vydáním tištěné edice, opatřil obsahem (na začátku) a četnými dodatky (pp. 555-727).

Obsah

Rubrika: Tractatus de magistratibus regni seu Miscellaneorum decadis I liber decimus, in quo ritus coronationis regum Bohemiae, vetustae regni leges, ducum et regum tituli ac praerogativae, moneta veteris Bohemiae, tabulae regni, tribunalia, dignitates magistratuum, nomina majorum et minorum officialium, eorum munera, variae compositiones pacis et concordiae, celebriores lites, comitia regni, quatuor status seu regni ordines, militia veterum Bohemorum, eorundem in bellis proelia ac edita facinora, heroum praeclara gesta, regum reditus et populi tributa, peregrini in regni jura recepti, veterum procerum in subditos clementia, denique etiam Judaeorum fraudes et variae eorundem proscriptiones ucensentur. Opus posthumum P. Bohuslai Balbini e Societate Jesu, Bohemiae historici famigeratissimi, ex manuscriptis ejusdem collectum.

Jazyk textu: latinsky

Autor: Balbín, Bohuslav

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

XVI + 784 (recte 788) pp.

Rozměry

Výška: 349 mm

Šířka: 205 mm

Foliace

Paginace původní. Chyby: pag. 145 bis, 160 bis, 467 ter, 724 ter, 725 bis, 726 bis, vynechány pp. 478-479, pp. 705-706 vyříznuty. Pp. I-IV, VI, XVI, 168, 552-554, 728-784 prázdné.

Popis ruky

Poznámka

2 ruce, A, Tomáš Antonín Putzlacher = pp. V-62, 131-727, B = pp. 63-131

Popis vazby

Vazba

Ne po: 1796

Vazba dobová, kožená, se zlaceným hřbetem, lepenkové desky potažené hnědou usní, na hřbetu vyzlacen titul P. BALBINI DE MAGISTRATIBUS REGNI BOHEM., pestrobarevný předsádkový papír, vínová ořízka, přední vhloubená.

Historie

Vznik

Ne po: 1796

Rukopis vznikl pro potřebu pražského právníka a bibliofila Tomáše Antonína Putzlachera (1724-1796).

Provenience

Rukopis pochází z knihovny pražského právníka Tomáše Antonína Putzlachera (1724-1796) - srv. exlibris na předním přídeští, pag. I a XI. S Putzlacherovou knihovnou se dostal v roce 1815 do pražské lobkowiczké knihovny, kde stál na signatuře MS 364.

Akvizice

Rukopis byl získán koupí pražské lobkowiczké knihovny v roce 1928.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen v roce 2007 a při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Milada SVOBODOVÁ, Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha 2012, č. 27, s. 89-91