ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Distributor

Muzeum Brněnska, p.o.

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česká republika

Místo uložení: Rajhrad

Instituce: Muzeum Brněnska, p.o.

Knihovna: Benediktinské opatství Rajhrad

Kolekce: Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad

Signatura: R 430

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1 (main)

Titul: Sententiae variae, praesertim de virtutibus et vitiis

Incipit: Item de virtutibus. Seneca. virtus sine studio

Explicit: (Item De Castitate) alius operatur

Obsahuje hesla (nadpisy jsou vždy na horním okraji nad textem): De virtutibus, De fide, De spe, De caritate, De dilectione dei, De dilectione proximi, De oboedientia, De judicio et iudicibus, De correctione, De verbo dei, De temptatione, De taciturnitate, De mendacio, De maledictione, De contemptu, De risione, De viris religiosis, De superbia, De humilitate, De invidia, De mansuetudine, De patientia, De peccato irae, De cogitationibus, De accidia, De gaudio spirituali, De avaritia, De eleemosina (jen nadpis), De gula, De abstinentia, De ebrietate, De castitate. Jednotlivá hesla měla být zřejmě doplňována dalšími citáty (některá jsou dopisována jinýma rukama), mezi hesly proto byly ponechávány větší mezery, vyplněné později jinorodými doplňky, převážně excerpty, psanými drobnou kurzívou. Kromě toho jsou obsáhlá excerpta na dolních okrajích listů, na fol. 5r mj. verše "Hiis signis moriens certis dinoscitur eger...".

Obsahová jednotka Č. 2 (main)

Titul: Sermones super epistolas et evangelia de tempore

Incipit: Hora est iam nos de sompno surgere. Secundum quod exponitur de sompno culpe. circa hoc verbum tria sunt notanda

Explicit: (Hodie huic domui a domino salus facta est) tota terra est quasi punctum respectu celi empirei. Rogate dominum etc.

Obsahová jednotka Č. 3 (main)

Titul: Sermones super evangelia et epistolas de sanctis

Incipit: Hic incipiunt sermones de sancto andrea. Et citera de aliis. Corde creditur ad iustitiam Ore autem confessio fit ad salutem. Ro. x°. Secundum triplicem hominum statum tripliciter inuentitur oris confessio ad salutem

Explicit: (De omnibus sanctis) ad summam venit perfeccionem. Rogemus domino etc.

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Rozsah

Rozměry

Výška: 19 cm

Šířka: 13,5 cm

Foliace

141 ff. Pouze 2. část (Sermones de tempore) má vlastní číslování složek a započatou pův. foliaci (apertury).

Dochování

Mezi fol. 4-5 a 42-43 vyříznuto po jednom listu. Listy na dolních okrajích značně poškozeny (vyspraveno papírem), takže přípisky jsou namnoze porušeny; vlivem vlhka poškozené písmo.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 2

Rukopis psán ve dvou sloupcích na složkách o 8-12 listech bez kustodů.

Popis ruky

Poznámka

Rukopis psán třemi písaři, četné marginálie rukou písařů textu, dále hojné pozdější latinské přípisky, zejména na dolních okrajích.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rozměry

Obojí Sermones mají iniciály a nadpisy červeně.

Popis vazby

Vazba

Nová polokožená vazba

Historie

Vznik

Místo vzniku: Unknown

Datum: 2. polovina 13. stoletíNe před: 1250; Ne po: 1300

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Jiří DavidMuzeum Brněnska, p.o.

Seznam literatury

Literatura

Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě. Praha 1966, s. 264-265.