ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Distributor

Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Instituce: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna

Knihovna: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna

Signatura: T 9193

Obsah

Jazyk textu: Stará polština, místy latina

Titul: Dekrett Po Inkquizycyi Oczewisty.

Incipit: Roku Tysiąc Siedemsettnego Trzydziestego Osmego Miesiąca Februaryi Piątego dnia. W Sprawie Zapięcią Aktoratami I Załobami do nich nalezącemi przypadły mianowicie Za pierwszym Ichmosciow PPanów JErzego Horodniczego Trockiego Oyca, Michała Woyskiego Smolenskiego Syna Franciszka Synowca y Barbary z Nowomieyskich Obcznych Bracławskich (1r)

Explicit: Dekrett Po Inquizycyi Oczewisty Między Ichmościami PPanami Narnoyskami Dyszlenicami a Ichmościami PPanami Franciszkiem: Jerzym: Dominikiem y Krzysztofem Przysieckiemi. (18r)

Rukopis - soudní spis. Psáno dvěma rukama (1r-14v, 15r-18v). Bez paginace a foliace. Složky očíslovány po čtyřech listech vlevo nahoře 1(na 1r), 2 (na 5r), 3 (na 9r), 4 (na 13r). Stránkové kustody. Marginálie vlevo na 1r, 4v, 6r-8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r. Místy titly. Na většině fólií (na recto) vlevo dole vpisek (jinou rukou): Correctum. 1r: V levém horním rohu stejnou rukou označení první složky: 1. Vlevo dvojí marginálie. 15r-18v: Jiná ruka. 18r: V horní části vlepena pečeť, kolem ní a pod ní jména: Jozef Tyszkiewicz kaszt. Zmudz. Eliasz. Antoni . Franciszek Piłsudzki. 18v: Vpravo dole stejnou rukou: Legi Cum Actis Łozicki. Ad.

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Rozsah

1r-18v

Rozměry

Výška: 327 mm

Šířka: 205 mm

Foliace

Bez paginace a foliace. Složky očíslovány po čtyřech listech vlevo nahoře 1 (na 1r), 2 (na 5r), 3 (na 9r), 4 (na 13r).

Dochování

dobrý

Popis ruky

Poznámka

Psáno dvěma rukama (1r-14v, 15r-18v)

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1738; Ne po: 1738

Text vpředu rukou:Dekrett PoInquizycyi/ Oczewisty Między Ichmosciami Pany Narwoyszami Dyszlewicami A Ichmosciami PPanami Franciszkiem, . Dominikim I / Krzysztofem Przysieckiem / Trybunalski / Kadencyi Minskiey / Roku / 1738 / February :5: Dnia / Acto 82. Text vzadu rukou na vlepeném obdélníkovém papíru, špatně čitelný, 15 ř. papír, kůže329 mm205 mm

Přední přídeští: V levém horním rohu rukopisná poznámka perem, 10 ř., přeškrtáno: Do zapozwania. Tužkou nahoře signatura Slovanské knihovny a inventární číslo. V pravém dolním rohu údaje tužkou o počtu folií (18), suché pečeti, údaje z antikvariátu a nákupní cena.Přední předsádka: NeníZadní předsádka: Není.Zadní přídeští: Prázdné.

Dochování

Špatně čitelný text

Historie

Vznik

Místo vzniku: Polsko

Rukopis - soudní spis.

Akvizice

T 9193